lessons tiếng Anh là gì?

lessons tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng lessons trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ lessons tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm lessons tiếng Anh
lessons
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ lessons

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: lessons tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

lessons tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ lessons trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ lessons tiếng Anh nghĩa là gì.

lesson /’lesn/

* danh từ
– bài học
=to learn one’s lesson by heart+ học thuộc lòng bài học
– lời dạy bảo, lời khuyên
=never forget the lesson of Lenin+ không bao giờ được quên những lời dạy bảo của Lê-nin
– lời quở trách; sự trừng phạt, sự cảnh cáo
=to read someone a lesson+ quở trách người nào
!to give lessons in
– dạy (môn gì)
!to take lessons in
– học (môn gì)

* ngoại động từ
– quở trách, cảnh cáo, lên lớp (ai); trừng phạt
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dạy, ra bài cho (ai)

lesson
– bài học

Xem thêm: Chủ đầu tư tiếng Anh là gì? Bạn đã biết hay chưa??

Thuật ngữ liên quan tới lessons

Tóm lại nội dung ý nghĩa của lessons trong tiếng Anh

lessons có nghĩa là: lesson /’lesn/* danh từ- bài học=to learn one’s lesson by heart+ học thuộc lòng bài học- lời dạy bảo, lời khuyên=never forget the lesson of Lenin+ không bao giờ được quên những lời dạy bảo của Lê-nin- lời quở trách; sự trừng phạt, sự cảnh cáo=to read someone a lesson+ quở trách người nào!to give lessons in- dạy (môn gì)!to take lessons in- học (môn gì)* ngoại động từ- quở trách, cảnh cáo, lên lớp (ai); trừng phạt- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dạy, ra bài cho (ai)lesson- bài học

Đây là cách dùng lessons tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ lessons tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

lesson /’lesn/* danh từ- bài học=to learn one’s lesson by heart+ học thuộc lòng bài học- lời dạy bảo tiếng Anh là gì?
lời khuyên=never forget the lesson of Lenin+ không bao giờ được quên những lời dạy bảo của Lê-nin- lời quở trách tiếng Anh là gì?
sự trừng phạt tiếng Anh là gì?
sự cảnh cáo=to read someone a lesson+ quở trách người nào!to give lessons in- dạy (môn gì)!to take lessons in- học (môn gì)* ngoại động từ- quở trách tiếng Anh là gì?
cảnh cáo tiếng Anh là gì?
lên lớp (ai) tiếng Anh là gì?
trừng phạt- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) dạy tiếng Anh là gì?
ra bài cho (ai)lesson- bài học

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments