Lấy phần mở rộng của file trong đường dẫn VBA trong ExcelLấy phần mở rộng của file trong đường dẫn VBA trong Excel. Lấy phần mở rộng của file như png, bas, exe, html, git, psd, ai, …
▷ Khoá học “Học Excel, Có Việc Ngay”: ​
▷ Xem ngay “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”:

▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Blog cá nhân:
▷ Video được cung cấp miễn phí bởi

Khám phá thêm thật nhiều kiến thức với Học Excel Online:
▷ Học Excel, Có Việc Ngay:
▷ Hãy để VBA giúp bạn:
▷ Hiểu và phân tích dữ liệu với Excel:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

2 Comement tại “Lấy phần mở rộng của file trong đường dẫn VBA trong Excel”

  1. Cái này có thể áp dụng vào những việc gì vậy a

  2. Отличный пример.

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *