Một số giải pháp hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THCS

1. Lên kế hoạch xây dựng chỉ đạo các hoạt động tổ CNTT:

– Là một giáo viên tin học đảm nhiệm mảng CNTT trong trường để có đội ngũ giáo viên thực sự có năng lượng tin học, có uy tín thì người đảm nhiệm mảng CNTT phải lên kế hoạch và kiến thiết xây dựng những kế hoạch quản lí và tổ chức triển khai những đợt tập huấn thời gian ngắn hoặc dài hạn ngay tại trường cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới với nội dung thiết thực, sát trong thực tiễn giảng dạy như : Soạn bài giảng điện tử bằng ứng dụng Powerpoint, khai thác thông tin trên mạng Internet, thư viện bài giảng trên những trang Web, sử dụng những ứng dụng tương hỗ dạy học cho từng bộ môn, sử dụng những ứng dụng quản trị trường học. khuyến khích đội ngũ giáo viên tin học có kiến thức và kỹ năng tin học cùng xây dưng và tham gia .

– Phải lưu trữ đầy đủ các văn bản chỉ đạo về hoạt động dạy và học và  các qui chế chuyên môn của việc ứng dụng CNTT. Phân công rõ trách nhiệm trong việc triển khai các văn bản đến các tổ trưởng bộ môn, giáo viên trong tổ một cách đầy đủ, kịp thời.

– Có kế nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới như : Đẩy mạnh tuyên truyền thông dụng cho giáo viên, cán bộ công nhân viên trong nhà trường thấy rõ hiệu quả và nhu yếu mang tính tất yếu của việc ứng dụng CNTT trong việc thay đổi giải pháp giảng dạy và quản lí trải qua việc tiến hành những văn bản chỉ huy của bộ, ngành về ứng dụng CNTT trong quản lí và dạy học. Đó là trải qua những đợt hoạt động và sinh hoạt, hội thảo chiến lược chuyên đề, dự giờ thăm lớp và tiến hành những cuộc thi có ứng dụng CNTT do bộ, ngành tổ chức triển khai .
– Ngoài ra người đảm nhiệm CNTT phải có kế hoạch sưu tầm, ghi đĩa chứa những ứng dụng tương hỗ dạy học, quản lí cho cán bộ giáo viên … để góp thêm phần nâng cao đáng kể trình độ về CNTT cho những giáo viên toàn trường để giáo viên tiện theo dõi học tập và triển khai tại chỗ khá thuận tiện dễ quan sát .
– Người đảm nhiệm CNTT phải lên kế hoạch cho cả năm học tương thích với đặc trưng của mỗi tổ, kế hoạch được cụ thể hóa ra từng tháng, từng tuần và có tính khả thi .
– Lên kế hoạch tổ chức triển khai những chuyên đề những môn đặc biệt quan trọng phải ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình tổ chức triển khai chuyên đề .
– Có kế hoạch tập huấn và tu dưỡng việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và trong quản lí .
– Tổ CNTT lập kế hoạch và dành thời hạn họp tổ, nhóm bộ môn tiến hành học tập chuyên đề ứng dụng CNTT trong giảng dạy, quản lí, sau đó có thao giảng minh họa. Kế hoạch học tập chuyên đề, thao giảng được bộc lộ rõ ngay từ đầu học kỳ cảu năm học .
– Lên kế hoạch hàng tháng với chủ đề về tăng trưởng CNTT nộp về BGH duyệt và mời BGH tham gia tranh luận và tìm giải pháp .

2.Tổ chức học tập chuyên đề dạy – học, hội giảng để nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ.

– Tổ chức học tập chuyên đề đây là một hoạt động giải trí rất quan trọng, điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quan trọng trong quy trình tiến độ lúc bấy giờ : triển khai thay đổi nội dung, chương trình, và giải pháp dạy – học, theo hướng lấy học viên làm TT, để thay đổi được điều này thì việc đưa CNTT để phối hợp với những giải pháp đã đem lại hiệu quả cao trong dạy và học .
– Hướng dẫn sử dụng những thiết bị tin học và truy vấn Internet một cách hiệu quả, vì đây là nguồn thông tin khổng lồ để cho đơn vị chức năng nghiên cứu và điều tra, học tập và trao đôi thông tin như trải qua hộp thư điện tử để trao đổi thông tin, giáo án, nộp báo cáo giải trình …
– Để thuận tiện trong việc tăng trưởng và sử dụng có hiệu quả trong trào lưu ứng dụng CNTT, từ đầu những năm học tôi chia những giáo viên trong tổ thành những nhóm, đơn cử chia nhóm theo môn. Ví dụ : Nhóm Toán, Lý, Hoá, Sinh, Thể … Mỗi nhóm đều có 1 chiến sỹ làm trưởng nhóm. Tôi quản lí nhóm trải qua mối dây liên hệ với những trưởng nhóm. Mọi việc làm của nhóm đều do chiến sỹ trưởng nhóm trực tiếp quản lý và điều hành, tôi đã phân loại việc làm cho những nhóm triển khai và tôi tập trung chuyên sâu tu dưỡng cho những trưởng nhóm về ứng dụng CNTT sau đó những nhóm trưởng có nghĩa vụ và trách nhiệm về truyền đạt lại cho những nhóm của mình .
– Tham mưu với Ban giám hiệu, theo dõi, đôn đốc động viên giáo viên thực thi tốt công tác làm việc học tập tự tu dưỡng, tu dưỡng tiếp tục trong hè và trong cả năm học. Tạo điều kiện kèm theo cho giáo viên học tập nâng cao trình độ tin học. Bố trí xắp sếp thời hạn cho can bộ, giáo viên được tham gia vừa đủ những lớp tập huấn do ngành tổ chức triển khai, sau đó về truyền đạt kinh nghiệm tay nghề cho cán bộ, giáo viên và nhân viên cấp dưới trong trường cùng chớp lấy được những kiến thức và kỹ năng mới trong công tác làm việc của mình .
– Để ứng dụng CNTT trong nhà trường đạt hiệu quả cao thì những người chỉ huy phải đi đầu, phải gương mẫu, phải làm hiệu quả thì sẽ lôi kéo cả một tập thể tham gia và cùng nhau nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng .
– Song song với việc tổ chức triển khai thao giảng tập trung chuyên sâu, tôi luôn nhu yếu những tổ, nhóm bộ môn triển khai tốt kế hoạch “ Dự giờ theo chỉ huy của tổ ” đặc biệt quan trọng phải có ứng dụng CNTT tìm kiếm chiêu thức và giải pháp tốt nhất khắc phục những khuyết điểm mà sử dụng CNTT chưa đem lại hiệu quả. Hàng tuần những giáo viên lên lịch dự giờ của mình là 1 tiết / 2 tuần và ghi vào kế hoạch tuần để giáo viên trong tổ và tổ trưởng theo dõi hoàn toàn có thể cùng tham gia dự giờ và hoàn toàn có thể theo dõi được việc dự giờ liên tục với những giáo viên. nhằm mục đích tăng cường trao đổi, rút kinh nghiệm tay nghề trong giảng dạy, đặc biệt quan trọng là những bài khó dạy, những dạng bài quan trọng. Tổ CNTT tham mưu lên BGH chỉ huy mỗi môn, khối lớp tối thiểu 1 tuần phải thực thi 1 tiết dự giờ theo chỉ huy của tổ, nhóm bộ môn những tiết dạy có ứng dụng CNTT .
Nhờ vậy việc dự giờ của giáo viên thực sự có hiệu quả, làm tăng chất lượng giờ dạy không chỉ ở giáo viên đi dự giờ mà cả ở những giáo viên dạy những tiết có dự giờ với ứng dụng CNTT. Đồng thời ở những tiết dạy “ khó ” đã được xử lý bằng sự nỗ lực của cả tổ, những tiết có ứng dụng CNTT ngày càng tăng .
Để tiện việc chỉ huy theo dõi hoạt động giải trí này tôi cùng nhân viên cấp dưới thiết bị đã chuẩn bị sẵn sàng tốt CSVC và những thiết bị CNTT tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng những thiết bị CNTT đạt hiệu quả .
Đặc biệt là tạo những sân chơi có ứng dụng CNTT trong và ngoài nhà trường để cho đội ngũ cán bộ, giáo viên có nơi đi dạo, học tập, vui chơi và rút kinh nghiệm tay nghề như những cuộc thi tạo những bài giảng điện tử đa phương tiện, tích hợp nhiều ứng dụng giữa những tổ nhóm, phong cách thiết kế vật dụng dạy học có ứng dụng CNTT ( tạo an bum ảnh, nhạc cho những môn lịch sử dân tộc, sinh học, nhạch … ) trong đó những giáo viên tin học luôn luôn sát cánh bên họ để họ góp vốn đầu tư hơn về trình độ tin học cho bản thân và cho nhà trường .
Trong những kì thi do ngành và phòng tổ chức triển khai thì những tổ trưởng và người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về CNTT phải là những người đi đầu và thật sự có hiệu quả, đem lại quyền lợi lúc đó mới tạo sự tin cậy cho cán bộ giáo viên trong nhà trường .

3. Nâng cao chất lượng trang thiết bị CNTT.

– Để việc ứng dụng CNTT trong nhà trường đạt hiệu quả đến từng bộ phận trong trường thì các thiết bị hỗ trợ về CNTT là không thể thiếu và phải có chất lượng như máy chiếu, máy vi tính, phòng CNTT…

– Tham mưu lên Ban giám hiệu sắp xếp và góp vốn đầu tư trang thiết bị tin học ngày càng văn minh .
– Việc sử dụng và dữ gìn và bảo vệ phải tiếp tục, hàng tuần những bộ phận trong nhà trường phải báo cáo giải trình thực trạng những thiết bị CNTT lên bộ phận CNTT để bảo dưỡng và xử lý những sự cố nếu có. Phải bảo vệ những thiết bị thông tin luôn luôn hoạt động giải trí tốt .
– Ý thức bảo quản trang thiết bị phải đưa lên số 1, nếu ý thức dữ gìn và bảo vệ tốt thì trang thiết bị sẽ luôn không thay đổi được sử dụng về lâu về dài và tiết kiệm ngân sách và chi phí được ngân sách cho đơn vị chức năng, cho nhân dân .
– Tham mưu với Ban đại diện thay mặt Cha, mẹ học viên tạo điều kiện kèm theo tương hỗ cùng với nhà trường góp vốn đầu tư cơ sơ vật chất thang thiết bị tin học để cho những em học viên có điều kiện kèm theo học tập thuận tiện hơn .
– Phải bảo vệ đường truyền Internet 24/24 để mọi người truy vấn và khai thác thông tin .
Nếu trang thiết bị CNTT không tốt, không không thay đổi sẽ làm cho người dùng dễ chán nãn và không muốn tham gia đây là một việc rất quan trọng cần phải quan tâm .

   4. Ứng dụng công nghệ thông tin đến với học sinh.

Nhà trường tiếp tục tổ chức triển khai những sân chơi cho học viên trong đó có ứng dụng CNTT, những em rất phấn khởi nhiệt tình tham gia và cùng với những thầy, cô nghiên cứu và điều tra học hỏi, tìm tòi vận dụng để tìm ra những phát minh sáng tạo mê hoặc hơn. Như game show “ Rung chuông vàng ”, “ Câu lạc bộ ngoại ngữ có ứng dụng CNTT ”, “ Câu lạc bộ tin học ”, “ Tìm ô đoán chữ ” …
Hướng dẫn cho những em sử dụng Internet để truy vấn và tìm kiếm những trang Web lành mạnh, những thông tin có ích trên mạng tương hỗ cho việc học tập, đi dạo, vui chơi của những em để những em giảm đi gánh nặng căng thẳng mệt mỏi trong học tập .
Trong tuần những thời hạn rãnh nhà trường mở phòng máy tính cho những em đến học tập, điều tra và nghiên cứu cho nên vì thế trong những kì thi qua mạng do Bộ, Sở và phòng giáo dục tổ chức triển khai như giải toán qua mang ( Violympic ), Tiếng Anh qua mạng ( IOE ), giao thông vận tải mưu trí … những em rất nhiệt tình tham gia, làm cho bộ mặt CNTT trong nhà trường ngày càng đi lên .

5 .

Tổ chức tốt việc kiểm tra đánh giá kết quả ứng dụng CNTT trong nhà trường.

– Tổ chức kiểm tra tiếp tục việc ứng dụng CNTT trong từng tiết giảng :
– Kiểm tra và nhìn nhận kiến thức và kỹ năng học viên là một việc làm rất quan trọng của người thầy để đút rút kinh nghiệm tay nghề giữa một tiết có ứng dụng CNTT và một tiết truyền thống lịch sử, sau đó cùng góp ý với đồng nghiệp để tìm giải pháp đạt hiệu quả cao nhất. Như trong những tiết có ứng dụng CNTT thì tiết học sôi sục, học viên rất hào hứng trong học tạp, hình ảnh trực quan và sinh động làm cho học viên có sự tập trung chuyên sâu hơn .
– Tổ CNTT cần luôn giám sát những phòng ban trong trường để chớp lấy được những ưu, điểm yếu kém của những ứng dụng ứng dụng, thiết bị như thư viên, thiết bị, kế toán … nhằm mục đích tìm ra những giải pháp để khắc phục .
– Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong trường phải có nghĩa vụ và trách nhiệm liên tục điều tra và nghiên cứu, tìm kiếm thông tin có ích để đưa lên website .
– Phân công trách nhiệm theo dõi và quản lí Website, đề xuất kiến nghị hay đề suất những thông tin cần đưa lên của những thành viên trong nhà trường, kiểm tra nhìn nhận chất lượng thông tin trước khi đưa lên Web đã làm cho thông tin trên Website luôn luôn đa dạng và phong phú và mê hoặc .
– Có xếp loại giáo viên đồng thời đề xuất khen thưởng những giáo viên có năng lượng về CNTT cũng như những cá thể triển khai xong tốt trách nhiệm sau mỗi năm học .

6.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và quản lý.

Đặc biệt những năm học gần đây đang tăng nhanh vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nên tôi luôn luôn hoạt động những chiến sỹ trong tổ tham gia ĐK những tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học để nâng cao chất lượng tiết dạy. Tôi nhận thấy phần đông nhiều giáo viên còn ngại, chưa tự tin trong việc soạn giảng, dạy học bằng những phương tiện đi lại công nghệ thông tin. Nên bản thân tôi là người luôn tổ chức triển khai những chuyên đề về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để những chiến sỹ giáo viên trong trường mạnh dạn hơn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó luôn giúp sức, hướng dẫn những chiến sỹ để nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin .
Tham gia cổng thông tin của ngành để tiếp tục chớp lấy thông tin có tương quan tới đơn vị chức năng như những quyết định hành động, công văn hướng dẫn, những thông tin …

Tin học hóa việc giảng dạy, cộng điểm, xếp loại, thống kê kết quả học tập của học sinh. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các kết quả đó cho tổ, nhóm và chuyên môn.

Sử dụng ứng dụng để thống kê tác dụng kịp thời ngay khi giáo viên nhập điểm những bài kiểm tra từ 15 phút trở lên. Nội dung thống kê theo từng giáo viên, từng khối lớp và toàn trường. Tôi cung ứng những bản thống kê này cho tổ và nhóm bộ môn để ship hàng cho việc hoạt động và sinh hoạt tổ, nhóm .
Nhờ vậy tổ, nhóm bộ môn có được tác dụng thống kê một cách đúng chuẩn, kịp thời để có số liệu cho việc hoạt động và sinh hoạt tổ, nhóm bộ môn nhanh nhất .

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments