Bài 1. Một số khái niệm cơ bản – Tin học 12: Hãy phân biệt CSDL với hệ quản trị CSDL

Bài 1 Tin học lớp 12 : Một số khái niệm cơ bản. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 16 Nêu một ứng dụng CSDL của một tổ chức mà em biết ? …

Câu 1: Nêu một ứng dụng CSDL của một tổ chức mà em biết?

Chương trình Quản lý điểm của học viên trường trung học phổ thông được xem là một ứng dụng cơ sở tài liệu. Chương trình Quản lý sách Thư viện cũng là một ứng dụng cơ sở tài liệu .

Câu 2: Hãy phân biệt CSDL với hệ quản trị CSDL?

Phân biệt CSDL và hệ quản trị CSDL :

CSDL: là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau được lưu vào máy.

Ví dụ : bảng “ Hồ sơ học sinh ” là CSDL được lưu dưới dạng bảng biểu .

Hệ QTCSDL: là phần mềm để tạo lập, lưu trữ, tìm kiếm,… thông tin của CSDL

Ví dụ : Muốn biết những học viên có “ điểm trung bình ” những môn > 8.0. Do đó, ta phải dùng hệ QTCSDL timg kiếm trên bảng “ Hồ sơ học sinh ”

Câu 3: Giả sử phải xây dựng một CSDL để quản lí mượn/ trả sách cho thư viện. Theo em, cần phải lưu trữ những thông tin gì? Hãy cho biết những việc phải làm để đáp ứng nhu cầu quản lí của người thủ thư?

Để kiến thiết xây dựng một CSDL để quản lí mượn / trả sách ở thư viện, ta phải lưu trưc những thông tin sau :
* Thông_tin_đôc_giả : Mã fan hâm mộ, họ và tên, đơn vị chức năng, địa chỉ, điện thoại thông minh, ngày mua thẻ, ngày hết hạn .

* Thông_tin_sách: Mã sách, tên sách, thể loại, tác giả, nhà xuất bản, số lượng.

* Mượn_trả_sách : Mã mượn trả, mã fan hâm mộ, mã sách, số sách mượn, ngày mượn, ngày hẹn trả, thực trạng sách …
* Vi phạm : Mã mượn trả, lí do vi phạm, số tiền phạt .
Để cung ứng được nhu yếu quản lí của thủ thư, hệ QTCSDL cần triển khai những việc làm sau :
* Quản lý thông tin fan hâm mộ : Thêm fan hâm mộ, vô hiệu fan hâm mộ, biến hóa thông tin fan hâm mộ, được cho phép fan hâm mộ đăng nhập mạng lưới hệ thống …
* Quản lí sách :
+ Nhập sách ( thêm – vô hiệu – sửa thông tin sách … )
+ Tìm kiếm sách : Tìm kiếm theo tên sách, loại sách, theo tác giả, theo nhà xuất bản …
* Quản lí mượn – trả : Tạo phiếu mượn, phiếu trả, phiếu phạt …
* Chức năng thống kê – báo cáo giải trình :
+ Thống kê sách trong thư viện : sách mượn nhiều nhất, sách đã hết .
+ Thống kê sách được mượn, được trả .
* Bảo mật mạng lưới hệ thống : Phân quyền cho những nhân viên cấp dưới ( thủ thư, fan hâm mộ … ) .

Câu 4: Hãy nêu ví dụ minh họa cho một vài yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL?

Ví dụ nêu ra không nhất thiết phải cung ứng toàn bộ những nhu yếu. Do đó hoàn toàn có thể đưa ra nhiều ví dụ để lý giải những nhu yếu khác nhau của hệ CSDL .

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments