Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy, học ở Học viện Lục quân hiện nay

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã được tạo lập và bảo vệ liên kết tài liệu đến tổng thể những đơn vị chức năng trong toàn Học viện. Công tác bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn thông tin trên thiên nhiên và môi trường mạng luôn được chú trọng và góp vốn đầu tư, trang bị hài hòa và hợp lý. Đặc biệt, mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu dùng chung ship hàng cho quy trình giảng dạy và học tập được bảo vệ tốt, từng bước cung ứng nhu yếu, trách nhiệm giáo dục – giảng dạy và điều tra và nghiên cứu khoa học trong thời kỳ mới ; trong đó, tiêu biểu vượt trội như : Học viện đã thử nghiệm và đưa vào sử dụng thành công xuất sắc mạng lưới hệ thống giảng dạy trực tuyến cho nhiều khối lớp học viên. Thư viện số Học viện có cơ sở tài liệu số hóa với hơn hơn 11 Nghìn file với trên hơn 1,3 triệu trang tài liệu bảo vệ tốt cho điều tra và nghiên cứu, tìm hiểu thêm, học tập. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên cơ bản sử dụng thành thạo những ứng dụng máy tính Giao hàng cho trách nhiệm dạy học như : ứng dụng soạn thảo văn bản Microsoft Word, ứng dụng trình chiếu PowerPoint, ứng dụng vẽ map 2D – Microstation, ứng dụng trình chiếu map 3D – Dmax … Qua những ứng dụng đó, nội dung bài giảng được bộc lộ trực quan, sinh động bằng hình ảnh, âm thanh, sắc tố … giúp người học thuận tiện hơn trong tiếp cận những nội dung .Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan và nhìn nhận đúng tình hình chất lượng khai thác, ứng dụng CNTT so với đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên trong dạy, học so với tiềm năng, nhu yếu trách nhiệm trong tình hình lúc bấy giờ chưa thực sự đạt hiệu suất cao cao. Đơn cử ở 1 số ít bộc lộ của số ít cán bộ, giảng viên, học viên như : nhận thức về vị trí, vai trò ứng dụng CNTT vào dạy và học chưa không thiếu, tính tự giác để nâng cao trình độ chưa liên tục ; chất lượng ứng dụng CNTT vào dạy học của giảng viên, học viên chưa đồng đều, khả năng sử dụng 1 số ít ứng dụng chuyên sử dụng trong giảng dạy còn 1 số ít hạn chế nhất định. Mặt khác, về góp vốn đầu tư kinh phí đầu tư, trang thiết bị, vật chất CNTT xuất hiện chưa thực sự phân phối với nhu yếu, trách nhiệm ngày càng cao so với hoạt động giải trí dạy và học .Từ tình hình tình hình ứng dụng CNTT vào dạy học thời hạn qua, để nâng cao kiến thức và kỹ năng khai thác, ứng dụng CNTT vào giảng dạy nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo và giảng dạy ở Học viện những năm tiếp theo, tất cả chúng ta cần chăm sóc đến một số ít nội dung, giải pháp sau :

Một là, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin đi đôi với đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

Ứng dụng CNTT là một xu thế tất yếu, là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội như Nghị quyết số 86 / NQ-ĐUQSTW đã khẳng định chắc chắn : “ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng trong dạy và học ”. Thông qua hội nghị, hội thảo chiến lược, tập huấn, giao ban, hoạt động và sinh hoạt tập trung chuyên sâu … cấp ủy, chỉ huy những cấp cần tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên về ứng dụng công nghệ thông tin. Nhận thức rõ tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong dạy học, vừa tạo động lực, vừa là cơ sở – tiền đề xu thế cho hành vi. Đối với cán bộ, giảng viên, học viên có nhận thức đúng về ứng dụng CNTT và bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh thông tin mới hoàn toàn có thể khai thác, sử dụng CNTT trong giáo dục – giảng dạy đạt hiệu suất cao và có chất lượng. Mặt khác, ứng dụng CNTT phải bám sát vào thực tiễn giáo dục – giảng dạy tại Học viện ; thay đổi chiêu thức quản trị, chiêu thức dạy và học, tránh ứng dụng một cách hình thức, chiếu lệ .Thời gian gần đây, tình hình bảo mật an ninh mạng trên quốc tế diễn biến ngày càng phức tạp với hàng loạt chiến dịch gián điệp, tiến công mạng của tin tặc nhằm mục đích vào những cơ quan, tổ chức triển khai và tập đoàn lớn kinh tế tài chính lớn. Liên tục Open siêu vũ khí mạng tiến công xâm nhập, đánh cắp, phá hoại mạng thông tin và những khu công trình, phương tiện đi lại quan trọng về chính trị, quốc phòng, bảo mật an ninh, kinh tế tài chính – xã hội của nhiều vương quốc. Do đó, bên cạnh nâng cao khả năng ứng dụng CNTT cần coi trọng nâng cao nhận thức và kỹ năng và kiến thức bảo mật thông tin thông tin, bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh thông tin trong quy trình sử dụng .

Giao diện màn hình hiển thị Hệ thống dạy, học trực tuyến của Học viện Lục quân

Hai là, bảo đảm tốt trang bị, hạ tầng CNTT cho cán bộ, giảng viên, học viên làm việc, giảng dạy, học tập. Đặc biệt, hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin, thiết bị mô phỏng, các phòng học chuyên dùng, chuyên ngành.

Trang thiết bị, hạ tầng CNTT đóng vai trò rất quan trọng để triển khai ứng dụng vào công tác giáo dục – đào tạo. Hiện nay, các trang thiết bị CNTT đã trở thành phương tiện không thể thiếu trong từng bài giảng của giảng viên. Đầu tư các trang thiết bị CNTT phục vụ giáo dục – đào tạo tại Học viện cần có trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng phí. Ưu tiên các trang thiết bị có nhu cầu sử dụng cao và phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ giáo dục – đào tạo như máy tính, máy chiếu, bảng thông minh, thiết bị mô phỏng, các phòng học chuyên dùng, chuyên ngành… Chú trọng khai thác có hiệu quả các trang thiết bị CNTT hiện có. Quan tâm tính đồng bộ và hoạt động hiệu quả của trang bị, chú trọng việc sử dụng trang bị kết nối mạng máy tính để khai thác thông tin.  

Xem thêm: Viber

Ba là, nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng các phần mềm dạy, học và khai thác thông tin

Nâng cao trình độ của người sử dụng là nhu yếu bắt buộc trong nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT vào dạy, học. Chú trọng cả tăng cường những giải pháp giảng dạy, tu dưỡng về khai thác, sử dụng công nghệ thông tin và công tác làm việc tự đào tạo và giảng dạy của cán bộ, giảng viên, học viên .Đối với cán bộ, giảng viên, học viên cần chú trọng tu dưỡng kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật phong cách thiết kế bài giảng trình chiếu, ứng dụng vẽ map 2D, 3D, sử dụng giáo án điện tử và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin thông tin … Trong đó, chú trọng kỹ năng và kiến thức soạn thảo và thiết kế xây dựng bài trình chiếu Powerpoint ; lựa chọn những kỹ năng và kiến thức cơ bản, trọng tâm, trọng điểm, có tính khái quát và chắt lọc cao để sắp xếp nội dung vào những slide khoa học, hài hòa và hợp lý. Đồng thời, tích cực tích lũy thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như từ mạng Internet, mạng truyền số liệu quân sự chiến lược, mạng MISTEN, thư viện số … Khi tư liệu, thông tin về nội dung bài giảng càng đa dạng chủng loại thì khả năng ứng dụng CNTT vào giảng dạy càng cao và phong phú. Đây là bước quan trọng để nâng cao chất lượng bài giảng của giảng viên .Bốn là, tăng nhanh kiến thiết xây dựng và chuyển giao ứng dụng dạy, học, ứng dụng trong quản trị giáo dục – đào tạo và giảng dạy

Một trong những đặc thù của Quân đội là các ứng dụng CNTT phục vụ dạy và học các nội dung chuyên ngành, vũ khí, khí tài quân sự đều không có sẵn trên thị trường. Để ứng dụng CNTT được hiệu quả thì việc xây dựng phần mềm dạy học, phần mềm mô phỏng phải đi trước một bước. Chú trọng việc chuyển giao các phần mềm đã xây dựng cho giảng viên, học viên sử dụng. Thực tế, đã có những phần mềm chất lượng rất tốt nhưng công tác chuyển giao sử dụng phần mềm chưa tốt đã dẫn đến chưa ứng dụng có hiệu quả trong thực tế.

Vai trò của cán bộ, giảng viên đã và đang liên tục biến hóa từ vị trí người dạy học truyền thống cuội nguồn sang người phong cách thiết kế, hướng dẫn, cố vấn, huấn luyện và đào tạo và tạo ra môi trường học tập. Do vậy, cần phải tích cực thay đổi chiêu thức giảng dạy, ra sức học tập, rèn luyện, tự tu dưỡng, tự nâng cao trình độ để không ngừng tăng trưởng kỹ năng và kiến thức và tri thức của mình, trong đó đặc biệt quan trọng quan trọng là kỹ năng và kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin .Cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra những nhu yếu mới cho công tác làm việc giáo dục – giảng dạy và nghiên cứu và điều tra khoa học của Học viện Lục quân. Xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà trường Quân đội trước sự tác động ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Trong thời hạn tới, Học viện liên tục thay đổi tổng lực ; trong đó, tập trung chuyên sâu thực thi tốt 1 số ít nội dung, giải pháp nêu trên để tạo ra nguồn cán bộ, giảng viên, học viên có năng lượng trình độ, có khả năng thao tác với công nghệ mưu trí, khả năng ngoại ngữ, CNTT tốt, hoàn toàn có thể tiếp cận và tận dụng tốt những thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại. Tiếp tục thiết kế xây dựng Học viện luôn tăng trưởng và giữ vững tên thương hiệu là TT giáo dục – đào tạo và giảng dạy và điều tra và nghiên cứu khoa học quân sự chiến lược có uy tín của Quân đội ta. / .

L.M.C

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments