Niên độ kế toán là gì? Cẩm nang kế toán viên thời công nghệ số

Niên độ kế toán là gì ? Niên độ kế toán hay cũng hoàn toàn có thể được gọi là kỳ kế toán, định kỳ niên độ kế toán. Nó là một khoảng chừng thời hạn được thiết lập, trong đó những công dụng kế toán được thực thi, tổng hợp và nghiên cứu và phân tích, gồm có cả năm dương lịch và năm kinh tế tài chính. Niên độ kế toán rất hữu dụng trong góp vốn đầu tư vì những cổ đông tiềm năng luôn nghiên cứu và phân tích hiệu suất của một doanh nghiệp trải qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính dựa trên một niên độ kế toán cố định và thắt chặt ! Nếu bạn đang sử dụng nhiệm vụ kế toán hằng ngày, hẳn niên độ kế toán là một kỹ năng và kiến thức bạn cần khám phá !

1. Tìm hiểu về khái niệm niên độ kế toán là gì ?

Tìm hiểu về khái niệm Một kỳ kế toán là khoảng thời gian được báo cáo tài chính.  Như đã nói bắt đầu, niên độ kế toán hay còn gọi là định kỳ niên độ kế toán hay kỳ kế toán. Vậy một kỳ kế toán là gì ? Một kỳ kế toán là khoảng chừng thời hạn được báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Nói cách khác, đó là khung thời hạn của những hoạt động giải trí được tóm tắt trong kinh tế tài chính. Hầu hết những báo cáo giải trình kinh tế tài chính có mục tiêu chung, gồm có những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong suốt một năm, nhưng một số ít báo cáo giải trình trong thời điểm tạm thời được tạo cho những quý và nhu yếu báo cáo giải trình giữa năm làm cho thời hạn báo cáo giải trình của họ ít hơn so với năm. Bạn cũng hoàn toàn có thể nghĩ về một niên độ kế toán là khoảng chừng thời hạn thiết yếu để triển khai xong một chu kỳ luân hồi kế kế toán. Vì mục tiêu của một chu kỳ luân hồi là ghi lại những thanh toán giao dịch trong một khoảng chừng thời hạn và báo cáo giải trình chúng dưới dạng kinh tế tài chính, nên chỉ có nghĩa là một chu kỳ luân hồi bằng một khoảng chừng thời hạn. Chu trình kế toán mở sổ vào đầu mỗi kỳ với những mục đảo ngược và đóng sổ vào cuối kỳ với những mục đóng cuối năm. Sau đó, báo cáo giải trình kinh tế tài chính được lập và kỳ kế toán tiếp theo mở màn.

Tóm lại, khi nói về khái niệm niên độ kế toán là gì? Có thể tóm tắt những điểm chính như sau:

  • Niên độ kế toán là khoảng chừng thời hạn gồm có những công dụng kế toán nhất định, hoàn toàn có thể là năm kinh tế tài chính, nhưng cũng hoàn toàn có thể là một tuần, một tháng, một quý .

  • Niên độ kế toán được tạo ra để báo cáo giải trình và nghiên cứu và phân tích và chiêu thức kế toán dồn tích được cho phép báo cáo giải trình một cách đồng nhất .

Nguyên tắc tương thích nêu rõ ràng những ngân sách phải được báo cáo giải trình trong kỳ kế toán, trong đó ngân sách phải được báo cáo giải trình trong niên độ kế toán. Trong đó ngân sách phát sinh và toàn bộ lệch giá kiếm được do ngân sách đó được báo cáo giải trình trong cùng kỳ kế toán. Mỗi doanh nghiệp nhờ vào vào niên độ kế toán để chuẩn bị sẵn sàng thông tin tài khoản nội bộ để theo dõi hiệu suất và thông tin tài khoản bên ngoài cho mục tiêu báo cáo giải trình cho những bên bên ngoài. Ý nghĩa của niên độ kế toán hoàn toàn có thể phụ thuộc vào vào thực chất của một doanh nghiệp và thời hạn của nó hoàn toàn có thể nhờ vào vào tần suất mà công ty muốn nhìn nhận hiệu suất cao của nó. Nói chung, niên độ kế toán là một năm. Nhiều đơn vị chức năng kinh doanh thương mại, đặc biệt quan trọng là những doanh nghiệp cần hiệu suất cao kinh tế tài chính trong khoảng chừng thời hạn dưới một năm theo niên độ kế toán 3 tháng hoặc 6 tháng. Điều đó có nghĩa là những công ty này chuẩn bị sẵn sàng báo cáo giải trình kinh tế tài chính vào cuối mỗi quý hoặc mỗi nửa năm. Có những doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn sàng báo cáo giải trình kinh tế tài chính hàng tháng cho kế toán nội bộ. Đối với họ, thời hạn kế toán là một tháng. Định nghĩa về thời hạn kế toán cũng biến hóa so với những công ty tham gia vào sản phẩm & hàng hóa tươi, vì họ hoàn toàn có thể thực thi ngay cả những kỳ kế toán hàng tuần.

2. Tại sao một niên độ kế toán – kỳ kế toán lại quan trọng ?

tầm quan trọng của kỳ kế toán Niên độ kế toán rất có ý nghĩa đối với chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, chủ nợ và các cơ quan chính phủ Tầm quan trọng của niên độ kế toán trong khái niệm kế toán là gì như thế nào ? Niên độ kế toán phân phối cho những chủ doanh nghiệp quan điểm về doanh thu của doanh nghiệp trên cơ sở liên tục và giúp họ đưa ra quyết định hành động kinh doanh thương mại sáng suốt. Để cho phép điều này, những kế toán đã tăng trưởng khái niệm định kỳ. Sử dụng khái niệm này, những cam kết liên tục và phức tạp của doanh nghiệp được chia thành những khoảng chừng thời hạn ngắn và được báo cáo giải trình trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Đối với mỗi khoảng chừng thời hạn, doanh nghiệp sẵn sàng chuẩn bị và xuất bản báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Khoảng thời hạn của báo cáo giải trình kinh tế tài chính được biểu lộ trong tiêu đề của nó. tin tức này rất có ý nghĩa so với chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, chủ nợ và những cơ quan chính phủ nước nhà. Giả định khoảng chừng thời hạn phân phối cho những bên tương quan thông tin kinh tế tài chính đáng an toàn và đáng tin cậy và có tương quan để đưa ra quyết định hành động kinh doanh thương mại đáng an toàn và đáng tin cậy một cách kịp thời. Việc lựa chọn định kỳ niên độ kế toán nhờ vào vào nhu yếu và thực trạng kinh doanh thương mại hoàn toàn có thể đủ phức tạp để bảo vệ những kỳ kế toán khác nhau. Tất cả những doanh nghiệp được phép xác lập bao nhiêu thời hạn họ muốn miễn là họ phân phối những nhu yếu pháp lý.

3. Yêu cầu so với niên độ kế toán – kỳ kế toán

Niên độ kế toán là gì? Niên độ kế toán hẳn là rất quan trọng không chỉ đối với các doanh nghiệp mà còn đối với các nhà đầu tư. Vậy khi thực hiện niên độ kế toán, có cần những yêu cầu cụ thể nào hay không?

3.1. Tính đồng điệu

Tính nhất quán Tính nhất quán Thực hiện niên độ kế toán thiết yếu phải có tính đồng nhất. Niên độ kế toán được thiết lập cho mục tiêu báo cáo giải trình và nghiên cứu và phân tích. Về kim chỉ nan, một thực thể mong ước thưởng thức sự đồng điệu trong tăng trưởng qua những niên độ kế toán để hiển thị sự không thay đổi và triển vọng doanh thu dài hạn. Phương pháp kế toán hỗ trợ lý thuyết này là giải pháp kế toán dồn tích. Phương pháp kế toán dồn tích yên cầu phải có một mục kế toán được triển khai khi một sự kiện kinh tế tài chính xảy ra bất kể thời gian của yếu tố tiền mặt trong sự kiện. Ví dụ, giải pháp kế toán dồn tích yên cầu khấu hao một gia tài cố định và thắt chặt trong suốt vòng đời của gia tài. Việc ghi nhận ngân sách này qua nhiều kỳ kế toán được cho phép so sánh tương đối trong quy trình tiến độ này trái ngược với báo cáo giải trình rất đầy đủ về ngân sách khi khoản mục được thanh toán giao dịch.

3.2. Nguyên tắc tương thích

Nguyên tắc phù hợp Nguyên tắc phù hợp Một quy tắc kế toán chính tương quan đến việc sử dụng một niên độ kế toán là nguyên tắc tương thích. Nguyên tắc tương thích nhu yếu những ngân sách được báo cáo giải trình trong niên độ kế toán, trong đó ngân sách phát sinh và toàn bộ lệch giá tương quan kiếm được do tác dụng của ngân sách đó được báo cáo giải trình trong cùng niên độ kế toán. Ví dụ : khoảng chừng thời hạn mà giá vốn hàng bán được báo cáo giải trình sẽ là cùng khoảng chừng thời hạn lệch giá được báo cáo giải trình cho cùng một sản phẩm & hàng hóa. Nguyên tắc tương thích chỉ ra rằng tài liệu kinh tế tài chính được báo cáo giải trình trong một niên độ kế toán phải càng vừa đủ càng tốt và tổng thể tài liệu kinh tế tài chính không nên được trải đều qua nhiều niên độ kế toán.

4. Các loại niên độ kế toán – kỳ kế toán

Thông thường, kỳ kế toán theo năm dương lịch Gregorian gồm có mười hai tháng khởi đầu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. Kỳ kế toán tuân theo chuỗi tháng tự nhiên này. Năm tài chính đề cập đến tiến trình hàng năm không kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Chuẩn mực báo cáo giải trình kinh tế tài chính quốc tế ( IFRS ) được cho phép 52 tuần làm kỳ kế toán. Có nhiều công ty tuân theo lịch kinh tế tài chính 52 hoặc 53 tuần để theo dõi và báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Dịch Vụ Thương Mại lệch giá nội bộ ( IRS ) được cho phép người nộp thuế sử dụng người nộp thuế theo năm dương lịch hoặc năm kinh tế tài chính để báo cáo giải trình thuế. Ví dụ : một doanh nghiệp hoàn toàn có thể chọn một năm kinh tế tài chính từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 1 hoặc quan sát năm kinh tế tài chính 52-53 tuần, trong đó mỗi năm xoay quanh thời hạn là 52 hoặc 53 tuần. Nếu một doanh nghiệp muốn chọn năm kinh tế tài chính để báo cáo giải trình thuế, họ hoàn toàn có thể làm như vậy bằng cách nộp tờ khai thuế thu nhập tiên phong của họ theo dõi năm tính thuế đó. Trong trường hợp một doanh nghiệp muốn đổi khác từ năm dương lịch sang năm kinh tế tài chính, họ sẽ cần sự được cho phép đặc biệt quan trọng từ IRS.

Một năm dương lịch liên quan đến các niên độ kế toán cho thấy một thực thể bắt đầu tổng hợp các hồ sơ kế toán vào ngày đầu tiên của tháng 1 và sau đó dừng việc tích lũy dữ liệu vào ngày cuối cùng của tháng 12. Kỳ kế toán hàng năm này bắt chước một giai đoạn lịch mười hai tháng cơ bản.

Xem thêm: Bảo Tàng Dân Tộc Học Tiếng Anh Là Gì, Bảo Tàng Dân Tộc Học Việt Nam

Một thực thể cũng hoàn toàn có thể chọn báo cáo giải trình tài liệu kinh tế tài chính trải qua việc sử dụng năm kinh tế tài chính. Một năm kinh tế tài chính tùy ý thiết lập thời gian khởi đầu của niên độ kế toán thành bất kể ngày nào và tài liệu kinh tế tài chính được tích góp trong một năm kể từ ngày này. Ví dụ : một năm kinh tế tài chính mở màn từ ngày 1 tháng 4 sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3 của năm sau. Báo cáo kinh tế tài chính gồm có những niên độ kế toán, ví dụ điển hình như báo cáo giải trình thu nhập và bảng cân đối. Báo cáo thu nhập đưa ra kỳ kế toán trong tiêu đề, ví dụ điển hình như cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Trong khi đó, bảng cân đối kế toán gồm có một thời gian, tức là kết thúc niên độ kế toán. Tại lao lý trên cơ sở là Luật kế toán của nước ta, niên độ kế toán được chia làm những loại như sau :

  • Các loại niên độ kế toán thường thì

Các loại niên độ kế toán thông thường Các loại niên độ kế toán thông thường Xuất phát từ công dụng của niên độ kế toán là tương hỗ cho việc thiết kế xây dựng báo cáo giải trình kinh tế tài chính, chính thế cho nên, niên độ kế toán cũng được phân loại trên cơ sở phân loại báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Bao gồm ba loại : niên độ kế toán theo năm, niên độ kế toán theo quý và niên độ kế toán theo tháng. – Niên độ kế toán theo năm ( kỳ kế toán năm ) : Là một niên độ triển khai tổng hợp hoạt động giải trí trong 12 tháng ( 01/01 – 31/12 ). – Niên độ kế toán théo quý ( kỳ kế toán quý ) : Là một niên độ được triển khai tổng hợp hoạt động giải trí trong vòng 3 tháng ( tính từ ngày tiên phong của tháng thứ nhất đến ngày ở đầu cuối của tháng thứ ba ). – Niên độ kế toán theo tháng : Là một niên độ thực thi tổng hợp hoạt động giải trí trong vòng một tháng ( tính từ ngày đầu của tháng đó đến ngày sau cuối của tháng đó ).

  • Niên độ kế toán tiên phong

Niên độ kế toán đầu tiên Niên độ kế toán đầu tiên – Niên độ kế toán tiên phong của một công ty khi mới xây dựng : Là một niên độ triển khai hoạt động giải trí trong khoảng chừng thời hạn hoạt động giải trí đầu của công ty, tính từ ngày được cấp phép giấy kinh doanh thương mại đến thời gian ( ngày ) sau cuối của niên độ kế toán năm, hoặc niên độ kế toán quý hoặc niên độ kế toán tháng tương ứng. – Niên độ kế toán tiên phong của đơn vị chức năng khác mới xây dựng : Là một niên độ thực thi hoạt động giải trí trong khoảng chừng thời hạn hoạt động giải trí tính từ ngày trong quyết định hành động được xây dựng đến thời gian ( ngày ) ở đầu cuối của niên độ kế toán năm, hoặc niên độ kế toán quý hoặc niên độ kế toán tháng tương ứng.

  • Niên độ kế toán sau cuối

Niên độ kế toán cuối cùng Niên độ kế toán cuối cùng Đây là một khái niệm được dùng cho những đơn vị chức năng trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chấm hết hay đình chỉ hoạt động giải trí. Niên độ kế toán sau cuối được tính từ ngày đầu niên độ kế toán theo năm ( theo quý và theo tháng ) đến trước ngày trong quyết định hành động thực thi việc sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chấm hết hay đình chỉ hoạt động giải trí.

Trên đây là toàn bộ thông tin về niên độ kế toán là gì, tầm quan trọng và các yêu cầu cũng như các loại niên độ cụ thể. Hy vọng bạn sẽ có nhiều kiến thức để áp dụng vào nghiệp vụ kế toán của mình!

Chia sẻ:

Từ khóa tương quan
Chuyên mục

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments