litter tiếng Anh là gì?

litter tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng litter trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ litter tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm litter tiếng Anh
litter
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ litter

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: litter tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

litter tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ litter trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ litter tiếng Anh nghĩa là gì.

litter /’litə/

* danh từ
– rác rưởi bừa bãi
– ổ rơm (cho súc vật)
– lượt rơm phủ (lên cây non)
– rơm trộn phân; phân chuồng
– lứa đẻ chó, mèo, lợn)
– kiệu, cáng (để khiêng người bệnh, người bị thương)

* ngoại động từ
– rải ổ (cho súc vật)
– vứt rác rưởi bừa bãi lên; bày bừa lên
– đẻ (chó, mèo, lợn…)

* nội động từ
– đẻ (chó, mèo, lợn…)

Thuật ngữ liên quan tới litter

Tóm lại nội dung ý nghĩa của litter trong tiếng Anh

litter có nghĩa là: litter /’litə/* danh từ- rác rưởi bừa bãi- ổ rơm (cho súc vật)- lượt rơm phủ (lên cây non)- rơm trộn phân; phân chuồng- lứa đẻ chó, mèo, lợn)- kiệu, cáng (để khiêng người bệnh, người bị thương)* ngoại động từ- rải ổ (cho súc vật)- vứt rác rưởi bừa bãi lên; bày bừa lên- đẻ (chó, mèo, lợn…)* nội động từ- đẻ (chó, mèo, lợn…)

Đây là cách dùng litter tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ litter tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

litter /’litə/* danh từ- rác rưởi bừa bãi- ổ rơm (cho súc vật)- lượt rơm phủ (lên cây non)- rơm trộn phân tiếng Anh là gì?
phân chuồng- lứa đẻ chó tiếng Anh là gì?
mèo tiếng Anh là gì?
lợn)- kiệu tiếng Anh là gì?
cáng (để khiêng người bệnh tiếng Anh là gì?
người bị thương)* ngoại động từ- rải ổ (cho súc vật)- vứt rác rưởi bừa bãi lên tiếng Anh là gì?
bày bừa lên- đẻ (chó tiếng Anh là gì?
mèo tiếng Anh là gì?
lợn…)* nội động từ- đẻ (chó tiếng Anh là gì?
mèo tiếng Anh là gì?
lợn…)

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments