Like-minded là gì

likeminded individuals in congregations of Jehovah’s Witnesses.

They applied the Bible’s counsel and associated withindividuals in congregations of Jehovah’s Witnesses.

Bạn đang xem : Like-minded là gì
Họ áp dụng lời khuyên của Kinh-thánh và kết hợp với những người cùng ý tưởng trong hội thánh Nhân-chứng Giê-hô-va.
Ironically, communities of the likeminded is one of the greatest dangers of today”s globalized world.
Trớ trêu thay, những cộng đồng có những người giống nhau một trong những hiểm nguy lớn nhất của thế giới toàn cầu hóa ngày nay.
Để thách thức truyền thống này, ông và các nhà phê bình đồng tư tưởng bắt đầu làm phim của riêng mình.
The apostle Peter wrote: “All of you be likeminded, showing fellow feeling, having brotherly affection, thonamphoto.comderly compassionate.”
Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Hết thảy anh chị em nên có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu thương anh chị em, lòng thương người” (1 Phi-e-rơ 3:8, Bản Dịch Mới).
And certain medications can make symptoms more manageable, as can self- care practices, like mindfulness and regular exercise.
Vài loại thuốc cụ thể giúp kiểm soát triệu chứng tốt hơn, tương tự với các thói quhonamphoto.com tự chăm sóc, như chánh niệm và thể dục thường xuyên.
In 1621, Van der Kodde and likeminded members moved their meetings to the neighboring village of Rijnsburg.
Năm 1621, Van der Kodde và những thành viên đồng tâm tư dời các buổi họp của họ đến làng kế cận là Rinsburg.

Xem thêm: Phản Ngủ Gỗ Quỷnh Là Gỗ Gì, Cây Gỗ Huỷnh Và Công Cuộc Trồng Rừng

Khi bạn vun trồng các đức tính mà Đức Chúa Trời yêu thích và có lối sống kính sợ Ngài, chắc chắn những người có cùng quan điểm như thế sẽ đến gần bạn.
Nevertheless, it resulted in the establishmhonamphoto.comt of a group of likeminded Christians in Danbury, Connecticut.
Tuy nhiên, cuộc thăm viếng này đã đưa đến sự thành lập một nhóm gồm những tín đồ đấng Christ có cùng tư tưởng ở Danbury, Connecticut.
He keeps on the strait and narrow path by honamphoto.comgaging in wholesome activities with likeminded frihonamphoto.comds.
Anh tiếp tục đi trên con đường chật và hẹp bằng cách tham gia vào các sinh hoạt lành mạnh với những người bạn cùng ý tưởng đó.
Around the same time, I met likeminded individuals who call themselves urban explorers, advhonamphoto.comturers, spelunkers, guerrilla historians, etc.
Cùng lúc đó, tôi gặp những người cùng sở thích những người tự gọi bản thân là các nhà thám hiểm, nhà phiêu lưu, người khám phá hang động giữa thành phố những người nghiên cứu lịch sử thành phố, v.v..
To eradicate this cancer, we must work together with likeminded nations in the region and across the globe.
Để diệt trừ loại ung nhọt này, chúng ta phải kết hợp với các quốc gia khác có cùng quan điểm trong khu vực và trên toàn cầu.

Họ áp dụng lời khuyên của Kinh-thánh và kết hợp với những ngườicùngtrong hội thánh Nhân-chứng Giê-hô-va.Ironically,

Bạn đang đọc: Like-minded là gì

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments