mờ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Đèn flash của sét đã bị mờ lao trong qua khung màu đen của cửa sổ và đã giảm xuống ra mà không có bất kỳ tiếng ồn.

‘ A flash of faded lightning darted in through the black framework of the windows and ebbed out without any noise .

QED

Ở mùa giải 2005-06, các fan Juventus thường thất vọng với anh do sự xuất hiện mờ nhạt trong các trận đấu quan trọng của đội bóng như trận thua Arsenal ở cúp C1.

In the 2005 – 06 season, Juventus fans often got frustrated with him due to his anonymous presence in certain important games such as the Champions League defeat to Arsenal .

WikiMatrix

Những người cao điểm trong thang điểm ESP, có xu hướng không chỉ nhìn thấy nhiều mẫu hình hơn trong những bức ảnh bị làm mờ mà còn thấy những hình sai.

And those who scored high on the ESP scale, tended to not only see more patterns in the degraded images but incorrect patterns .

QED

Vì vậy sáng hôm sau, khi tôi thức dậy sau khi ngủ không đủ, lo lắng về lỗ hổng trên cửa sổ, nhớ rằng mình phải gọi nhà thầu, nhiệt độ lạnh cóng ngoài trời, và những cuộc gặp sắp tới ở châu Âu, và với tất cả cortisol ở trong não, suy nghĩ của tôi rất mờ mịt, nhưng tôi không biết suy nghĩ của tôi mơ hồ vì đầu óc tôi cũng mơ hồ.

So the next morning, when I woke up on too little sleep, worrying about the hole in the window, and a mental note that I had to call my contractor, and the freezing temperatures, and the meetings I had upcoming in Europe, and, you know, with all the cortisol in my brain, my thinking was cloudy, but I didn’t know it was cloudy because my thinking was cloudy.

ted2019

Đáng buồn thay, những tranh luận về ngày sinh của Chúa Giê-su làm lu mờ những sự kiện đáng chú ý hơn đã xảy ra lúc đó.

Sadly, controversies over the date of Jesus’ birth may overshadow the more noteworthy events that took place about that time.

jw2019

Bước đột phá trong công thức của ông là “chất nền và bột màu trong một”; theo truyền thống, một diễn viên đã trang điểm với mỹ phẩm chất nền dầu/chất mềm da, sau đó dùng phấn để giảm độ phản chiếu và đảm bảo rằng nó sẽ không phai mờ.

The breakthrough in his formula was the first “foundation and powder in one”; traditionally, an actor was made up with an oil/emollient-based make-up, which was then set with powder to reduce the reflection and ensure it would not fade or smudge.

WikiMatrix

” Hội chứng này gây ra tình trạng mệt mỏi, nhức đầu, đau cổ, đau lưng và nó có thể gây ra một vài biến chứng đại loại như nhìn một thành hai và mắt mờ không liên tục ” .

” It causes fatigue, it can cause headaches, neck ache, back ache and it can cause things like diplopia or double vision and intermittent blur vision ” .

EVBNews

Dùng nến hoặc đèn mờ vào ban đêm .

Use candles or dim lights at night .

EVBNews

Thực tế cho thấy là trên thế giới ngày nay nhiều người trẻ dù đã học xong trung học vẫn không biết viết và nói cho đúng và ngay cả đến những con toán giản dị họ cũng không biết làm. Ngoài ra, họ chỉ hiểu biết mập mờ về sử ký và địa lý.

The facts show that in the world today, many youngsters when completing school still have difficulty in writing and speaking correctly and in doing even the simplest arithmetic; and they have only the vaguest knowledge of history and geography.

jw2019

Cô đừng để lu mờ cạnh bà ấy.

You must take care not to outshine her .

OpenSubtitles2018. v3

Ý tôi là, hệ thống đầu tư hình tháp này, vài công ty cổ phần Nigeria mờ ám mà anh ta có tham gia-

I mean, these investment pyramid schemes, some shady Nigerian holding company he was involved with…

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, nó có được một cuối tuần quan trọng, bật mạnh vào thứ Bảy—mặc dù màn ảnh của nó đã được làm mờ—và Chủ Nhật.

However, it enjoyed a big weekend bump on Saturday — even though its screens dipped — and Sunday .

WikiMatrix

Một số bản dịch thoát nghĩa làm lu mờ tiêu chuẩn đạo đức của Kinh Thánh.

Some free translations obscure the moral standards conveyed in the original text.

jw2019

Ước muốn làm giàu quá đáng có lẽ làm trí họ lu mờ không nhớ rõ lời khuyên trong Kinh-thánh: “Còn như kẻ muốn nên giàu-có ắt sa vào sự cám-dỗ, mắc bầy-dò,… chuốc lấy nhiều điều đau-đớn” (I Ti-mô-thê 6:9, 10).

An inordinate desire for wealth may have blurred their memory of the Bible counsel: “Those who are determined to be rich fall into temptation and a snare. .. and have stabbed themselves all over with many pains.” —1 Timothy 6:9, 10.

jw2019

“Thứ năm, ngày 24-6, phép ẩn dụ “”một đàn ong”” bị lu mờ bởi hình ảnh so sánh ngầm “”vỡ đập””.”

On Thursday, June 24, the metaphor of a swarm of bees was overtaken by that of the breaking of a dam .

Literature

Không thể ngăn mình lại, cô đâm đầu xuống làn sương mờ của dục vọng và khao khát.

Unable to stop herself, she fell headfirst into a haze of lust and longing.

Literature

Vài khoảnh khắc trước đó Giê-su Christ đã rời họ để lên trời, hình bóng ngài dần dần lu mờ đi cho đến khi đám mây hoàn toàn che khuất ngài.

Just moments ago Jesus Christ had risen up from among them, his form fading away until it was obscured by a cloud.

jw2019

Sau sáu năm ngôi sao đã bị mờ dần, rơi xuống dưới tầm nhìn bằng mắt thường vào năm 1626.

After six years the star faded slowly, dropping below naked-eye visibility in 1626.

WikiMatrix

13 Ê-sai bây giờ có ý nói đến một trong những biến cố kinh hoàng nhất sẽ đến trên con cháu của Áp-ra-ham: “Người đã chịu buồn-rầu thì sẽ không có sự mờ-mịt. Trong đời xưa Đức Chúa Trời đã hạ đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li xuống; nhưng trong kỳ sau Ngài đã làm cho đất gần mé biển, tức là nơi bên kia sông Giô-đanh, trong xứ Ga-li-lê của dân ngoại, được vinh-hiển”.

13 Isaiah now alludes to one of the worst of the cataclysmic events that come upon the descendants of Abraham : “ The obscureness will not be as when the land had stress, as at the former time when one treated with contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali and when at the later time one caused it to be honored — the way by the sea, in the region of the Jordan, Galilee of the nations. ”

jw2019

Tôi biết có gì mờ ám mà.

I knew there was something fishy.

OpenSubtitles2018. v3

Sự quan tâm của Jourgensen đến nhạc điện tử thiên hướng dance không hoàn toàn mờ nhạt, tuy nhiên; dự án phụ Revolting Cocks của ông cùng Richard 23 của Front 242 lại mang tính electronic body music hơn.

Jourgensen’s interest in dance-oriented electronic music did not entirely fade, however; he also formed the side-project Revolting Cocks, a more electronic body music-inflected collaboration with Richard 23 of Front 242.

WikiMatrix

35 Sáng sớm, khi trời còn mờ mờ, ngài thức dậy và đi ra một nơi hẻo lánh rồi bắt đầu cầu nguyện.

35 Early in the morning, while it was still dark, he got up and went outside and left for an isolated place, and there he began praying.

jw2019

Việc mờ ám cho Jane?

Something shady for Jane?

OpenSubtitles2018. v3

Số đó được sử dụng để chọn một giá trị trên một đường thẳng có độ dốc và độ cao chuyển đổi giá trị mờ thành một số đầu ra thế giới thực.

That number is used to select a value on a line whose slope and height converts the fuzzy value to a real-world output number.

WikiMatrix

Nhưng nếu tiếp tục nhìn ra xa thật xa nữa, dần dần bạn sẽ chẳng thấy gì trong một lúc nào đó, và rồi cuối cùng, mọi thứ mờ nhạt, ánh hào quang mờ nhạt dần, và đó là ánh hào quang của Big Bang.

But if you keep looking further and further, eventually you see nothing for a long while, and then finally you see a faint, fading afterglow, and it’s the afterglow of the Big Bang.

ted2019

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments