Luật lao động tiếng Anh là gì?

Luật lao động là một trong những ngành luật quan trọng trong mạng lưới hệ thống pháp lý nước ta lúc bấy giờ. Vậy luật lao động là gì ?

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc những nội dung liên quan tới vấn đề Luật lao động tiếng Anh là gì?

Khái niệm Luật lao động

Luật lao động là một ngành luật độc lập trong mạng lưới hệ thống pháp lý Nước Ta, gồm có toàn diện và tổng thể những quy phạm pháp luật kiểm soát và điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương và người sử dụng lao động dịch vụ thuê mướn có trả công lao động và những quan hệ xã hội khác có tương quan trực tiếp đến quan hệ lao động .

Phạm vi điều chỉnh của Luật lao động

Quan niệm truyền thống xác định luật lao động là ngành trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Thực tế, có nhiều ý kiến khác nhau về khái niệm ngành luật, đặc biệt là về tính độc lập của nhóm quan hệ xã hội do nó điều chỉnh.

Bạn đang đọc: Luật lao động tiếng Anh là gì?

Đây chỉ là một trong những giải pháp tiếp cận khi nghiên cứu và điều tra và giảng dạy pháp lý. Vì vậy, với tư cách là ngành, nghành nghề dịch vụ pháp lý, luật lao động kiểm soát và điều chỉnh nhóm những quan hệ xã hội trong nghành nghề dịch vụ lao động, gồm có hai loại, đơn cử :

– Quan hệ lao động :

Trong quan hệ lao động, một bên tham gia với tư cách là người lao động, có nghĩa vụ và trách nhiệm phải triển khai việc làm theo nhu yếu của bên kia và có quyền nhận thù lao từ việc làm đó, bên thứ hai là người sử dụng lao động có quyền sử dụng sức lao động của người lao động và có nghĩa vụ và trách nhiệm trả thù lao về việc sử dụng lao động đó .

– Quan hệ tương quan đến quan hệ lao động :

+ Quan hệ việc làm .
+ Quan hệ học nghề .
+ Quan hệ bồi thường thiệt hại trong quy trình lao động .
+ Quan hệ bảo hiểm xã hội .
+ Quan hệ xử lý tranh chấp lao động .
+ Quan hệ xử lý đình công .
+ Quan hệ quản trị nhà nước về lao động .

Phương pháp điều chỉnh của luật lao động

– Phương pháp thỏa thuận hợp tác :

Phương pháp này đa phần vận dụng trong trường hợp xác lập quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động và trong việc xác lập thỏa ước lao động tập thể .

– Phương pháp mệnh lệnh :

Được sử dụng trong nghành nghề dịch vụ tổ chức triển khai và quản trị lao động, hầu hết được dùng để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động so với người sử dụng lao động .

– Phương pháp trải qua những hoạt động giải trí công đoàn, ảnh hưởng tác động vào những quan hệ phát sinh trong quy trình lao động :

Phương pháp này được sử dụng để xử lý những yếu tố phát sinh trong quy trình lao động có tương quan trực tiếp đến quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động như : Sắp xếp việc làm, điều động lao động, trả công, trả thưởng, triển khai bảo hiểm xã hội … phải có sự tham gia của tổ chức triển khai công đoàn với tư cách là người đại diện thay mặt để bảo vệ quyền hạn của người lao động .

Đối tượng nghiên cứu của Luật lao động

Luật lao động là một khoa học pháp lý chuyên ngành, có đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu và điều tra là hàng loạt mạng lưới hệ thống những quy phạm pháp luật lao động, thực chất, nội dung, sự phát sinh, tăng trưởng của những quy phạm ; nghiên cứu và điều tra những nét đặc trưng của những quan hệ pháp lý lao động ; nghiên cứu và điều tra những quan điểm khái niệm, tư tưởng, học thuyết pháp lý có tương quan đến ngành luật lao động ; điều tra và nghiên cứu mối quan hệ hữu cơ giữa quan hệ sản xuất và pháp lý lao động .

Một môn học trong chương trình đào tạo Luật theo các cấp độ khác nhau, nhằm trang bị cho người học những hiểu biết về quan hệ lao động và các quan hệ liên quan đến quan hệ lao động. Vậy Luật lao động tiếng Anh là gì?

Luật lao động tiếng Anh là gì?

Luật lao động tiếng Anh là Labour law và định nghĩa Labour law is the law branch in VietNam law system to adjust the labour relationships between the employers, employees and social relationships which are directly related to labour relationships arising in labour using process .

Một số từ tiếng Anh liên quan đến Luật lao động

Fringe benefits : Phụ cấp .
Labour relations, industrial relations, employment relations : Quan hệ lao động .
State labour administration : QUản lý nhà nước về lao động .
Employees : Người lao động .
Eployers : Người sử dụng lao động .
Unemployed person : Người thất nghiệp .
Human resources : Nguồn nhân lực .
Minimum wage : Lương tối thiểu .
Annual leave : Nghỉ hàng năm .
Sick leave : Nghỉ ốm .
Matemity leave : Nghỉ thai sản .
Child labour : lao động trẻ nhỏ .
Labour force : Lực lượng lao động .

Skill: Kỹ năng.

Overtime hours : Làm thêm giờ .
Employment contract : Hợp đồng lao động .

Như vậy, Luật lao động tiếng Anh là gì? Đã được chúng tôi phân tích khá chi tiết trong bài viết trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp thêm một số thông tin về đối tượng nghiên cứu, phạm vi điều chỉnh của luật lao động.

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments