Khu Dân Cư Tiếng Anh Là Gì Và Những Từ Vựng Liên Quan Đến Chủ Đề Này

1. Khu dân cư tiếng Anh là gì?

*

1.1. Khái niệm về khu dân cư

Khu dân cưtiếng Anh là Residential quarter / area, dùng để chỉ một hội đồng dân cư sinh sống trong một khu vực, một diện tích quy hoạnh đất nhất định gồm có những hộ mái ấm gia đình sinh sống trong xóm, thành phố hay thôn, bản. Khu dân cư hoàn toàn có thể sống sót không thay đổi từ lâu nhưng lúc bấy giờ cũng có nhiều khu dân cư mới đang trong quy trình hình thành, tạo lập và đổi khác ship hàng đời sống của người dân cũng như theo quy hoạch. Khu dân cư có cơ cấu tổ chức địa giới, tên gọi, số lượng dân sinh sống phong phú và khác nhau. Cách phong cách thiết kế, sắp xếp, sắp xếp của khu dân cư cũng khác nhau tùy vào mỗi địa phương và quy mô phong cách thiết kế. Về phần đất ở, quyền sử đất hoàn toàn có thể là chính chủ, có sổ đỏ chính chủ, hoàn toàn có thể là không có, chưa khai báo .Bạn đang xem : Khu dân cư tiếng anh

Khu dân cư là khu vực có đông người dân sinh sống, thường tập trung ở vùng đồng bằng, đặc biệt là khu vực đô thị, các thành phố vì có điều kiện sống ổn định về sinh hoạt, vật chất, nhất là việc làm.

1.2. Những từ chỉ khu dân cư trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, ngoài cụm từ Residential Quarter / Area để chỉ về khudân cư thì tất cả chúng ta còn có rất nhiều từ tựa như khác như :* Urban area – Khu đô thị ( khu thành thị )* Residential district – là khu dân cư không phải khu kinh doanh hay khu cơ quan .* Cultural residential area – là khu dân cư văn hóa truyền thống .* Shanty town – là khu dân cư tồi tàn .*

2. Những từ vựng tiếng Anh liên quan đến khu dân cư

Khu dân cư thường được dùng để chỉmột khu vực dân cư có đông người cùng sinh sống trong một thành phố. Sau đây là những từ vựng tiếng Anh tương quan đến khu dân cư để bạn update tương quan đến chủ đề này giúp việc học tiếng Anh thuận tiện hơn, cũng như hoàn toàn có thể sử dụng vào tiếp xúc, nghe nói tiếng Anh tốt hơn. Cụ thể :* Towering skyscrapers / ˈtaʊə. rɪŋ, ˈskaɪˌskreɪ. pər /, high-rise buildings / ˈhaɪ. raɪz, ˈbɪl. dɪŋ / : Nghĩa là Những tòa nhà chọc trời .* Noise pollution / ˈnɔɪz pəˌluː. ʃən / : Nghĩa là Sự ô nhiễm tiếng ồn* Industrial zone / ɪnˈdʌs. tri. əl, zəʊn / : Nghĩa là Khu công nghiệp* Small coastal city / smɔːl, ˈkəʊ. stəl, ˈsɪt. i / : Nghĩa là một thành phố nhỏ ven biển* A cozy little house on the outskirts of the city / ə ˈkoʊ. zi ˈlɪt. əl haʊs ɒn ðiːˈaʊt. skɜːts əv ðəˈsɪt. i / : Nghĩa là một căn nhà ấm cúng ở khu vực ngoại ô thành phố .* Suburb / ˈsʌb. ɜːb / : Nghĩa là Vùng ngoại ô* Countryside / ˈkʌn. tri. saɪd / : Nghĩa là Miền quê* Hectic pace / ˈhek. tɪk, peɪs / : Nghĩa là Nhịp điệu sống bận rộn* Bustling streets are strewn with little / ˈbʌs. lɪŋ, striːt, ɑːr, ˈstruː, wɪð, ˈlɪt. əl / : Nghĩa là Những con phố ngập rác có đông người qua lại .* Spend hours in traffic jams / traffic congestion / spend, ˈaʊəz ɪn, ˈtræf. ɪk, dʒæm / ˈtræf. ɪk, kənˈdʒes. tɪd / : Nghĩa là Kẹt xe hàng tiếng đồng hồ đeo tay* The Narrow cobblestone streets / ðə, ˈnær. əʊ, ˈkɒb. əl, striːt / : Nghĩa là Những con phố nhỏ trải bằng đá .* Quaint shops / kweɪnt, ʃɒp / : Nghĩa là Những cửa hiệu mang phong thái cổ* Gourmet restaurants / ˈɡʊr. meɪ, ˈres. tə. rɑːnt : Nghĩa là Nhà hàng sang chảnh dành cho dân sành* Local cuisine / ˈləʊ. kəl, kwɪˈziːn / : Nghĩa là Những món ăn đặc trưng của khu dân cư .* Residential area / ˌrez. ɪˈden. ʃəl, ˈer. i. ə / : Nghĩa là Khu dân cư sinh sống* Shopping malls / ˈʃɒp. ɪŋ ˌmɔːl / : Nghĩa là Trung tâm thương mại shopping* Fashionable boutiques / ˈfæʃ. ən. ə. bəl, buːˈtiːk / : Nghĩa là Những shop thời trang văn minh* Entertaiment area / ˌɛn. tɜː. ˈteɪn. mənt, ˈer. i. ə / : Nghĩa là Khu vực vui chơi* Tourist attractions / ˈtʊə. rɪst, əˈtræk. ʃən / : Nghĩa là Điểm đến du lịch* Open-air markets / ˌoʊ. pənˈer, ˈmɑː. kɪt / : Nghĩa là Chợ ngoài trời* Street vendors / striːt, ˈven. dər / : Nghĩa là Những người bán hàng rong trên phố* Souvenirs / ˌsuː. vənˈɪər / : Nghĩa là Quà lưu niệm, đồ lưu niệm* Trendy cafés / ˈtren. di, ˈkæf. eɪ / : Nghĩa là Quán cafe có phong thái theo xu thế thời đại* Pavement cafés / ˈpeɪv. mənt, ˈkæf. eɪ / : Nghĩa là Những quán cafe trên vỉa hè cho khách vừa uống vừa ngắm đường phố .* Inner-city areas / ˌɪn. ə ˈsɪt. i, ˈer. i. ə / : Nghĩa là Khu ổ chuột* Street crime / striːt, kraɪm / : Nghĩa là Móc túi, trộm cắp trên phố* Cultural diversity / ˈkʌl. tʃər. əl, daɪˈvɜː. sə. ti / : Nghĩa là sựđa dạng về văn hóa truyền thống do những dân tứ xứ đổ về thành phố sinh sống .* a pulsating nightlife / ə, pʌlˈseɪ. tɪŋ, ˈnaɪt. laɪf / : Nghĩa là đời sống đêm sinh động với những quán bar, câu lạc bộ .* Apartment complex / əˈpɑːt. mənt, kəmˈpleks / : Nghĩa là Tòa nhà nhà ở hỗn hợp .* Bumper-to-bumper traffic / ˈbʌm. pər, tʊ, ˈbʌm. pər, ˈtræf. ɪk / : Nghĩa là ùn tắc giao thông vận tải lê dài, xe cộ nối đuôi nhau san sát* Business / financial district / ˈbɪz. nɪs, faɪˈnæn. ʃəl, ˈdɪs. trɪkt / : Nghĩa là Khu kinh tế tài chính / kinh tế tài chính* Chain store / ˈtʃeɪn ˌstɔːr / : Nghĩa là chuỗi shop* City Skyline / ˈsɪt. i, ˈskaɪ. laɪn / : Thành phố văn minh và cổ kính với những con đường đá chật hẹp, sinh động người qua lại .* Cobbled street / ˈkɒb. əld, striːt / : Nghĩa là Con đường rải đá* Cosmopolitan city / ˌkɑːz. məˈpɑː. lɪ. t ̬ ən, ˈsɪt. i / : Nghĩa là thành phố đa chủng tộc, thành phố lớn* Cost of living / ˌkɒst əv ˈlɪv. ɪŋ / : Nghĩa là Mức sống* Densely populated metropolian area / dens, ˈpɒp. jə. leɪ. tɪd, ˌmet. rəˈpɒl. ɪ. tən, ˈer. i. ə / : Nghĩa là Khu vực đô thị tập trung chuyên sâu đông dân cư .Xem thêm : Presale Là Gì ? Công Việc Hấp Dẫn Thời Đại 4 Pre Sale Là Gì* Deprived area / dɪˈpraɪvd, ˈer. i. ə / : Nghĩa là Khu vực còn ít tăng trưởng, điều kiện kèm theo sống thiết yếu còn thiếu .* Downtown / ˌdaʊnˈtaʊn / : Nghĩa là Trung tâm thành phố* Exhaust fumes / ɪɡˈzɔːst, fjuːmz / : Nghĩa là Khói bụi, khí thải .* Extravagant / Lavish lifestyle / ɪkˈstræv. ə. ɡənt, ˈlæv. ɪʃ, ˈlaɪf. staɪl / : Nghĩa là Lối sống xa hoa* Family restaurant / ˈfæm. əl. i, ˈres. tə. rɑːnt / : Nghĩa là Nhà hàng tầm trung hay nhà hàng quán ăn mái ấm gia đình .* Fashionable club / ˈfæʃ. ən. ə. bəl, klʌb / : Nghĩa là Câu lạc bộ có phong thái thời thượng, tươi tắn* Food courts / ˈfuːd ˌkɔːt / : Nghĩa là quầy ăn* Good value / ɡʊd, ˈvæl. juː / : Nghĩa là Rất có ích* High-rise flat / ˈhaɪ. raɪz, flæt / : Nghĩa là Căn hộ căn hộ chung cư cao cấp cao tầng liền kề* Historical places of interest / hɪˈstɒr. ɪ. kəl, pleɪs, əv, ˈɪn. trəst / : Nghĩa là Địa danh lịch sử vẻ vang* Imposing building / ɪmˈpəʊ. zɪŋ, ˈbɪl. dɪŋ / : Nghĩa là Những tòa nhà lớn* Incessant roar ( of vehicles ) / ɪnˈses. ənt, rɔːr / / / əv, ˈvɪə. kəl / : Nghĩa là tiếng ồn ào, inh ỏi không ngừng .* Inner city / ˌɪn. ə ˈsɪt. i / : Nghĩa là Khu vực nằm trong TT thành phố với mức sống thấp, nhiều tệ nạn xã hội .* Lively bar / ˈlaɪv. li, bɑːr / : Nghĩa là những quán bar sinh động, sôi động .* No-go area / ˌnoʊˈɡoʊ ˌer. i. ə / : Nghĩa là khu vực ít người qua lại vì có băng đảng xã hội đen hay có chứa chấp nhiều tội phạm .* Office block / ˈɒf. ɪs, blɒk / : Nghĩa là Tòa nhà văn phòng

* Pace of life /peɪs, əv, laɪf/: Nghĩa là Nhịp sống

* Parking facility / ˈpɑː. kɪŋ, fəˈsɪl. ə. ti / : Nghĩa là Nơi đỗ xe* Poor hygience and sanitation / pɔːr, ˈhaɪ. dʒiːn, ænd, ˌsæn. ɪˈteɪ. ʃən / : Nghĩa là điều kiện kèm theo vệ sinh kém, mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý rác thải nghèo nàn .* Pricey / Overpriced restaurant / ˈpraɪ. si, əʊ. vəˈpraɪst, ˈres. tə. rɑːnt / : Nghĩa là nhà hàng quán ăn đắt đỏ hiểu theo nghĩa xấu đi, hay ám chỉmón ăn không ngon tương ứng với giá tiền quá cao .* Public area / ˈpʌb. lɪk, ˈer. i. ə / : Nghĩa là Khu vực công cộng .* Public transport system / ˈpʌb. lɪk, ˈtræn. spɔːt, ˈsɪs. təm / : Nghĩa là Hệ thống giao thông vận tải công cộng* Quaint old buildings / kweɪnt, əʊld, ˈbɪl. dɪŋ / : Nghĩa là Những tòa nhà cổ kính, độc lạ .* Relaxed almosphere / rɪˈlækst, ˈæt. mə. sfɪər / : Nghĩa là Không gian yên tĩnh, thanh thản* Residential area / ˌrez. ɪˈden. ʃəl, ˈer. i. ə / : Nghĩa là Khu dân cư sinh sống* Run-down building / ˌrʌnˈdaʊn, ˈbɪl. dɪŋ / : Nghĩa là Tòa nhà sập xệ, đang xuống cấp trầm trọng .* Sense of community / sens, əv, kəˈmjuː. nə. ti / : Nghĩa là Những khu nhà tồi tàn, lụp xụp .* Slumdog / ˈsləmdɒɡ / : Nghĩa là Khu ổ chuột* Sprawling city / ˈsprɔː. lɪŋ, ˈsɪt. i / : Nghĩa là thành phố lớn mang nghĩa xấu đi vì lan rộng ra tràn ngập diện tích quy hoạnh đô thị .* The rate race / ðə, reɪt, reɪs / : Nghĩa là Cuộc sống tất bật .* Tree-lined avenue / ˈtriː. laɪnd, ˈæv. ə. njuː / : Nghĩa là Đại lộ có những hàng cây trải dài hai bên đường .* Upmarket shop / ˈʌp. mɑːr. kɪt, ʃɒp / : Nghĩa là Cửa hiệu dành cho những người sang chảnh, giới thượng lưu .* Uptown / ˌʌpˈtaʊn / : Nghĩa là Khu dân cư hạng sang .* Urban wasteland / ˈɜː. bən, ˈweɪst. lænd / : Nghĩa là Khu đất bị bỏ phí trong thành phố, còn nhiều yếu tố chưa ổn, nguy khốn cho người qua lại .* Volum of traffic / ˈvɒl. juːm, əv, ˈtræf. ɪk / : Nghĩa là Lực lượng tham giao thông vận tải* Shanty towns / ˈʃæn. ti. taʊn / : Nghĩa là Những khu nhà tồi tàn, lụp xụp .

3. Chủ đề từ vựng liên quan đến lĩnh vực bất động sản

Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể học thêm những từ vựng tương quan đến nghành nghề dịch vụ bất động sản. Có rất nhiều từ mới để bạn tìm hiểu thêm, gồm có :** Real Estale / rɪəl, ɪˈsteɪt / : Nghĩa là Ngành Bất động sản* Property / Properties / ˈprɒp. ə. ti, ˈprɒp. ə. ti / : Nghĩa là Tài sản* Project / ˈprɒdʒ. ekt / : Nghĩa là Dự án* Real Estale Consultant / rɪəl, ɪˈsteɪt, kənˈsʌl. tənt / : Nghĩa là Tư vấn Bất động sản .* Developer / dɪˈvel. ə. pər / : Nghĩa là Nhà tăng trưởng* Invesloper : Nghĩa là Chủ góp vốn đầu tư* Architect / ˈɑː. kɪ. tekt / : Nghĩa là Kiến trúc sư* Supervisor / ˈsuː. pə. vaɪz / : Nghĩa là Giám sát* Constructor / kənˈstrʌk. tər / : Nghĩa là Nhà thầu thiết kế* Procedure / prəˈsiː. dʒər / : Nghĩa là Tiến độ chuyển giao* Spread of Project / Project Area / Site Area / spred, əv, ˈprɒdʒ. ekt / / ˈprɒdʒ. ekt, ˈer. i. ə / / saɪt, ˈer. i. ə / : Nghĩa là Tổng diện tích khu đất* Master Plan / ˈmɑː. stə ˌplæn / : Nghĩa là Mặt bằng tổng thể và toàn diện* Unit / ˈjuː. nɪt / : Nghĩa là Căn hộ* Density of Building / ˈden. sɪ. ti, əv, ˈbɪl. dɪŋ / : Nghĩa là Mật độ kiến thiết xây dựng* GFA ( Gross Floor Area ) / ɡrəʊs, flɔːr, ˈer. i. ə / : Nghĩa là Tổng diện tích sàn kiến thiết xây dựng* Void / vɔɪd / : Nghĩa là Thông tầng* Mezzanine / ˈmez. ə. niːn / : Nghĩa là Tầng lửng* Residence / ˈrez. ɪ. dəns / : Nghĩa là Nhà ở, dinh thự* Resident / ˈrez. ɪ. dənt / : Nghĩa là Cư dân* Commercial / kəˈmɜː. ʃəl / : Nghĩa là Thương mại* Landscape / ˈlænd. skeɪp / : Nghĩa là Cảnh quan sân vườn* Location / ləʊˈkeɪ. ʃən / : Nghĩa là Vị trí* Advantage / Amenity / ədˈvɑːn. tɪdʒ / / əˈmiː. nə. ti / : Nghĩa là Tiện ích* Layout Floor / ˈleɪ. aʊt, flɔːr / : Nghĩa là Mặt bằng nổi bật tầng* Layout Floor / ˈleɪ. aʊt, flɔːr / : Nghĩa là Mặt bằng nổi bật tầng* Layout Apartment / ˈleɪ. aʊt, əˈpɑːt. mənt / : Nghĩa là mặt phẳng nhà ở* Launch Time / lɔːntʃ, taɪm / : Nghĩa là Thời điểm công bố* Show flat / ʃəʊ, flæt / : Nghĩa là Căn hộ mẫu* For lease / fɔːr, liːs / : Nghĩa là Cho thuê* Mortgage / ˈmɔː. ɡɪdʒ / : Nghĩa là Nợ, thế chấp ngân hàng* Bookshelf / ˈbʊk. ʃelf / : Nghĩa là Giá sách* Bath room / bɑːθ, ruːm / : Nghĩa là Phòng tắm* Air conditioner / ˈeə kənˌdɪʃ. ən. ər / : Nghĩa là Điều hòa* Direction / daɪˈrek. ʃən / / dɪˈrek. ʃən / : Nghĩa là Hướng .* Master Bedroom / ˈmɑː. stə ˌbed. rʊm / : Nghĩa là Phòng ngủ* Ceiling / ˈsiː. lɪŋ / : Nghĩa là Trần nhà* Wooden Floor / ˈwʊd. ən, flɔːr / : Nghĩa là Sàn gỗ* Electric equipment / iˈlek. trɪk, ɪˈkwɪp. mənt / : Nghĩa là Thiết bị điện* Kitchen / ˈkɪtʃ. ən / : Nghĩa là Nhà bếp

* Furniture /ˈfɜː.nɪ.tʃər/: Nghĩa là Nội thất

* Balcony / ˈbæl. kə. ni / : Nghĩa là Ban công* Wardrobe / ˈwɔː. drəʊb / : Nghĩa là Tủ tường .Qua những nội dung trong phần trên, bạn đã có những kiến thức và kỹ năng tương quan đến từ Khu dân cư tiếng anh là gì cho mình rồi đấy. Học thêm nhiều từ vựng mới trong tiếng Anh thuộc chủ đề này để hoàn toàn có thể nói và tiếp xúc, sử dụng ngôn từ này tốt hơn bạn nhé .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments