Masthead là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Masthead là gì?

Masthead là Masthead. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Masthead – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong quốc tế kỹ thuật số, quảng cáo tiêu đề là một tập hợp những tính năng hoặc sắp xếp ở phía trên cùng của một website mà dấu trang và trang, và cung ứng thông tin nhận dạng cho người dùng web. Tiêu đề trên trực tuyến được dựa tắt của những sáng tạo độc đáo quảng cáo tiêu đề in ấn, phổ cập nhất, vì nó đã được sử dụng trên báo in trong suốt lịch sử dân tộc .

Giải thích ý nghĩa

Tiêu đề trên là một ví dụ tuyệt vời của một hiện tượng kỹ thuật số mà, trong khi kéo từ phương tiện truyền thông in truyền thống, đã trở nên khác nhau trong một bối cảnh kỹ thuật số. Giống như quảng cáo tiêu đề in, nhiều quảng cáo trên trang web có logo lớn hoặc mẩu văn bản đặt tên một ấn phẩm hoặc bên đó chịu trách nhiệm về trang web. Tuy nhiên, quảng cáo trên trang kỹ thuật số cũng khá khác nhau. Phần lớn trong số họ có liên kết đơn chức năng và thiết bị chức năng khác tích hợp vào đó phần trên tiêu đề. Nhiều người trong số họ có các biểu tượng và, trong thời đại của thiết kế đáp ứng, nhiều quảng cáo trên trang bây giờ có biểu tượng đáp ứng có thể được công nhận và sử dụng từ một máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động.

Xem thêm: Tứ niệm xứ – Wikipedia tiếng Việt

What is the Masthead? – Definition

In the digital world, a masthead is a set of features or layout at the top of a web page that marks the site and page, and delivers identifying information to web users. The trực tuyến masthead is based off of the idea of the print masthead, most popularly, as it has been used in print newspapers throughout history .

Understanding the Masthead

The masthead is an excellent example of a digital phenomenon that, while pulled from traditional print truyền thông, has become much different in a digital context. Like a printed masthead, many web mastheads have large logos or text pieces naming a publication or party that is responsible for the site. However, digital mastheads are also quite different. The majority of them have functional menu link and other functional equipment incorporated into that top masthead portion. Many of them have icons and, in the age of responsive design, many mastheads now have responsive icons that can be recognized and used from a desktop or máy tính computer or a smart phone or mobile device .

Thuật ngữ liên quan

  • Graphic Designer
  • Web Design
  • Web Designer
  • Web Content
  • Website Wireframe
  • Clickjack Attack
  • Bookmark
  • Firefox
  • Microbrowser
  • Mosaic

Source: Masthead là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments