Mã QHNS là gì?

Mã QHNS là tên gọi tắt của Bộ mã đơn vị chức năng có quan hệ với ngân sách nhà nước trong Danh mục dùng chung ngành kinh tế tài chính .

Mã QHNS được pháp luật quy định như thế nào? Chúng tôi sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ vấn đề này thông qua bài viết Mã QHNS là gì?

Mã QHNS là gì?

Căn cứ theo lao lý tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư 67/2018 / TT-BTC hướng dẫn việc quản trị, quản lý và vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về gia tài công nêu khái niệm mã QHNS như sau :

“ Bộ mã đơn vị chức năng có quan hệ với ngân sách nhà nước trong Danh mục dùng chung ngành kinh tế tài chính ( gọi tắt là Mã QHNS ) là mã số của đơn vị chức năng có quan hệ với ngân sách sử dụng để thanh toán giao dịch với Kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ( Cục Tin học và Thống kê kinh tế tài chính ) cấp cho những đơn vị chức năng thuộc cấp ngân sách Trung ương ; Sở Tài chính tỉnh, thành phố thường trực Trung ương cấp cho những đơn vị chức năng thuộc ngân sách địa phương ( ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ). ”

Bạn đang đọc: Mã QHNS là gì?

Theo pháp luật trên thì mã QHNS là mã số của đơn vị chức năng có quan hệ với ngân sách sử dụng để thanh toán giao dịch với Kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ( Cục Tin học và Thống kê kinh tế tài chính ) cấp cho những đơn vị chức năng thuộc cấp ngân sách Trung ương ; Sở Tài chính tỉnh, thành phố thường trực Trung ương cấp cho những đơn vị chức năng thuộc ngân sách địa phương ( ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ) .

Ngoài việc giải đáp mã QHNS là gì? chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích có liên quan trong bài viết, mời Quý vị theo dõi:

Quy định của pháp luật về mã QHNS như thế nào?

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 185 / năm ngoái / TT-BTC lao lý về mã số đơn vị chức năng có quan hệ với ngân sách như sau :
– Mã số đơn vị chức năng có quan hệ với ngân sách ( ĐVQHNS ) là một dãy số được pháp luật theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng đơn vị chức năng có quan hệ với ngân sách. Mã số ĐVQHNS được sử dụng để nhận diện từng đơn vị chức năng dự trù, đơn vị chức năng sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị chức năng khác có quan hệ với ngân sách và những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, kèm theo những chỉ tiêu quản trị của đơn vị chức năng, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư và được quản trị thống nhất trên khoanh vùng phạm vi toàn nước nhằm mục đích ship hàng công tác làm việc quản trị ngân sách Nhà nước .
– Về cấu trúc của mã số ĐVQHNS gồm : 2 phần, phần định danh và chỉ tiêu quản trị, đơn cử như sau : Phần định danh là những thông tin mang tính duy nhất, chỉ tiêu quản trị là những thông tin tương quan đến đơn vị chức năng dự trù, đơn vị chức năng sử dụng ngân sách, đơn vị chức năng khác có quan hệ với ngân sách, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư. Mối quan hệ giữa phần định danh và chỉ tiêu quản trị là từ một định danh duy nhất luôn tìm được vừa đủ những chỉ tiêu quản trị .
+ Phần định danh của mã số ĐVQHNS gồm 7 ký tự được sắp xếp như sau :
N X1X2X3X4X5X6
Trong đó :
– N là ký tự phân biệt mã số, pháp luật :
+ N = 1, 2 dùng để cấp cho đơn vị chức năng dự trù những cấp, đơn vị chức năng sử dụng ngân sách Nhà nước ;
+ N = 3 dùng để cấp cho đơn vị chức năng khác có quan hệ với ngân sách ;
+ N = 7, 8 dùng để cấp cho những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ;

– X1X2X3X4X5X6 là số thứ tự của các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

+ Phần chỉ tiêu quản trị gồm có :
Chỉ tiêu quản trị so với đơn vị chức năng dự trù, đơn vị chức năng sử dụng ngân sách, đơn vị chức năng khác có quan hệ với ngân sách gồm : tên đơn vị chức năng, mô hình đơn vị chức năng, chương ngân sách, cấp dự trù, đơn vị chức năng cấp trên quản trị trực tiếp, văn bản xây dựng đơn vị chức năng, địa chỉ đơn vị chức năng, thông tin về người đại diện thay mặt đơn vị chức năng ĐK mã số ĐVQHNS ;
Chỉ tiêu quản trị so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư gồm : tên dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, nhóm dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, hình thức dự án Bất Động Sản, hình thức quản trị dự án Bất Động Sản, dự án Bất Động Sản cấp trên ( nếu có ), chủ góp vốn đầu tư, ban quản trị dự án Bất Động Sản ( nếu có ), cơ quan chủ quản cấp trên, quyết định hành động góp vốn đầu tư hoặc văn bản thông tin phê duyệt chủ trương góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản ( so với dự án Bất Động Sản trong quy trình tiến độ chuẩn bị sẵn sàng góp vốn đầu tư ), tổng mức góp vốn đầu tư, nguồn vốn góp vốn đầu tư, khu vực triển khai dự án Bất Động Sản, ngành kinh tế tài chính .

Hồ sơ đăng ký mã QHNS?

Căn cứ theo điều 8 Thông tư 185 / năm ngoái / TT-BTC thì hồ sơ ĐK mã QHNS như sau :
– Hồ sơ ĐK mã số ĐVQHNS cho những đơn vị chức năng dự trù, đơn vị chức năng sử dụng ngân sách Nhà nước, gồm :
+ Tờ khai ĐK mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị chức năng dự trù, đơn vị chức năng sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị chức năng khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01 – MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185 / năm ngoái / TT-BTC
+ Bảng thống kê đơn vị chức năng đề xuất cấp mã số ĐVQHNS ( dùng cho đơn vị chức năng sử dụng ngân sách, đơn vị chức năng dự trù ) theo mẫu số 07 – MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185 / năm ngoái / TT-BTC được xác nhận thông tin bởi cơ quan chủ quản hoặc bản sao hợp lệ văn bản xây dựng đơn vị chức năng .
– Hồ sơ ĐK mã số ĐVQHNS cho những đơn vị chức năng khác có quan hệ với ngân sách, gồm :
+ Tờ khai ĐK mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị chức năng dự trù, đơn vị chức năng sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị chức năng khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01 – MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185 / năm ngoái / TT-BTC
+ Bản sao hợp lệ những sách vở sau đây : Văn bản xây dựng đơn vị chức năng ; Các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao trách nhiệm, kinh phí đầu tư cho đơn vị chức năng .
– Hồ sơ ĐK mã số ĐVQHNS cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tại tiến trình sẵn sàng chuẩn bị góp vốn đầu tư, gồm :
+ Tờ khai ĐK mã số ĐVQHNS dùng cho những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ở tiến trình sẵn sàng chuẩn bị góp vốn đầu tư theo mẫu số 02 – MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185 / năm ngoái / TT-BTC
+ Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc Văn bản thông tin của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản .
– Hồ sơ ĐK mã số ĐVQHNS cho những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tại tiến trình triển khai dự án Bất Động Sản, gồm :

+ Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC

Xem thêm: PWA là gì? Bạn có cần xây dựng PWA cho website của mình không?

+ Bản sao hợp lệ một trong những sách vở sau đây : Quyết định góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản ; Quyết định phê duyệt báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật so với những dự án Bất Động Sản chỉ lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật ; Các quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản ( nếu có ) .

Trên đây là nội dung bài viết về Mã QHNS là gì? Chúng tôi hi vọng rằng những chia sẻ từ bài viết sẽ hữu ích và giúp quý bạn đọc hiểu rõ được nội dung này.

Nếu có vướng mắc về yếu tố này xin vui vẻ liên hệ chúng tôi để được giải đáp. Xin cảm ơn !

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments