Lập Trình Socket Cơ Bản Với TCP/IP Trong Java

Socket được biết đến là cánh cửa giao tiếp giữa hai tiến trình ứng dụng. Socket hỗ trợ nhiều ngôn ngữ (C, java, perl, python,…) cũng như nhiều platform (*nix, Windows,…). Socket được viết bằng các ngôn ngữ khác nhau và chạy trên bất kỳ platform nào đều có thể giao tiếp với nhau. Trong bài viết này mình gửi đến các bạn khái niệm cơ bản về Socket cũng như cách lập trình Socket với các loại giao thức.

Mục lục nội dung

1. Tổng quan về Socket

Trong mạng lưới hệ thống mạng máy tính sống sót những quy mô tham chiếu có kiến trúc phần tầng ( OSI, TCP / IP … ) nhằm mục đích tương hỗ công dụng trao đôi thông tin giữa các ứng dụng ở nhiều máy tính khác nhau .

Dữ liệu bên gửi sẽ được đóng gói ( Encapsulation ) từ tầng trên đến tầng cuối là tầng vật lí ( Physical Layer ), sau đó nhờ tầng vật lí này chuyển tài liệu đến tầng vật lí máy bên nhận, bên nhận thực thi giải thuật ( decapsulation ) gói dữ kiện từ tầng dưới lên tầng trên cùng, là tầng ứng dụng ( application layer ) .

Ở đây, Socket chính là cửa tiếp xúc giữa tầng ứng dụng và tầng giao vận ( Transport layer ). Nói cách khác, Socket là giao diện do ứng dụng tạo ra trên máy trạm, quản lí bởi hệ quản lý và điều hành qua đó các ứng dụng hoàn toàn có thể gửi / nhận thông điệp đến / từ các ứng dụng khác. Ở đó, Socket sẽ được ràng buộc với một mã số cổng ( Port Number ) để giúp tầng giao vận định danh được ứng dụng nhận / gửi thông điệp .
Các bạn hoàn toàn có thể thấy ở hình ảnh trên, tầng giao vận có 2 phương pháp là TCP ( Ttransmission Control Protocol ) và UDP ( User Datagram Protocol ), như vậy socket cơ bản là có 2 loại : Stream Socket sử dụng TCP truyền dòng bytes và Datagram Socket dử dụng UDP truyền gói tin. Với ngôn từ lập trình Java, tất cả chúng ta được phân phối 3 loại khác nhau của sockets :

 1. Stream Socket (TCP) : Tạo luồng dữ liệu hai chiều, đáng tin cậy, có trình tự và không trùng lặp, dữ liệu chỉ được gửi/nhận khi có đã có liên kết. Dùng với Socket Class của java.
 2. Datagram Socket (UDP): Có thể nhận dữ liệu không theo tình tự, trùng lặp. Dùng với DatagramSocket Class.
 3. Multicast Socket : cho phép dữ liệu được gửi đến nhiều bên nhận một lúc. Dùng với DatagramSocket Class.

Socket được tương hỗ trên nhiều ngôn từ như C, Java, Pearl, Python, …. Sau đây là một ví dụ lập tình socket với Java .

2. Lập trình TCP Socket với Java

Trong bài viết này mình sẽ nói về lập trình Socket sử dụng TCP .

Đúng như đặc thù của TCP tất cả chúng ta cần có link 2 chiều trước khi server và client hoàn toàn có thể trao đổi thông điệp với nhau .
Ban đầu, phía server tạo Socket được ràng buộc với một cổng ( port number ) để chờ nhận nhu yếu từ phía client .
Tiếp đến phía client nhu yếu server bằng cách tạo một Socket TCP trên máy kèm với địa chỉ IP và port number của tiến tình tương ứng trên máy server. Khi client tạo Socket, client TCP tạo link với server TCP và chờ gật đầu liên kết từ server .
TCP cung ứng dịch vụ truyền dòng an toàn và đáng tin cậy và có thứ tự giữa client và server, giữa sever và máy nhận chỉ có 1 địa chỉ IP duy nhất. Thêm vào đó, mỗi thông điệp truyền đi đều có xác nhận trả về .
Sau đây là một ví dụ ứng dụng đơn thuần về lập trình TCP Socket với Java .
Miêu tả ứng dụng :

 • Client đọc dòng văn bản nhập từ bàn phím người dùng, gửi tới server qua Socket
 • Server đọc các dòng văn bản gửi từ Socket
 • Server sẽ chuyển lại dòng văn bản kèm theo “Server accepted” tới phía client qua Socket
 • Client đọc dòng văn bản từ socket và in ra dòng văn bản nhận được từ server

Chúng ta có thể thấy rằng mỗi phía server và client đều có 2 luồng dữ liệu, một luồng ra Socket để gửi thông điệp và một luồng vào từ Socket để nhận thông điệp, như vậy với mỗi bên mình có hai biến input và output (inFromServer, outToServer và inFromClient, outToClient).

Trong ví dụ này mình dùng công cụ NetBeans IDE và Socket Class, serverSocket của Java. Sau đây là file java cho phía server :

package socket;
import java.io.*;
import java.net.Socket;
import java.net.ServerSocket;
public class serverTCP {
  public static void main(String argv[]) throws Exception
  {
    String sentence_from_client;
    String sentence_to_client;
    
    //Tạo socket server, chờ tại cổng '6543'
    ServerSocket welcomeSocket = new ServerSocket(6543);
    
    while(true) {
      //chờ yêu cầu từ client
      Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
      
      //Tạo input stream, nối tới Socket
      BufferedReader inFromClient =
        new BufferedReader(new
          InputStreamReader(connectionSocket.getInputStream())); 
      
      //Tạo outputStream, nối tới socket
      DataOutputStream outToClient =
        new DataOutputStream(connectionSocket.getOutputStream());
      
      //Đọc thông tin từ socket
      sentence_from_client = inFromClient.readLine();
      
      sentence_to_client = sentence_from_client +" (Server accepted!)" + '\n';
      //ghi dữ liệu ra socket
      outToClient.writeBytes(sentence_to_client); 
      return;
    }
    
  }
}

Ở đây mình tạo 2 biến String để nhận và gửi dữ liệu cho/từ phía client, và một biến của ServerSocket để chờ liên kết từ phía client, với số cổng là một số ngẫu nhiên lớn hơn 1024 ( trong một số hệ thống yêu cầu đặc quyền quản trị để ràng buộc số cổng < 1024), ở đây mình chọn 6543.

Tiếp theo trong vòng lặp While mình cho giá tị true để serversocket luôn chấp nhận liên kết từ client, các bạn có thể chèn thêm điều kiện dừng cho vòng lặp. Như đã nói ở trên mình sẽ tạo 1 socket connectionSocket để nhận một đối tượng socket từ server đồng thời chấp nhận liên kết từ client qua phương thức accept().

Sau đó là 2 biến inFromClient và outToClient để nhận và gửi tài liệu lên socket .
Biến sentence_from_client sẽ lấy dòng văn bản được truyền từ phía client trải qua biến inFromClient, biến sentence_to_client được gán bằng biến sentence_from_client + “ ( Server accepted ! ) ” .
Biến sentence_to_client sẽ được chuyển lên Socket qua phương pháp writeBytes ( ) .
Còn về phía client :

package socket;
import java.io.*;
import java.net.Socket;
public class clientTCP {
  public static void main(String argv[]) throws Exception
  {
    String sentence_to_server;
    String sentence_from_server;
  
    //Tạo Inputstream(từ bàn phím)
    System.out.print("Input from client: ");
    BufferedReader inFromUser =
      new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    //Lấy chuỗi ký tự nhập từ bàn phím
    sentence_to_server = inFromUser.readLine();
//  
    //Tạo socket cho client kết nối đến server qua ID address và port number
    Socket clientSocket = new Socket("127.0.0.1", 6543);
  
    //Tạo OutputStream nối với Socket
    DataOutputStream outToServer =
      new DataOutputStream(clientSocket.getOutputStream());
  
    //Tạo inputStream nối với Socket
    BufferedReader inFromServer =
      new BufferedReader(new
      InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()));
//   
    //Gửi chuỗi ký tự tới Server thông qua outputStream đã nối với Socket (ở trên)
    outToServer.writeBytes(sentence_to_server + '\n');
  
    //Đọc tin từ Server thông qua InputSteam đã nối với socket
    sentence_from_server = inFromServer.readLine();
  
    //print kết qua ra màn hình
    System.out.println("FROM SERVER: " + sentence_from_server);
  
    //Đóng liên kết socket
    clientSocket.close();  
  } 
}

Mình cũng có 2 biến String để nhận và gửi dòng văn bản. Nhận văn bản được nhập từ bàn phím cho biến sentence_to_server qua biến inFromUser .
Tiếp theo là tạo một socket bên client hướng link tới địa chỉ IP “ localhost ” và cổng 6543 giống với số cổng Server, ở đây vì mình đang sử dụng trên một máy tính lên địa chỉ IP để là “ localhost ” hoặc “ 127.0.0.1 ”, máy tính sẽ tham chiếu tới chính nó .
Tạo 2 biến outToServer và inFomServer để nhận và gửi tài liệu .
Biến sentence_to_server sẽ được chuyển lên socket để truyền tới server qua phương pháp writeBytes ( ) .

Sau khi server nhận dòng văn bản, xử lí và chuyển lên socket, biến sentence_from_server sẽ nhận dòng văn bản đó thông qua phương thức readLine(). Cuối cùng chúng ta in ra dòng văn bản vừa nhận từ Server và đong socket bằng phương thức close().

Để chạy được ví dụ này tất cả chúng ta cần run file java phía server trước để thiết lập server socket, sau đó run file java phía client. Đây là hiệu quả sau khi chạy lần lượt 2 file trên .

3. Lời kết

Qua bài này, mình và các bạn đã khám phá khái niệm về socket cũng như cách lập trình socket với TCP trong java. Về cơ bản lập trình Socket trong các ngôn từ lập trình khác không có nhiều độc lạ, việc viết các chương trình tiếp xúc như vậy trong nhiều ngôn từ khác nhau giúp các bạn rèn luyện tốt hơn trong quy trình học tập. Trong bài viết có nhiều thuật ngữ, khái niệm tương quan đến mạng máy tính, nếu có thời cơ mình sẽ viết trong các bài blog tiếp theo. Cảm ơn các bạn đọc. Chúc các bạn thành công xuất sắc trên con đường học tập !

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments