Sự khác biệt giữa NM3 và M3

– May 24, 2019 –

NM3 vs M3

NM3 và M3 là các đơn vị được sử dụng để đo thể tích của chất lỏng, chất rắn và khí. M3 là khối mét và NM3 là khối mét bình thường. Đồng hồ đo khối lượng là thể tích bị chiếm bởi vật chất trong một khối lập phương có các cạnh đo chiều dài một mét. Việc đo khối lượng đóng một vai trò quan trọng trong mọi khía cạnh của thiết kế, sản xuất và thực hiện các thí nghiệm. Khối lượng của vật chất không thay đổi trong mọi điều kiện nhưng thay đổi theo sự thay đổi của áp suất và nhiệt độ, do đó, điều rất quan trọng là thiết lập các tiêu chuẩn cho âm lượng. NM3 là giá trị mà vật chất, chất lỏng hoặc khí có khối lượng không đổi chiếm trong điều kiện bình thường hoặc tiêu chuẩn và M3 là thể tích mà nó sẽ chiếm ở các điều kiện phổ biến về nhiệt độ và áp suất.

Bạn đang đọc: Sự khác biệt giữa NM3 và M3

NM 3Thể tích của chất rắn không đổi khác lớn đến mức đổi khác nhiệt độ và áp suất nhưng sự biến hóa này rất có ý nghĩa trong trường hợp chất lỏng và chất khí. Do đó, một tiêu chuẩn cho thành phần hoặc hợp chất đơn cử là rất quan trọng để hoàn toàn có thể phong cách thiết kế một loại sản phẩm bằng cách so sánh sự đổi khác âm lượng trong điều kiện kèm theo thông thường và điều kiện kèm theo loại sản phẩm sẽ hoạt động giải trí. NM3 là giá trị tiêu chuẩn của thể tích chiếm bởi vật chất trong điều kiện kèm theo Bình thường và ở mức 0 độ C hoặc 273 độ K và ở áp suất 1 khí quyển hoặc 1013,25 mbar .M 3

Đồng hồ đo khối lượng là thể tích chiếm bởi vật chất ở áp suất và nhiệt độ hiện hành. Khối lượng chất lỏng và khí thay đổi đáng kể với sự thay đổi nhiệt độ và áp suất. Thể tích tỷ lệ thuận với nhiệt độ và tỷ lệ nghịch với áp suất nên khi nhiệt độ của vật chất tăng áp suất không đổi thì thể tích tăng và khi áp suất tăng giữ nhiệt độ không đổi thì thể tích giảm. Vì vậy, M3 là khối lập phương có thể tích chiếm bởi vật chất ở nhiệt độ và áp suất đã cho. Phép đo thể tích này rất quan trọng trong động lực học chất lỏng và khí động học để thiết kế các thiết kế phù hợp của đường ống, vòi phun, cánh máy bay và nhiều sản phẩm công nghiệp khác phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao.

Xem thêm: flattering tiếng Anh là gì?

Tóm lại :

• Giá trị của NM 3 và M 3 khác nhau rất nhiều ở nhiệt độ và áp suất khác nhau nhưng giống nhau ở Điều kiện thường.

• NM 3 là giá trị tiêu chuẩn và không đổi so với một hợp chất đơn cử nhưng giá trị của M 3 đổi khác theo những điều kiện kèm theo nhiệt độ và áp suất khác nhau .• NM 3 thường được sử dụng làm tài liệu tìm hiểu thêm và hiếm khi có tầm quan trọng trong điều kiện kèm theo thao tác nhưng M 3 có tầm quan trọng lớn trong điều kiện kèm theo thao tác .

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments