Ngày kí hợp đồng tiếng Anh là gì?

Ngày kí hợp đồng tiếng Anh là gì là câu hỏi mà được rất nhiều người đặt ra. Điều này xuất phát từ việc Tiếng Anh được sử dụng phổ cập trong những hợp đồng kinh tế tài chính .

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các vấn đề này này thông qua bài viết Ngày kí hợp đồng tiếng Anh là gì?

Ngày kí hợp đồng là gì?

Căn cứ theo điều 385 Bộ luật dân sự 2015 thì hợp đồng được quy định như sau: “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Hợp đồng được xác lập dựa trên sự thỏa thuận hợp tác của những bên, hợp đồng có ba hình thức đó là lời nói, hành vi và văn bản. Theo pháp luật pháp lý thì hợp đồng hoàn toàn có thể công chứng hoặc không công chứng, trừ một số ít trường hợp. Tuy nhiên, để hạn chế những rủi ro đáng tiếc pháp lý thì nên triển khai công chứng hợp động. Hiệu lực của hợp đồng sẽ phát sinh khi những bên kí vào hợp đồng đó hoặc phát sinh vào thời hạn mà những bên đã thỏa thuận hợp tác .
Hợp đồng thường thì sẽ có những nội dung chính như sau :
+ tin tức những bên giao kết hợp đồng .
+ Đối tượng của hợp đồng .
+ Số lượng, chất lượng mẫu sản phẩm hoặc nội dung việc làm .
+ Giá trị của hợp đồng và phương pháp giao dịch thanh toán .
+ Địa điểm, phương pháp và thời hạn triển khai hợp đồng .
+ Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và của những bên trong hợp đồng
+ Điều khoản về quyết tranh chấp hợp đồng
+ Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm
Từ những khái quát cơ bản về hợp đồng giúp cho việc hiểu về khái niệm ngày kí hợp đồng thuận tiện hơn. Ngày kí hợp đồng được hiểu là thời gian sau khi đã thỏa thuận hợp tác xong những nội dung của hợp đồng thì những bên triển khai đặt bút ký vào hợp đồng. Ngày kí hợp đồng thường thì là ngày mà hợp đồng phát sinh hiệu lực hiện hành .

Ngày kí hợp đồng tiếng Anh là gì?

Ngày kí hợp đồng tiếng Anh là contract signing date .
Định nghĩa ký hợp đồng được dịch sang tiếng Anh như sau : Contract signing is the operation, is the time of establishing the official contract. After this time, if there is no other agreement, the contract will officially take effect .

Cụm từ khác tương ứng với ngày kí hợp đồng tiếng Anh là gì?

+ Thanh lý hợp đồng tiếng Anh là gì ?
Thanh lý hợp đồng là việc những bên ghi nhận việc triển khai xong những việc làm trong thỏa thuận hợp tác hợp đồng, đồng thời xác nhận lại những việc làm đã thực thi được. Thanh lý hợp đồng nhằm mục đích chấm hết những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên phát sinh từ hợp đồng được giao kết trước đó. Việc thanh lý hợp đồng được thực thi phổ cập so với những hợp đồng kinh tế tài chính. Thanh lý hợp đồng có vai trò quan trọng, giúp cho những bên nhìn nhận, nắm rõ những việc làm được triển khai, tránh thực trạng dẫn đến tranh chấp xảy ra .

Thanh lý hợp đồng tiếng Anh là Contract liquidation

+ Vi phạm hợp đồng tiếng Anh là gì ?
Vi phạm hợp đồng là việc một trong hai bên không triển khai đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình như đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng, ví dụ như : Một bên không triển khai giao sản phẩm & hàng hóa theo đúng số lượng và chất lượng cho bên kia, một bên không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán cho bên kia theo thỏa thuận hợp tác hợp đồng …
Vi phạm hợp đồng tiếng Anh là : Breach of contract
Định nghĩa vi phạm hợp đồng được dịch sang tiếng Anh như sau : A breach of contract is one of the two parties not complying with the agreement in the contract, for example : delivery of a lack of products, failure to pay the contract money as agreed …
+ Thực hiện hợp đồng tiếng Anh là gì ?
Thực hiện hợp đồng là việc những bên triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm, việc làm như đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng
Thực hiện hợp đồng tiếng Anh là : Contract performance
Định nghĩa triển khai hợp đồng được dịch sang tiếng Anh như sau : Contract performance means that the parties have previously signed a contract with activities that comply with the agreement to achieve the final purpose of the contract .
+ Hợp đồng bị vô hiệu tiếng anh là gì ?
Hợp đồng bị vô hiệu là hợp đồng không tuân thủ những điều kiện kèm theo có hiệu lực hiện hành của hợp đồng ví dụ như chủ thể ký hợp đồng không có thẩm quyền ký … Hợp đồng vô hiệu sẽ không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên .
Hợp đồng bị vô hiệu : contract is invalid ( invalidated )
+ Hủy bỏ hợp đồng là gì ?
Hủy bỏ hợp đồng là việc chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng đã được giao kết trước đó theo thỏa thuận hợp tác của những bên ở hợp đồng hoặc theo lao lý của pháp lý. hủy bỏ hợp đồng thì hợp đồng không có hiệu lực hiện hành từ thời gian giao kết, những bên không phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm đã thỏa thuận hợp tác, trừ thỏa thuận hợp tác về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận hợp tác về xử lý tranh chấp .
Hủy bỏ hợp đồng hoàn toàn có thể được thực thi trong trường hợp như chậm thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm, không có năng lực triển khai, hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp gia tài bị mất, bị hư hỏng …
Hủy bỏ hợp đồng Tiếng Anh là rescind the contract

+ Gia hạn hợp đồng tiếng Anh là gì?

Gia hạn hợp đồng được hiểu là việc những bên thỏa thuận hợp tác thêm thời hạn thực thi hợp đồng. Gia hạn hợp đồng hoàn toàn có thể do nhiều nhiều nguyên do khác nhau như là do tình hình trong thực tiễn, do nhu yếu của những bên …
Gia hạn hợp đồng tiếng Anh là Renew a contract .

Trên đây là toàn bộ nội dung về các vấn đề liên quan đến Ngày kí hợp đồng tiếng Anh là gì? Chúng tôi hi vọng rằng bài viết sẽ giúp cho bạn đọc hiểu rõ được vấn đề này.

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments