Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa (Nâng Cao)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Bài 36 : Phát triển ở thực vật có hoa ( Nâng Cao ) giúp HS giải bài tập, cung ứng cho học viên những hiểu biết khoa học về đặc thù cấu trúc, mọi hoạt động giải trí sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên :

Bài 1 trang 139 sgk Sinh học 11 nâng cao: Sự ra hoa ở thực vật cần có điều kiện nào? Trình bày và giải thích.

Lời giải:

Bạn đang đọc: Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa (Nâng Cao)

– Sự ra hoa tương quan tới tuổi cây và lượng hoocmôn, ngoài những sự ra hoa còn chịu tác động ảnh hưởng của các tác nhân môi trường tự nhiên như nhiệt độ, ánh sáng, …
+ Tuổi cây : Sự hình thành hoa là tín hiệu việc chuyển cây từ quy trình tiến độ sinh trưởng, tăng trưởng sinh dưỡng sang quy trình tiến độ tăng trưởng sinh trưởng, tăng trưởng sinh sản. Cây đạt sự sinh trưởng sinh dưỡng nhất định mới chuyển sang quy trình tiến độ ra hoa .
+ Nhiệt độ : Nhiệt độ có vai trò nhất định trong việc hình thành mầm hoa. Quyết định số lượng hoa đực và hoa cái do nhiệt độ còn tác động ảnh hưởng tới các tác nhân môi trường tự nhiên khác như nhiệt độ, nồng độ CO2 .
+ Florigen : Là hoocmôn thực vật kích thích sự ra hoa .

Bài 2 trang 139 sgk Sinh học 11 nâng cao: Florigen là gì? Trình bày ý nghĩa của florigen đối với sự ra hoa.

Lời giải:

– Florigen là một hợp chất gồm gibêrelin và antezin .
– Ý nghĩa : Kích thích sự ra hoa

Bài 3 trang 139 sgk Sinh học 11 nâng cao: Quang chu kì là gì? Có bao nhiêu loại cây theo quang chu kì?

Lời giải:

– Quang chu kì là sự thích nghi của cây với độ dài khác nhau của ngày và đêm .
– Các loại cây theo quang chu kì :
+ Cây ngày ngắn : là những cây ra hoa khi có thời hạn chiếu sáng trong ngày nhỏ hơn thời hạn chiếu sáng tới hạn .

   + Cây ngày dài: gồm những thực vật ra hoa khi có thời gian chiếu sáng dài hơn thời gian chiếu sáng tới hạn.

Xem thêm: Top 7 ứng dụng tải video trên Youtube cho điện thoại Android

+ Cây trung tính : Ra hoa không phụ thuộc vào vào thời hạn chiếu sáng mà chỉ cần đạt độ sinh trưởng, tăng trưởng nhất định .

Bài 4 trang 139 sgk Sinh học 11 nâng cao: Tại sao có cây ra hoa vào mùa hè, có cây chỉ ra hoa vào mùa đông? Ý nghĩa của phitôcrôm đối với quang chu kì?

Lời giải:

Một số cây ra hoa vào mùa hè và một số ít cây chỉ ra hoa vào mùa đông do điều kiện kèm theo ngoại cảnh có tác động ảnh hưởng trong sự ra hoa. Sự ra hoa của các cây này nhờ vào vào nhiệt độ. Ở một số ít loài cây sự ra hoa nhờ vào vào nhiệt độ thấp, chúng chỉ ra hoa kết trái vào mùa xuân sau khi trải qua mùa đông giá lạnh .

Bài 5 trang 139 sgk Sinh học 11 nâng cao: Hãy chọn ra phương án trả lời đúng. Loại chất nào của cây có liên quan tới sự ra hoa?

Lời giải:

A. Gibêrelin
B. Xitôkinin
C. Phitôcrôm
D. Cả A và C
Đáp án : D

Bài 6 trang 139 sgk Sinh học 11 nâng cao: Nêu các ứng dụng thúc đẩy sự ra hoa của cây trông trong nông nghiệp.

Lời giải:

– Dùng gibêrelin tạo điều kiện cho sự ra hoa.

– Dinh dưỡng phải chăng ( tỉ lệ C / N ) cây ra hoa thuận tiện .
– Ứng dụng quang chu kì .

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments