Net Charge-Off (NCO) là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   
Tiếng Anh
Net Charge-Off (NCO)
Tiếng Việt
Khoanh nợ ròng (NCO)

Chủ đề
Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Nợ

Định nghĩa – Khái niệm

Net Charge-Off (NCO) là gì?

Một khoanh nợ ròng (NCO) là số tiền đô la đại diện cho phần chênh lệch giữa tổng phí-offs và bất kỳ phục hồi tiếp theo của món nợ chưa trả. phí-offs Net tham khảo các khoản nợ cho một công ty đó là khó có thể được phục hồi bằng công ty đó. Này “nợ xấu” thường được viết tắt và phân loại như tổng phí-offs. Nếu, vào một ngày sau đó, một số tiền bị thu hồi trên nợ, số tiền được trừ vào tổng phí-offs để tính toán giá trị khoanh nợ ròng.

  • Net Charge-Off (NCO) là Khoanh nợ ròng (NCO).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Nợ.

Ý nghĩa – Giải thích

Net Charge-Off (NCO) nghĩa là Khoanh nợ ròng (NCO).

Một chủ nợ sẽ thiết lập một khoản dự trữ tổn thất cho vay, ước tính số tiền mà họ Dự kiến ( dựa trên tài liệu lịch sử dân tộc ) sẽ không được hoàn trả, và sau đó tính ra số tiền xác lập sẽ không quay trở lại. Thông thường, đó là trường hợp những khoản dự trữ tổn thất nằm trong số lượng giới hạn của những khoản giảm tổng trong thực tiễn, nhưng sự phục sinh sau cuối cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Người cho vay sẽ giảm khoản dự trữ tổn thất cho vay bằng số tiền giảm trừ ròng trong một kỳ kế toán và sau đó nạp lại khoản dự trữ. Dự phòng rủi ro đáng tiếc cho vay được biểu lộ trên báo cáo giải trình thu nhập dưới dạng ngân sách nên sẽ làm giảm doanh thu hoạt động giải trí .

Definition: A net charge-off (NCO) is the dollar amount representing the difference between gross charge-offs and any subsequent recoveries of delinquent debt. Net charge-offs refer to the debt owed to a company that is unlikely to be recovered by that company. This “bad debt” often written off and classified as gross charge-offs. If, at a later date, some money is recovered on the debt, the amount is subtracted from the gross charge-offs to compute the net charge-off value.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Net Charge-Off (NCO)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Nợ Net Charge-Off (NCO) là gì? (hay Khoanh nợ ròng (NCO) nghĩa là gì?) Định nghĩa Net Charge-Off (NCO) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Net Charge-Off (NCO) / Net khoanh nợ (NCO). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments