miền bắc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Vào thế kỷ 19, chúng là giống phổ biến nhất ở miền bắc Tây Ban Nha.

By the 19th century, they were the most abundant breed in northern Spain.

WikiMatrix

Khi tôi tới chỗ của gia đình Sullivan đã có đụng độ với bọn Miền Bắc.

When I got to the Sullivan place, there had already been a skirmish.

OpenSubtitles2018. v3

Tầng Hirnant được đặt tên theo Cwm Hirnant gần Bala ở miền bắc Wales.

The Hirnantian was named after Cwm Hirnant south of Bala, in northern Wales.

WikiMatrix

Tại Sabang, Mitsumi là một trong những nguồn tuyển dụng lớn nhất tại miền bắc Cebu.

In Sabang, Mitsumi is one of the largest employers in northern Cebu.

WikiMatrix

Có phải ý ông muốn nói, là bọn miền Bắc sẽ đá đít chúng ta?

Are you hinting that the Yankees can lick us?

OpenSubtitles2018. v3

Những con ngựa Viking có thể đã được tổ tiên người miền bắc châu Âu.

These Viking horses would have been of northern European ancestry.

WikiMatrix

Vào tháng 10 năm 2000, một trận lụt thảm khốc đã tàn phá Piedmont thuộc miền bắc nước Ý.

In October 2000, a disastrous flood struck the Piedmont region in northern Italy.

jw2019

Ổng là một họa sĩ giỏi ở miền bắc, học trò giỏi nhất của Giotto.

He’s a good painter from the north Giotto’s best pupil.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chào đời ngày 5-6-1914, tại huyện Horsforth gần Leeds, ở miền bắc Anh Quốc.

I was born on June 5, 1914, in Horsforth near Leeds, in the north of England.

jw2019

miền bắc Hy Lạp, một biện lý rất thân thiện và ông nhận sách báo.

In the north of Greece, a public prosecutor was very friendly and accepted literature.

jw2019

Miền Bắc Ấn Độ, chuỗi bắt đầu phát triển mỗi tháng 2 và thay lông vào cuối tháng 8.

In northern India, these begin to develop each February and are moulted at the end of August.

WikiMatrix

Một số bang ở miền Bắc đã nhanh chóng đáp ứng chỉ tiêu được giao cho họ.

Some Northern states filled their quotas quickly.

WikiMatrix

Dưới thời Ajatashatru, Magadha trở thành vương quốc cường thịnh nhất ở miền Bắc Ấn Độ.

Magadha under Ajatashatru became the most powerful kingdom in North India.

WikiMatrix

Tại miền bắc Brazil, điều gây cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất là vùng Amazon.

What most impressed me in northern Brazil was the Amazon region.

jw2019

Ông trải qua tuổi niên thiếu ở Schaffhausen, miền bắc Thụy Sĩ.

He spent his childhood and youth in Schaffhausen, in northern Switzerland.

WikiMatrix

Kế hoạch đảo ngược sông miền Bắc đã hoàn toàn bị bỏ rơi bởi chính phủ trong năm 1986.

The Northern river reversal plan was completely abandoned by the government in 1986.

WikiMatrix

Helen Keller sinh ra ngày 22 tháng 6, năm 1880 tại một thành phố nhỏ miền bắc Alabama .

Helen Keller was born June 22th, eighteen eighty in a small town in northern Alabama .

EVBNews

Trận Thoroughfare Gap – 28 tháng 8 – Longstreet đánh bại lực lượng nhỏ của quân miền Bắc.

Battle of Thoroughfare Gap 28 August – Longstreet defeats small union force.

WikiMatrix

New Delhi là thành phố thương nghiệp lớn nhất tại miền bắc Ấn Độ.

New Delhi is the largest commercial city in northern India.

WikiMatrix

Rao giảng bằng xe đạp ở miền bắc nước Pháp

Preaching by bicycle in northern France

jw2019

Đội do thám của quân miền Bắc à?

Union scouting party?

OpenSubtitles2018. v3

Và cộng đồng ấy phần lớn được tạo nên bởi những người đến từ miền bắc đất nước.

And the community is predominantly made up of people from the northern part of the country.

ted2019

Nó được tìm thấy ở Nepal, Trung Quốc (Vân Nam) và miền bắc Việt Nam (Fan Si Pan).

It is found in Nepal, China (Yunnan) and northern Vietnam (Fan Si Pan).

WikiMatrix

Trận Tupelo – 14 tháng 7–15 tháng 7 – Quân miền Bắc chiến thắng, Nathan Bedford Forrest bị thương.

Battle of Tupelo (14 – 15 July) – Union victory, Nathan Bedford Forrest wounded.

WikiMatrix

Nhưng rất ít khả năng Johnson sẽ hoàn toàn không ném bom miền Bắc vào mùa xuân năm 1965.

But it was even less likely that Johnson would not be bombing the North at all in the spring of 1965.

Literature

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments