Sử dụng ngrok để truy cập từ internet vào máy cá nhân

Tìm hiểu công cụ ngrok để tạo đường hầm liên kết, mở liên kết để từ internet truy vấn vào máy cá thể tương hỗ giao thức http và tcp

Giới thiệu và cài đặt ngrok

ngrok là một ứng dụng tạo ra một đường hầm từ máy bạn (desktop, localhost) đi qua hệ thống Firewall/Nat, giúp từ internet có thể truy cập vào máy trạm.

Bạn hoàn toàn có thể dùng ngrok để hoàn toàn có thể giúp từ ngoài internet truy vấn vào một website ( sever http ) đang chạy thử trên máy của bạn, mà không nhất thiết phải tiến hành web nên một server thực sự .
ngrok

ngrok có cho macOS, Windows, Linux – tải về tại
ngrok download, sau khi tải về
giải nén được file ngrok (ngrok.exe trên Windows)

Để gõ được lệnh ngrok bất kỳ đầu nên copy vào một thư mục có trong
biến môi trường PATH, kiểm tra các thư mục đó bằng lệnh

echo $PATH
# Trên Windows thì gõ trong PowerShell
$env:Path

Để có hướng dẫn sử dụng lệnh ngrok, gõ :

ngrok help

ngrok

ngrok cung cấp các gói: Free, Basic, Pro, Business. Trong đó gói miễn
phí thì giới hạn tính năng như sau:

  • Cho tạo các đường kết nối http/tcp với Url sinh ngẫu nhiên (không chọn Url được)
  • Chỉ một tiến trình ngrok chạy trực tuyến
  • Tối đa 4 đường hầm trên tiến trình
  • 40 kết nối / phút

Bạn cần vào trang chủ https://dashboard.ngrok.com/, đăng ký và quản lý tài khoản của mình,
tại đây sau khi đăng nhập, bạn vào mục Your Authtoken để lấy token đăng nhập

ngrok

Sau khi có token đăng nhập, ví dụ ở đây là 1c1H3F3ibijIQZaohho51qVxlAQ_518Pvso9gbTmhxRQ19y75, thì
tiến hành gõ lệnh sau để kết nối tài khoản của bạn

ngrok authtoken 1c1H3F3ibijIQZaohho51qVxlAQ_518Pvso9gbTmhxRQ19y75

Giờ bạn đã hoàn toàn có thể tạo ra những đường hầm để từ internet của thể truy vấn đến máy bạn .

Sử dụng ngrok

Nếu trên máy bạn đang chạy một máy chủ http (đang phát triển ứng dụng web) như
máy chủ apache ở cổng 80, ứng dụng node, C# … thì bạn có thể truy cập từ internet vào ứng dụng
này.

Giả sử tạo một ứng dụng NetCore ( ASP NetCore ) đơn thuần ( trên máy có. NetCore rồi ) để kiểm tra, gõ những lệnh :

mkdir netcoretest
cd netcoretest/
dotnet new web
dotnet run

ngrok

Website của bạn đang chạy với địa chỉ truy cập là http://localhost:5000

ngrok
Giờ bạn muốn truy vấn được đến ứng dụng này từ bên ngoài internet, triển khai bằng cách mở cửa sổ terminal khác, gõ lệnh để tạo một đường hầm ngrok với những tham số, loại giao thức http và cổng là 5000

ngrok http 5000

ngrok

Như hình trên, đường hầm được tạo ra – nếu bạn nhấn CTRL+C sẽ kết thúc kết nối này,
khi kết nối đang được duy trì, bạn có thể truy cập ứng dụng web của bạn bằng url
do ngrok cung cấp như trên hình http://e8f0a167.ngrok.io

Bạn hoàn toàn có thể truy vấn địa chỉ này từ máy bất kể trên internet như dùng điện thoại cảm ứng truy vấn, gửi bạn hữu, gửi người mua kiểm tra trước …
ngrok

Tương tự nếu web localhost của bạn chạy trên cổng khác thì thay tham số cổng vào như 3000, 80, 8080 …

Xem thêm: Neocortex là gì

Trang ngrok Web Interface

Khi ngrok đang chạy, nó cung cấp một trang quản quản lý, giám sát cho bạn ở
địa chỉ http://127.0.0.1:4040/, tại đây bạn có thể biết các thông số, các kết
nối đến web của bạn

Đặt user/password khi của cập

Bạn hoàn toàn có thể nhu yếu bên ngoài internet truy vấn cần nhập user, password bằng cách chạy lại lệnh, với tham số sau ( ví dụ tên là name, password là pass ) :

ngrok http -auth "name:pass" 5000

Các kết nối tcp thực hiện tương tự. Ví dụ, để mở kết nối
MySQL trên máy bạn, để kết nối từ bên ngoài được thị gõ

ngrok tcp 3306

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments