Được tạm ứng tối đa 50% giá trị hợp đồng vốn đầu tư từ ngân sách

Bộ Tài chính vừa phát hành Thông tư 08/2016 / TT-BTC pháp luật về quản trị, giao dịch thanh toán vốn góp vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước .

ngân sách đầu tư

Ảnh T.L minh họa

Chủ đầu tư có thể tạm ứng vốn nhiều lần

Về tạm ứng vốn, Thông tư 08/2016 / TT-BTC nêu rõ, mức vốn tạm ứng, thời gian tạm ứng và việc tịch thu tạm ứng do chủ góp vốn đầu tư thống nhất với nhà thầu theo đúng pháp luật và phải được lao lý rõ trong hợp đồng. Việc tạm ứng vốn được triển khai sau khi hợp đồng có hiệu lực hiện hành, riêng so với hợp đồng kiến thiết xây dựng thì phải có cả kế hoạch giải phóng mặt phẳng theo đúng thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng. Đặc biệt, địa thế căn cứ vào nhu yếu tạm ứng vốn chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể được tạm ứng vốn một lần hoặc nhiều lần cho một hợp đồng nhưng không vượt mức vốn tạm ứng theo pháp luật của hợp đồng và mức vốn tạm ứng lao lý. Cụ thể, mức vốn tạm ứng tối thiểu so với hợp đồng tư vấn : Hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 15 % giá trị hợp đồng ; hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 20 % giá trị hợp đồng.

Đối với hợp đồng thi công xây dựng: Hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 20% giá trị hợp đồng; hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 15% giá trị hợp đồng; hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 10% giá trị hợp đồng.

Xem thêm: Viber

Đối với hợp đồng phân phối thiết bị công nghệ tiên tiến, hợp đồng EC, EP, PC, EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay và những loại hợp đồng xây dựng khác : mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 10 % giá trị hợp đồng. Mức vốn tạm ứng tối đa cho những khoản lao lý nêu trên không vượt quá 50 % giá trị hợp đồng ( hoặc dự trù được duyệt so với những việc làm được triển khai không trải qua hợp đồng ). Trường hợp đặc biệt quan trọng cần tạm ứng với mức cao hơn phải được người quyết định hành động góp vốn đầu tư được cho phép, so với trường hợp người quyết định hành động góp vốn đầu tư là Thủ tướng nhà nước, việc quyết định hành động mức tạm ứng cao hơn do Bộ trưởng, quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quyết định hành động. Đối với việc làm bồi thường, tương hỗ và tái định cư : Mức vốn tạm ứng theo tiến trình triển khai bồi thường, tương hỗ và tái định cư …

Không bảo lãnh tạm ứng vốn đối với hợp đồng dưới 1 tỷ đồng

Thông tư cũng pháp luật về những trường hợp không nhu yếu bảo lãnh tạm ứng gồm : Hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 1 tỷ đồng ; những hợp đồng xây dựng theo hình thức tự triển khai gồm có cả hình thức do hội đồng dân cư thực thi theo những chương trình tiềm năng ; Các việc làm thực thi không trải qua hợp đồng và công tác làm việc bồi thường, tương hỗ và tái định cư ( trừ trường hợp công tác làm việc bồi thường, tương hỗ và tái định cư phải xây dựng những khu công trình ). Về tịch thu vốn tạm ứng, Thông tư nêu rõ, vốn tạm ứng được tịch thu qua những lần thanh toán giao dịch khối lượng triển khai xong của hợp đồng, mức tịch thu từng lần do chủ góp vốn đầu tư thống nhất với nhà thầu và pháp luật đơn cử trong hợp đồng và bảo vệ tịch thu hết khi giá trị giao dịch thanh toán khối lượng triển khai xong đạt 80 % giá trị hợp đồng. Đối với việc làm bồi thường, tương hỗ và tái định cư : Sau khi chi trả cho người thụ hưởng, chủ góp vốn đầu tư tập hợp chứng từ, làm thủ tục giao dịch thanh toán và tịch thu tạm ứng trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày chi trả cho người thụ hưởng không chờ đến khi hàng loạt những hộ dân trong giải pháp bồi thường, tương hỗ và tái định cư đã nhận tiền mới làm thủ tục tịch thu vốn tạm ứng.

Kho bạc Nhà nước đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về việc thu hồi vốn tạm ứng, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra vốn đã tạm ứng để thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích. Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo thu hồi hết số vốn đã tạm ứng khi thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng.

Hàng quý những chủ góp vốn đầu tư có báo cáo giải trình nhìn nhận tình hình triển khai tạm ứng vốn, tịch thu tạm ứng vốn gửi Kho bạc Nhà nước và cơ quan cấp trên của chủ góp vốn đầu tư, báo cáo giải trình nêu rõ việc thực thi và tịch thu số vốn đã tạm ứng … Thông tư có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 5/3/2016, sửa chữa thay thế những nội dung pháp luật về quản trị, thanh toán giao dịch vốn góp vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Thông tư số 86/2011 / TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính. /. H.C

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments