Phân biệt giữa kháng cáo và kháng nghị

Kháng nghị là hành vi tố tụng của người có thẩm quyền, bộc lộ việc phản đối hàng loạt hoặc một phần bản án, quyết định hành động của Tòa án với mục tiêu bảo vệ cho việc xét xử được đúng mực, công minh, đồng thời thay thế sửa chữa những sai lầm đáng tiếc trong bản án, quyết định hành động của Tòa án .Kháng cáo là hành vi tố tụng sau khi xử xét xử sơ thẩm, nếu đương sự không đồng ý chấp thuận với phán quyết của tòa xét xử sơ thẩm thì có quyền chống án. Thuật ngữ pháp lý gọi là “ kháng cáo ”, nhu yếu tòa cấp trên xét xử một lần nữa theo trình tự phúc thẩm .– Đối với Giám đốc thẩm : Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ; Chánh án Tòa án quân sự chiến lược TW, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự chiến lược TW ; Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

– Người được Tòa án tuyên không có tội có quyền kháng cáo về các căn cứ mà bản án sơ thẩm đã xác định là họ không có tội.

– Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi hoặc người có điểm yếu kém về tinh thần hoặc sức khỏe thể chất có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định hành động có tương quan đến quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người mà mình bảo vệ .– Người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến vụ án, người đại diện thay mặt của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định hành động có tương quan đến quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ .– Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người đại diện thay mặt của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định hành động có tương quan đến việc bồi thường thiệt hại .– Người bào chữa có quyền kháng cáo để bảo vệ quyền lợi của người dưới 18 tuổi, người có điểm yếu kém về tinh thần hoặc sức khỏe thể chất mà mình bào chữa .– Bị cáo, bị hại, người đại diện thay mặt của họ có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định hành động xét xử sơ thẩm .+ Những diễn biến khác làm cho bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý không đúng thực sự khách quan của vụ án .+ Vật chứng, biên bản về hoạt động giải trí tìm hiểu, truy tố, xét xử, biên bản hoạt động giải trí tố tụng khác hoặc những chứng cứ, tài liệu, vật phẩm khác trong vụ án bị trá hình hoặc không đúng thực sự ;+ Có diễn biến mà Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm do không biết được mà Tóm lại không đúng làm cho bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý không đúng thực sự khách quan của vụ án ;+ Có địa thế căn cứ chứng tỏ lời khai của người làm chứng, Kết luận giám định, Tóm lại định giá gia tài, lời dịch của người phiên dịch, bản dịch thuật có những điểm quan trọng không đúng thực sự ;+ Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong tìm hiểu, truy tố, xét xử dẫn đến sai lầm đáng tiếc nghiêm trọng trong việc xử lý vụ án ;+ Kết luận trong bản án, quyết định hành động của Tòa án không tương thích với những diễn biến khách quan của vụ án ;– Về những địa thế căn cứ mà bản án xét xử sơ thẩm đã xác lập là họ không có tội .– Phần bản án hoặc quyết định hành động có tương quan đến quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người mà mình bảo vệ .– Phần bản án hoặc quyết định hành động có tương quan đến quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ .

– Phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại.

Thời hạn

– Thời hạn kháng cáo so với bản án xét xử sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa xét xử thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo lao lý của pháp lý .– Thời hạn kháng cáo so với quyết định hành động xét xử sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định hành động .– Trường hợp quá hạn thì phải do Hội đồng 3 thẩm phán xem xét– Kháng nghị bán án xét xử sơ thẩm : thời hạn kể từ ngày tuyên án so với Viện Kiểm sát cùng cấp là 15 ngày và 30 ngày so với Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp .– Kháng nghị quyết định hành động xét xử sơ thẩm :kể từ ngày toà án ra quyết định hành động so với Viện Kiểm sát cùng cấp là 07 ngày và 15 ngày so với Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp .

– Đối với Giám đốc thẩm:
+ Việc kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án chỉ được tiến hành trong thời hạn 01 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

+ Việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị phán quyết hoàn toàn có thể được thực thi bất kỳ khi nào, cả trong trường hợp người bị phán quyết đã chết mà cần minh oan cho họ .+ Việc kháng nghị về dân sự trong vụ án hình sự so với đương sự được thực thi theo lao lý của pháp lý về tố tụng dân sự .Đối với Tái thẩm :

+ Theo hướng không có lợi cho người bị kết án chỉ được thực hiện trong thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 27 của Bộ luật hình sự và thời hạn kháng nghị không được quá 01 năm kể từ ngày Viện kiểm sát nhận được tin báo về tình tiết mới được phát hiện.

+ Theo hướng có lợi cho người bị phán quyết thì không hạn chế về thời hạn và được thực thi cả trong trường hợp người bị phán quyết đã chết mà cần minh oan cho họ .+ Việc kháng nghị về dân sự trong vụ án hình sự so với đương sự được thực thi theo lao lý của pháp lý về tố tụng dân sự .

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments