Sự khác biệt giữa LBO và MBO (Kinh doanh)

LBO vs MBO

Advertisement

Mặc dù với ai đó bên ngoài quốc tế doanh nghiệp, những thuật ngữ như LBO và MBO hoàn toàn có thể trông kỳ quặc, đây là những từ thường được sử dụng trong giới kinh doanh thương mại. Trong khi LBO đề cập đến Mua lại có đòn kích bẩy, MBO là quản trị Mua hàng. Trong khi có nhiều người cảm thấy rằng MBO trọn vẹn khác với LBO, những chuyên viên nói rằng MBO là một trường hợp đặc biệt quan trọng của LBO không phải là người ngoài mà là quản trị nội bộ nắm quyền trấn áp công ty hiệu suất cao. Bài viết này nỗ lực làm rõ sự độc lạ giữa LBO và MBO.

LBO là gì?

Khi một người ngoài, thường là một người có quyền trấn áp công ty, sắp xếp tiền để mua đủ CP của công ty để hoàn toàn có thể trấn áp vốn chủ sở hữu của công ty, nó được gọi là Mua lại đòn kích bẩy. Thông thường, nhà đầu tư này vay một tỷ suất rất cao tiền được trả lại bằng cách bán gia tài của công ty bị mua lại. Tiền thường đến từ ngân hàng nhà nước và thị trường vốn nợ. Lịch sử được triển khai xong với những trường hợp của LBO nơi những người không có hoặc có rất ít tiền có được quyền trấn áp trong một công ty trải qua LBO. Điều đáng kinh ngạc là gia tài của công ty bị mua lại được sử dụng làm gia tài thế chấp ngân hàng cho số tiền được vay. Để tăng tiền, công ty mua lại phát hành trái phiếu cho những nhà đầu tư có rủi ro đáng tiếc về thực chất và không nên được coi là cấp góp vốn đầu tư vì có những rủi ro đáng tiếc đáng kể tương quan đến thủ tục. Nhìn chung, phần nợ trong LBO giao động từ 50-85 % mặc dầu đã có trường hợp khi hơn 95 % LBO được triển khai bằng nợ.

MBO là gì?

Advertisement

MBO là Management Buyout, một loại LBO. Đây là quản trị nội bộ của công ty thay vì người ngoài cố gắng nỗ lực mua quyền trấn áp công ty. Điều này thường được sử dụng để làm cho những nhà quản trị chăm sóc hơn đến việc cải tổ những yếu tố của công ty khi họ trở thành chủ sở hữu vốn và do đó là đối tác chiến lược trong doanh thu. Khi MBO xảy ra, một công ty niêm yết công khai minh bạch trở thành tư nhân. MBO ảnh hưởng tác động đến việc tái cấu trúc tổ chức triển khai và cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc mua lại và sáp nhập. Có những người nói rằng MBO ngày này đang được những nhà quản trị sử dụng để mua công ty với giá thấp hơn và sau đó ảnh hưởng tác động đến những biến hóa để tăng giá CP để hưởng lợi theo cách rất lớn. Những người ủng hộ quan điểm này nói rằng những nhà quản trị cố gắng nỗ lực quản trị giảm sản lượng và do đó giá CP. Sau khi MBO thành công xuất sắc khi họ giành quyền trấn áp ở mức giá rẻ, họ quản lý và điều hành công ty một cách hiệu suất cao để làm cho CP tăng bất ngờ đột ngột.

Tóm lại:

LBO vs MBO

Advertisement

• LBO được thôi thúc mua lại, điều này xảy ra khi người ngoài sắp xếp những khoản nợ để giành quyền trấn áp công ty. • MBO là quản trị mua lại khi những nhà quản trị của một công ty tự mua CP trong một công ty do đó chiếm hữu công ty.

• Trong LBO, người ngoài cuộc đặt đội ngũ quản lý của riêng mình vào vị trí trong khi ở MBO, nhóm quản lý hiện tại vẫn tiếp tục

• Trong MBO, ban chỉ huy sẽ tự bỏ tiền ra để giành quyền trấn áp vì những cổ đông muốn nó theo cách đó.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments