Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng và tạm ứng tiền mặt

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt, tạm ứng theo hợp đồng mới nhất năm 2020, hành khách hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bài viết bên dưới để hiểu rõ hơn. Mẫu đề nghị tạm ứng tiền mặt Trong quy trình quản trị, quản lý và điều hành, hoạt động giải trí của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc [ … ]

Nội dung cụ thể

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt, tạm ứng theo hợp đồng mới nhất năm 2020, quý khách có thể tham khảo bài viết bên dưới để hiểu rõ hơn.

Mẫu đề nghị tạm ứng tiền mặt

Trong quy trình quản trị, quản lý, hoạt động giải trí của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc update và ứng dụng, vận dụng hay sử dụng mẫu biểu nào để làm và thực thi tráng lệ pháp luật của Pháp luật là một yếu tố cấp thiết. Từ năm 2018, thông tư 133 / năm nay / TT-BTC là Thông tư của Bộ kinh tế tài chính ký ngày 26 tháng 8 năm năm nay vẫn còn có hiệu lực hiện hành .

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 03 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày …. tháng …. năm … .
Số : … … … … … ..

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………………

Tên tôi là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Bộ phận ( hoặc Địa chỉ ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Đề nghị cho tạm ứng số tiền : … … … … … … … … ( Viết bằng chữ ) … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Lý do tạm ứng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Thời hạn thanh toán giao dịch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Người đề nghị tạm ứng
(Ký, họ tên)

 Mẫu đề nghị tạm ứng theo hợp đồng

CÔNG TY … .. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số : … … .. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     ………., ngày ….. tháng …. năm ……       

ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG THEO HỢP ĐỒNG

Kính gửi : …
Căn cứ theo Hợp đồng số … … …. ký ngày … tháng … năm …. giữa Công ty … … … ( Bên A ) và Công ty … … … … .. ( Bên B ) về việc … …
Đề nghị Quý Công ty tạm ứng cho chúng tôi số tiền … … … … … … …. đồng ( Bằng chữ : … … … … … … … đồng ) .
Mục đích tạm ứng : … … … …
Trân trọng .

 Đại diện theo pháp luật

Giám đốc

( Ký, ghi rõ họ tên )

Các trường hợp sử dụng đề nghị tạm ứng

Trên thực tiễn, rất nhiều trường hợp hoàn toàn có thể sử dụng mẫu đề nghị tạm ứng. Cơ bản được chia làm 02 loại :

– Tạm ứng tiền nội bộ:

+ Trường hợp 1 : Nhân viên cần thực thi một việc làm của công ty, của người mua. Cần ứng trước tiền mặt để giải quyết và xử lý việc làm thì hoàn toàn có thể sử dụng mẫu đề nghị ứng tiền mặt .
+ Trường hợp 2 : Nhân viên chưa đến kỳ nhận lương nhưng vì nguyên do nào đó muốn được xin ứng trước lương cũng hoàn toàn có thể sử dụng biểu mẫu này để xin ứng lương trước .

– Tạm ứng tiền theo hợp đồng: 

Là trường hợp ứng tiền của đối tác chiến lược, người mua trải qua hợp đồng. Thời hạn thanh toán giao dịch của hợp đồng chưa tới nhưng một bên cần sử dụng nguồn tiền mặt để triển khai việc làm cũng hoàn toàn có thể sử dụng mẫu này, trải qua thương lượng để xin ứng trước một phần tiền để liên tục thực thi hợp đồng .

Xem thêm:

>>> Mẫu hợp đồng môi giới với công ty mới nhất 2020

>>> Quy trình thanh toán ủy nhiệm thu theo quy định hiện hành

CÔNG TY LUẬT THIÊN MINH

Address: Tòa AQUA 2 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Hotline: 0839 400 004 – 0836 400 004

Email: info@congtyluatthienminh.vn

Trân trọng !

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments