Kế hoạch nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2021-2022

Thực hiện hướng dẫn số 07 / HD-SGDĐT ngày 22/9/2021 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc thực thi trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin, quy đổi số và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022 ;Với tình hình thực tiễn của nhà trường năm học 2021 – 2022, trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang thiết kế xây dựng Kế hoạch trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin ( CNTT ), quy đổi số và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022 với những nội dung như sau :

          I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Quán triệt các văn bản chỉ đạo trọng tâm về CNTT

Tăng cường không cho, nhận thức vừa đủ về chủ trương quy đổi số của Trung ương, của tỉnh và ngành Giáo dục đào tạo, tạo nền tảng, khơi gợi sự phát minh sáng tạo nâng tầm để ứng dụng CNTT và quy đổi số can đảm và mạnh mẽ trong mọi hoạt động giải trí của ngành, của đơn vị chức năng .

2. Các nhiệm vụ trọng tâm    

Duy trì hiệu suất cao mạng lưới hệ thống ứng dụng quản trị nhà trường ( QLNT ) đồng điệu với cơ sở tài liệu ( CSDL ) ngành Giáo dục đào tạo của tỉnh về giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông và giáo dục tiếp tục ; những nền tảng tương hỗ dạy học trực tuyến, mạng lưới hệ thống quản trị văn bản và quản lý việc làm tập trung chuyên sâu và những mạng lưới hệ thống thông tin dùng chung khác do Sở GD&ĐT tiến hành để tương hỗ quy đổi số trong toàn ngành ; tương hỗ công tác làm việc thống kê, báo cáo giải trình bảo vệ đúng mực, đồng nhất, liên thông .Quán triệt rất đầy đủ, triển khai tráng lệ những văn bản chỉ huy của Sở GD&ĐT về thanh tra rà soát những điều kiện kèm theo, giải pháp, ngữ cảnh ứng dụng CNTT tương hỗ những hình thức dạy học, kiểm tra nhìn nhận và những hoạt động giải trí trình độ khác của ngành để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thiên tai …Tăng cường những nguồn lực của nhà nước và xã hội, nâng cao chất lượng nhân lực, bảo vệ những điều kiện kèm theo về hạ tầng, cơ sở vật chất và trang thiết bị tiến hành ứng dụng CNTT và quy đổi số .

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá  

a ) Tăng cường vận dụng hình thức dạy học trực tuyến theo lao lý tương thích với điều kiện kèm theo, nhu yếu của nhà trường với 1 số ít chú ý quan tâm tiến hành như sau :- Chủ động lựa chọn giải pháp ứng dụng dạy học trực tuyến tương thích với nhu yếu, điều kiện kèm theo triển khai để sẵn sàng chuẩn bị vận dụng khi học viên không hề đến trường do dịch Covid-19 ; sử dụng tối đa quyền lợi ứng dụng quản trị học tập ( LMS ) mang lại, giúp học sinh học dữ thế chủ động hơn .- Tăng cường tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản trị giáo dục kỹ năng và kiến thức quản trị và tổ chức triển khai dạy học trực tuyến, tăng cường hình thức tập huấn trực tuyến, kêu gọi đội ngũ giáo viên nòng cốt tham gia tương hỗ, hướng dẫn đồng nghiệp ; phối hợp với cha mẹ tiến hành những hoạt động giải trí giáo dục trực tuyến, bảo vệ tổ chức triển khai dạy, học trực tuyến bảo đảm an toàn và hiệu suất cao trên thiên nhiên và môi trường mạng .- Tận dụng tối đa nền tảng trực tuyến tiến hành có hiệu suất cao những hoạt động giải trí như : hướng dẫn học viên tự học, giao trách nhiệm về nhà cho học viên, kiểm tra nhìn nhận và phối hợp với mái ấm gia đình trong tiến hành những hoạt động giải trí giáo dục .- Khuyến khích giáo viên tham gia Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử của ngành Giáo dục đào tạo .- Triển khai nền tảng, giải pháp ứng dụng quản trị, liên kết trao đổi tài liệu với ứng dụng quản trị trường học theo mã định danh và cơ sở tài liệu ngành Giáo dục đào tạo, hướng đến việc sử dụng ứng dụng dạy học trực tuyến có sự thống nhất, đồng điệu của trường trên nền tảng dùng chung của cả nước .b ) Xây dựng tăng trưởng mạng lưới hệ thống thư viện điện tử ( gồm có ứng dụng quản trị thư viện và cơ sở tài liệu số hóa sách và tài liệu Giao hàng dạy học ) .c ) Triển khai những quy mô dạy – học tiên tiến và phát triển trên nền tảng số ( lớp học mưu trí, nhóm học tương tác … ) tương thích với điều kiện kèm theo, đặc trưng, nhu yếu trong thực tiễn của nhà trường .

2. Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong đổi mới phương thức quản trị cơ sở giáo dục và quản lý giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu quả, minh bạch

a ) Triển khai nền tảng quản trị nhà trường tích hợp khoảng trống thao tác số eNetViet, nền tảng Office 365 theo tên miền bacgiang.itrithuc.vn, nền tảng mail.bacgiang.edu.vn …b ) Triển khai ứng dụng tổng lực ứng dụng QLNT tích hợp, đồng điệu với CSDL ngành của tỉnh để từng bước vận dụng những hồ sơ, sổ sách điện tử theo đúng những văn bản, hướng dẫn của Sở GD&ĐT kể từ năm học 2021 – 2022. Triển khai ứng dụng liên kết, tương tác, trao đổi thông tin giữa cha mẹ với nhà trường, khuyến khích vận dụng nhữnggiải pháp không lấy phí như tin nhắn OTT, email .c ) Tuyên truyền phổ cập dịch vụ công trực tuyến, thực thi giao dịch thanh toán học phíkhông dùng tiền mặt. Tiếp tục sử dụng có hiệu suất cao mạng lưới hệ thống quản trị văn bản và điềuhành việc làm liên thông trong trường, tổ trình độ .d ) Tiếp tục tiến hành hiệu suất cao phòng họp trực tuyến đã được góp vốn đầu tư .đ ) Duy trì hiệu suất cao mạng lưới hệ thống Cổng thông tin điện tử, thư điện tử giáo dục theo lao lý tại Thông tư số 37/2020 / TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; tiếp tục tự thanh tra rà soát, nhìn nhận để nâng cao chất lượng Cổng theo Thông báo số 81 / TB-SGDĐT ngày 29/6/2021 của Sở GD&ĐT. Triển khai ứng dụng An toàn Covid-19 ( antoancovid.vn ) tới 100 % CB, GV, NV ngay từ đầu năm học, công khai thông tin và sẵn sàng chuẩn bị tốt điều kiện kèm theo bảo vệ bảo đảm an toàn dịch bệnh trong nhà trường .e ) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tập huấn giáo viên qua mạng theo hướng dẫn ; báo cáo giải trình kịp thời hiệu quả tập huấn giáo viên về Hệ thống thông tin quản trị quy trình giảng dạy, tu dưỡng giáo viên ( TEMIS ) theo pháp luật .

3. Triển khai hiệu quả công tác thống kê giáo dục

a ) Thực hiện báo cáo giải trình thống kê giáo dục định kỳ ( kỳ đầu năm học và kỳ cuối năm học ) đúng thời hạn, khá đầy đủ và đúng chuẩn theo pháp luật tại Thông tư số 24/2018 / TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 về Chế độ báo cáo giải trình thống kê ngành Giáo dục đào tạo và báo cáo giải trình đột xuất theo nhu yếu của Sở GD&ĐT .b ) Rà soát, tích lũy, tổng hợp vừa đủ thông tin về hồ sơ trường học, lớp học, học viên, đội ngũ ( cán bộ quản trị, giáo viên và nhân viên cấp dưới ), cơ sở vật chất và thiết bị trường học, kinh tế tài chính bảo vệ thông tin rất đầy đủ, đúng chuẩn và update vào mạng lưới hệ thống CSDL ngành Giáo dục đào tạo của tỉnh http://csdl.bacgiang.edu.vn …

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số phục vụ chuyển đổi số và làm công tác thống kê trong ngành Giáo dục

a ) Tham gia rất đầy đủ, tráng lệ nội dung huấn luyện và đào tạo trực tuyến theo chương trình “ Quốc gia quy đổi số để cung ứng nhu yếu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ” theo Công văn số 995 / SGDĐT-VP ngày 12/8/2021 của Sở GD&ĐT. Căn cứ nhu yếu, điều kiện kèm theo thực tiễn để tiến hành những nội dung tập huấn gắn với một số ít tiềm năng, nội dung sau : quản trị, tiến hành có hiệu suất cao những ứng dụng quản trị trong nhà trường ; quản trị, báo cáo giải trình và khai thác sử dụng có hiệu suất cao những ứng dụng dùng chung của ngành Giáodục như : những phân hệ báo cáo giải trình trên ứng dụng cơ sở tài liệu ngành Giáo dục đào tạo .- Kỹ năng tổ chức triển khai, quản trị những hoạt động giải trí dạy học trực tuyến gồm : tổ chức triển khai vàquản trị lớp học trực tuyến, kiến thiết xây dựng học liệu, khai thác những nguồn học liệu, tìm kiếm thông tin trên Internet ; kiến thức và kỹ năng sử dụng những ứng dụng trình chiếu, ứng dụng soạn bài giảng e-learning, soạn câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, ứng dụng mô phỏng, thí nghiệm ảo, ứng dụng dạy học, khai thác sử dụng những thiết bị công nghệ tiên tiến để thay đổi nội dung, giải pháp dạy học ; kiến thức và kỹ năng tổ chức triển khai và quản trị những hoạt động giải trí dạy học trực tuyến ; Kỹ năng về quản trị, tiến hành có hiệu suất cao những ứng dụng quản trị trong nhà trường ; kiến thức và kỹ năng quản trị, báo cáo giải trình và khai thác sử dụng có hiệu suất cao những ứng dụng dùng chung của ngành Giáo dục đào tạo .

– Bồi dưỡng đáp ứng các yêu cầu về năng lực ứng dụng CNTT và chuyển đổi số theo vị trí việc làm của viên chức theo quy định.

b ) Rà soát, kiện toàn và nâng cao năng lượng trình độ cho đội ngũ cán bộ đảm nhiệm ứng dụng CNTT, quy đổi số theo nhu yếu tại Công văn số 1144 / SGDĐT-VP ngày 10/9/2021 của Sở GD&ĐT .c ) Đẩy mạnh vận dụng quy mô giáo dục tích hợp khoa học – công nghệ tiên tiến – kỹ thuật – toán học và thẩm mỹ và nghệ thuật ( giáo dục STEM / STEAM ) ; tăng trưởng tư duy lập trình, tiến hành những chương trình về khoa học máy tính tương thích ; đưa nội dung phổ cập kiến thức và kỹ năng số và bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh mạng, những nền tảng mở, ứng dụng nguồn mở vào chương trình giảng dạy từ cấp tiểu học để hình thành sớm những kỹ năng và kiến thức thiết yếu cho công dân số theo HD của Sở GD&ĐT .

5. Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng số, trang thiết bị triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong GD&ĐT

a ) Đề xuất shopping bổ trợ, duy trì, tăng cấp trang thiết bị cung ứng nhu yếu tiến hành ứng dụng CNTT, chuyển đối số, dạy môn Tin học, dạy học trực tuyến và thao tác trực tuyến ; phối hợp những đơn vị chức năng cung ứng hạ tầng viễn thông tăng cấp đường truyền nhằm mục đích phân phối nhu yếu cho những hoạt động giải trí dạy, học, kiểm tra nhìn nhận trực tiếp, trực tuyến .b ) Có giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn bảo mật an ninh thông tin so với những mạng lưới hệ thống CNTT. Thường xuyên thanh tra rà soát, khắc phục những rủi ro tiềm ẩn mất bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học viên kỹ năng và kiến thức nhận ra, phòng tránh những rủi ro tiềm ẩn mất bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng những ứng dụng trực tuyến và thiết bị cá thể như điện thoại cảm ứng mưu trí, máy tính bảng, máy tính cá thể. Đồng thời lồng ghép, giáo dục những nội dung về những quy tắc ứng xử trên thiên nhiên và môi trường mạng, nhữngpháp luật về bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh mạng .

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số

1144 / SGDĐT-VP ngày 10/9/2021 của Sở GD&ĐT về tiến hành một số ít trách nhiệm trọng tâm đầu năm học 2021 – 2022 về CNTT và quy đổi số .

2. Đẩy mạnh chuyển đổi số từ những hoạt động đơn giản nhất, nhưng phải xuất

phát từ quyền lợi của học viên, của tập thể đơn vị chức năng nhằm mục đích triển khai xong xuất sắc những tiềm năng, trách nhiệm năm học .

3. Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-SGDĐT ngày 10/9/2021 của Sở GD&ĐT (đối với cấp THCS, THTP và giáo dục thường xuyên) để thực hiện số hóa hồ sơ, sổ sách điện tử ngay từ đầu năm học 2021-2022.

4. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong các hoạt động giáo dục và các kết quả ứng dụng CNTT đã đạt được.

5. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và công tác thống kê trong giáo dục.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cán bộ phụ trách CNTT

– Theo tính năng, trách nhiệm và nghành được giao, tiến hành, bám sát, tương hỗ, hướng dẫn những tổ trình độ, văn phòng thực thi tốt những nội dung thực thi trách nhiệm CNTT năm học 2021 – 2022 .- Triển khai những hoạt động giải trí ứng dụng CNTT cho Sở GD&ĐT hướng dẫn đến những tổ trình độ, tổ Văn phòng và cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới .

2. Các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng

Căn cứ những nội dung trong Kế hoạch, những tổ trình độ và tổ Văn phòng dữ thế chủ động triển khai .

3. Chế độ thông tin báo cáo

Trên đây là Kế hoạch thực thi trách nhiệm CNTT, quy đổi số và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022 của trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang .Các tổ trình độ, tổ Văn phòng và cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới triển khai trang nghiêm, vừa đủ đúng pháp luật về chính sách thông tin báo cáo giải trình định kỳ, đột xuất khi có nhu yếu ; báo cáo giải trình tổng kết năm học. / .

Nơi nhận:

– Sở GD&ĐT ( để báo cáo giải trình ) ;- Các tổ CM, tổ VP ( để triển khai ) ;- Website của trường ;- Lưu VP .

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Xem thêm: Viber

Nguyễn Anh Tuấn

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments