masses tiếng Anh là gì?

masses tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng masses trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ masses tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm masses tiếng Anh
masses
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ masses

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: masses tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

masses tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ masses trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ masses tiếng Anh nghĩa là gì.

mass /mæs/

* danh từ
– (tôn giáo) lễ mét

* danh từ
– khối, đống
=masses of dark clouds gathered in the sky+ mây đen ùn ùn chất đống trên bầu trời
– số nhiều, số đông, đa số
=the mass of the nations+ đa số các dân tộc
– (vật lý) khối lượng
=critical mass+ khối lượng tới hạn
– (the masses) (số nhiều) quần chúng, nhân dân
=the classes and the masses+ giai cấp bóc lột và quần chúng nhân dân
!in a mass
– cả đống, cả bọn, cả lũ, toàn thể
!in the mass
– gộp cả toàn thể

* ngoại động từ
– chất thành đống
– (quân sự) tập trung (quân…)

* nội động từ
– tập trung, tụ hội

mass
– khối lượng, khối lượng lớn
– acoustic m. âm lượng
– apparent m. (cơ học) khối lượng bề ngoài
– equivalent m. khối lượng tương đương
– mechanical m. khối lượng xác suất
– reduced m. (cơ học) khối lượng rút gọn
– rest m. (vật lí) khối lượng tĩnh
– wave m. khối lượng tĩnh

Thuật ngữ liên quan tới masses

Tóm lại nội dung ý nghĩa của masses trong tiếng Anh

masses có nghĩa là: mass /mæs/* danh từ- (tôn giáo) lễ mét* danh từ- khối, đống=masses of dark clouds gathered in the sky+ mây đen ùn ùn chất đống trên bầu trời- số nhiều, số đông, đa số=the mass of the nations+ đa số các dân tộc- (vật lý) khối lượng=critical mass+ khối lượng tới hạn- (the masses) (số nhiều) quần chúng, nhân dân=the classes and the masses+ giai cấp bóc lột và quần chúng nhân dân!in a mass- cả đống, cả bọn, cả lũ, toàn thể!in the mass- gộp cả toàn thể* ngoại động từ- chất thành đống- (quân sự) tập trung (quân…)* nội động từ- tập trung, tụ hộimass- khối lượng, khối lượng lớn- acoustic m. âm lượng- apparent m. (cơ học) khối lượng bề ngoài – equivalent m. khối lượng tương đương- mechanical m. khối lượng xác suất – reduced m. (cơ học) khối lượng rút gọn – rest m. (vật lí) khối lượng tĩnh- wave m. khối lượng tĩnh

Đây là cách dùng masses tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ masses tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

mass /mæs/* danh từ- (tôn giáo) lễ mét* danh từ- khối tiếng Anh là gì?
đống=masses of dark clouds gathered in the sky+ mây đen ùn ùn chất đống trên bầu trời- số nhiều tiếng Anh là gì?
số đông tiếng Anh là gì?
đa số=the mass of the nations+ đa số các dân tộc- (vật lý) khối lượng=critical mass+ khối lượng tới hạn- (the masses) (số nhiều) quần chúng tiếng Anh là gì?
nhân dân=the classes and the masses+ giai cấp bóc lột và quần chúng nhân dân!in a mass- cả đống tiếng Anh là gì?
cả bọn tiếng Anh là gì?
cả lũ tiếng Anh là gì?
toàn thể!in the mass- gộp cả toàn thể* ngoại động từ- chất thành đống- (quân sự) tập trung (quân…)* nội động từ- tập trung tiếng Anh là gì?
tụ hộimass- khối lượng tiếng Anh là gì?
khối lượng lớn- acoustic m. âm lượng- apparent m. (cơ học) khối lượng bề ngoài – equivalent m. khối lượng tương đương- mechanical m. khối lượng xác suất – reduced m. (cơ học) khối lượng rút gọn – rest m. (vật lí) khối lượng tĩnh- wave m. khối lượng tĩnh

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments