Đề tài luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng dụng

TPO – Bộ GD&ĐT vừa đưa ra dự thảo thông tư phát hành về Quy chế tuyển sinh và giảng dạy trình độ thạc sĩ. Theo đó, đề tài luận văn thạc sĩ theo khuynh hướng ứng dụng .

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo dự thảo mà Bộ vừa phát hành, luận văn thạc sĩ chiếm 20 % khối lượng chương trình giảng dạy. Đề tài luận văn thạc sĩ được chia theo hai hướng. Thứ nhất, đề tài luận văn thạc sĩ theo khuynh hướng điều tra và nghiên cứu là một khu công trình khoa học, có góp phần mới về mặt học thuật, lý luận, tiềm ẩn những tri thức mới có giá trị cho sự ngày càng tăng tri thức khoa học trong nghành nghề dịch vụ nghiên cứu và điều tra.

Đề tài luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng dụng là một báo cáo chuyên đề kỹ thuật, công nghệ hoặc quản lý nhằm giải quyết một vấn đề mang tính thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu.

Dự thảo cũng lao lý, luận văn thạc sĩ do cơ sở giáo dục ĐH giao trách nhiệm hoặc do học viên tự đề xuất kiến nghị, được người hướng dẫn chấp thuận đồng ý. Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH ra quyết định hành động giao đề tài luận văn và người hướng dẫn. Mỗi luận văn thạc sĩ có tối đa hai người h ­ ướng dẫn. Trường hợp có hai người hướng dẫn, trong quyết định hành động cần ghi rõ người hướng dẫn chính và phụ. Giảng viên có chức danh giáo sư ­ được hướng dẫn tối đa bảy học viên, giảng viên có chức vụ phó giáo sư ­ được hướng dẫn tối đa năm học viên, giảng viên có trình độ tiến sỹ được hướng dẫn tối đa ba học viên trong cùng thời hạn, kể cả học viên của cơ sở giáo dục ĐH khác.

Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả, ch­ưa đ­ược công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào.

Ngoài ra, nội dung luận văn phải biểu lộ đư ­ ợc những kiến thức và kỹ năng về triết lý, thực hành thực tế trong nghành nghề dịch vụ trình độ, ph ­ ương pháp xử lý yếu tố đã đặt ra. Các tác dụng của luận văn phải chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng ph ­ ương pháp điều tra và nghiên cứu và những kiến thức và kỹ năng đ ­ ược trang bị trong quy trình học tập để giải quyết và xử lý đề tài, biểu lộ được năng lượng điều tra và nghiên cứu sâu xa so với chương trình giảng dạy thạc sĩ điều tra và nghiên cứu hay mang tính thực tiễn, ứng dụng đơn cử so với chương trình đào tạo và giảng dạy thạc sĩ ứng dụng ; Luận văn thạc sĩ phải bảo vệ việc tuân thủ những lao lý về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật trong Luật sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng hoặc trích dẫn hiệu quả nghiên cứu và điều tra của người khác hoặc của đồng tác giả phải được dẫn nguồn vừa đủ, rõ ràng.

Xem thêm: Viber

Theo Viết

5/5 - (3 votes)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments