nip tiếng Anh là gì?

nip tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng nip trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ nip tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm nip tiếng Anh
nip
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ nip

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: nip tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

nip tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ nip trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ nip tiếng Anh nghĩa là gì.

Advertisement

nip /nip/

* danh từ
– (viết tắt) của Nipponese
– cốc rượu nhỏ
=to tkae a nip+ uống một cốc rượu nhỏ
=a nip of whisky+ một cốc nhỏ rượu uytky

* danh từ
– cái cấu, cái véo, cái cắn, cái kẹp
=to give someone a nip+ cấu (véo) ai
– sự tê buốt, sự tê cóng; cơn giá rét cắt da cắt thịt
– sự thui chột, sự lụi đi (cây cối vì giá rét)
– (nghĩa bóng) lời nói cay độc, lời nói đay nghiến
– (kỹ thuật) cái kìm, cái kẹp, cái mỏ cặp

* động từ
– cắn, nay, cấu, véo, bấm, kẹp, quắp
=to nip one’s finger in the door+ kẹp ngón tay ở cửa
– (nip off) ngắt
=to nip off the flower bud+ ngắt nụ hoa
– tàn phá, phá hoại; làm cho lụi đi, làm cho thui chột đi
=to nip in the bud+ (nghĩa bóng) bóp chết ngay từ khi còn trứng nước
– lạnh buốt; làm tê buốt, cắt da cắt thịt (gió, rét)
=the wind nips hard this morning+ sáng hôm nay gió lạnh buốt
– (từ lóng) bắt, tóm cổ, giữ lại
– (từ lóng) xoáy, ăn cắp vặt
– (kỹ thuật) bẻ gây, cắt đứt
– (kỹ thuật) kẹp chặt
!to nip along
– chạy vội đi
!to nip in
– lẻn nhanh vào, chạy vụt vào
– nói xen vào, ngắt lời
!to nip out
– lẻn nhanh ra, chạy vụt ra
!to nip off
– chạy vụt đi, chuồn thãng
!to nip on ahead
– chạy lên trước, chạy lên đầu
!to nip up
– nhặt vội
– (từ lóng) trèo thoăn thoắt; bước lên thoăn thoắt

Thuật ngữ liên quan tới nip

Tóm lại nội dung ý nghĩa của nip trong tiếng Anh

nip có nghĩa là: nip /nip/* danh từ- (viết tắt) của Nipponese- cốc rượu nhỏ=to tkae a nip+ uống một cốc rượu nhỏ=a nip of whisky+ một cốc nhỏ rượu uytky* danh từ- cái cấu, cái véo, cái cắn, cái kẹp=to give someone a nip+ cấu (véo) ai- sự tê buốt, sự tê cóng; cơn giá rét cắt da cắt thịt- sự thui chột, sự lụi đi (cây cối vì giá rét)- (nghĩa bóng) lời nói cay độc, lời nói đay nghiến- (kỹ thuật) cái kìm, cái kẹp, cái mỏ cặp* động từ- cắn, nay, cấu, véo, bấm, kẹp, quắp=to nip one’s finger in the door+ kẹp ngón tay ở cửa- (nip off) ngắt=to nip off the flower bud+ ngắt nụ hoa- tàn phá, phá hoại; làm cho lụi đi, làm cho thui chột đi=to nip in the bud+ (nghĩa bóng) bóp chết ngay từ khi còn trứng nước- lạnh buốt; làm tê buốt, cắt da cắt thịt (gió, rét)=the wind nips hard this morning+ sáng hôm nay gió lạnh buốt- (từ lóng) bắt, tóm cổ, giữ lại- (từ lóng) xoáy, ăn cắp vặt- (kỹ thuật) bẻ gây, cắt đứt- (kỹ thuật) kẹp chặt!to nip along- chạy vội đi!to nip in- lẻn nhanh vào, chạy vụt vào- nói xen vào, ngắt lời!to nip out- lẻn nhanh ra, chạy vụt ra!to nip off- chạy vụt đi, chuồn thãng!to nip on ahead- chạy lên trước, chạy lên đầu!to nip up- nhặt vội- (từ lóng) trèo thoăn thoắt; bước lên thoăn thoắt

Đây là cách dùng nip tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Advertisement

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ nip tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

nip /nip/* danh từ- (viết tắt) của Nipponese- cốc rượu nhỏ=to tkae a nip+ uống một cốc rượu nhỏ=a nip of whisky+ một cốc nhỏ rượu uytky* danh từ- cái cấu tiếng Anh là gì?
cái véo tiếng Anh là gì?
cái cắn tiếng Anh là gì?
cái kẹp=to give someone a nip+ cấu (véo) ai- sự tê buốt tiếng Anh là gì?
sự tê cóng tiếng Anh là gì?
cơn giá rét cắt da cắt thịt- sự thui chột tiếng Anh là gì?
sự lụi đi (cây cối vì giá rét)- (nghĩa bóng) lời nói cay độc tiếng Anh là gì?
lời nói đay nghiến- (kỹ thuật) cái kìm tiếng Anh là gì?
cái kẹp tiếng Anh là gì?
cái mỏ cặp* động từ- cắn tiếng Anh là gì?
nay tiếng Anh là gì?
cấu tiếng Anh là gì?
véo tiếng Anh là gì?
bấm tiếng Anh là gì?
kẹp tiếng Anh là gì?
quắp=to nip one’s finger in the door+ kẹp ngón tay ở cửa- (nip off) ngắt=to nip off the flower bud+ ngắt nụ hoa- tàn phá tiếng Anh là gì?
phá hoại tiếng Anh là gì?
làm cho lụi đi tiếng Anh là gì?
làm cho thui chột đi=to nip in the bud+ (nghĩa bóng) bóp chết ngay từ khi còn trứng nước- lạnh buốt tiếng Anh là gì?
làm tê buốt tiếng Anh là gì?
cắt da cắt thịt (gió tiếng Anh là gì?
rét)=the wind nips hard this morning+ sáng hôm nay gió lạnh buốt- (từ lóng) bắt tiếng Anh là gì?
tóm cổ tiếng Anh là gì?
giữ lại- (từ lóng) xoáy tiếng Anh là gì?
ăn cắp vặt- (kỹ thuật) bẻ gây tiếng Anh là gì?
cắt đứt- (kỹ thuật) kẹp chặt!to nip along- chạy vội đi!to nip in- lẻn nhanh vào tiếng Anh là gì?
chạy vụt vào- nói xen vào tiếng Anh là gì?
ngắt lời!to nip out- lẻn nhanh ra tiếng Anh là gì?
chạy vụt ra!to nip off- chạy vụt đi tiếng Anh là gì?
chuồn thãng!to nip on ahead- chạy lên trước tiếng Anh là gì?
chạy lên đầu!to nip up- nhặt vội- (từ lóng) trèo thoăn thoắt tiếng Anh là gì?
bước lên thoăn thoắt

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments