Phát triển nông nghiệp bền vững là gì? Đặc trưng & tiêu chí đánh giá – https://mindovermetal.org

1. Khái niệm

Chính sách tăng trưởng nông nghiệp bền vững là chủ trương gồm có một mạng lưới hệ thống những nguyên tắc, công cụ và giải pháp thích hợp mà nhà nước vận dụng để điều chính những hoạt động giải trí nông nghiệp của một vương quốc nhằm mục đích đạt được sự tăng trưởng nông nghiệp bền vững .Mục tiêu chủ trương tăng trưởng nông nghiệp bền vững là tập trung chuyên sâu vào tăng trưởng sản xuất nông nghiệp trải qua cải tổ hiệu suất, chất lượng và sức cạnh tranh đối đầu ; tăng trưởng hạ tầng ; nâng cao mức sống của dân cư nông thôn ; tăng cường hội nhập quốc tế ngành ; sử dụng và bảo vệ tài nguyên vạn vật thiên nhiên và môi trường tự nhiên một cách bền vững và hiệu suất cao .

Phát triển nông nghiệp bền vững là quy trình sử dụng hài hòa và hợp lý những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên, xử lý tốt những yếu tố xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái trên cơ sở bảo vệ thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu của con người trong hiện tại và tương lai và được xã hội đồng ý .Phát triển nông nghiệp bền vững đang trở thành mối chăm sóc toàn thế giới khi quốc tế cần phải đương đầu với thử thách trong 50 năm sản xuất ra lượng lương thực bằng 10 nghìn năm trước đây cộng lại nhằm mục đích nuôi sống dân số dự kiến vượt mốc 9,8 tỷ người vào năm 2050, trong khi thực trạng biến hóa khí hậu ngày càng bộc lộ rõ ràng .Phát triển nông nghiệp bền vững còn được hiểu một cách khái quát là : nâng cao chất lượng thiên nhiên và môi trường và nguồn lực được dùng trong nông nghiệp nhằm mục đích thoả mãn nhu yếu nông sản cho con người và nhu yếu nguyên vật liệu cho công nghiệp, bảo vệ khả thi về kinh tế tài chính song song với nâng cao chất lượng đời sống cho nông dân .Theo FAO ( 1992 ), tăng trưởng nông nghiệp bền vững là quy trình quản trị và duy trì sự biến hóa về tổ chức triển khai, kỹ thuật và thể chế cho nông nghiệp tăng trưởng nhằm mục đích bảo vệ nhu yếu ngày càng tăng của con người về nông phẩm và dịch vụ, vừa cung ứng nhu yếu của tương lai .Theo Đỗ Kim Chung và tập sự ( 2009 ), tăng trưởng nông nghiệp bền vững là quy trình bảo vệ hài hòa ba nhóm tiềm năng kinh tế tài chính, xã hội và thiên nhiên và môi trường, thỏa mãn nhu cầu nhu yếu về nông nghiệp hiện tại mà không tổn hại đến năng lực cung ứng nhu yếu của tương lai. Tác giả Phạm Doãn ( 2005 ) cho rằng, tăng trưởng nông nghiệp bền vững là quy trình đa chiều, gồm có : 1 ) tính bền vững của chuỗi lương thực ( từ người sản xuất đến tiêu thụ, tương quan trực tiếp đến cung ứng nguồn vào, chế biến và thị trường ) ; 2 ) tính bền vững trong sử dụng tài nguyên đất và nước về khoảng trống và thời hạn ; 3 ) năng lực tương tác thương mại trong tiến trình tăng trưởng nông nghiệp và nông thôn để bảo vệ đời sống đủ, bảo mật an ninh lương thực trong vùng và giữa những vùng .Theo nhìn nhận của nhóm tác giả ( 2011 ) Behnassi M ; Shabbir A và D’Silva J ( 2011 ) thì tăng trưởng nông nghiệp bền vững, không riêng gì đem đến những yếu tố đạo đức, xã hội và tiềm ẩn trong đó cả những yếu tố về môi trường tự nhiên, mà còn nhằm mục đích mục tiêu chỉ ra những kinh nghiệm tay nghề thành công xuất sắc từ khắp nơi trên quốc tế, những thành công xuất sắc tương quan đến nông nghiệp bền vững, đến quản trị nguồn tài nguyên nước và đất bền vững, và cả những quy trình phát minh sáng tạo trong chăn nuôi, sản xuất. Phát triển nông nghiệp bền vững cũng nhằm mục đích phân phối nguồn vào cho quy trình ra quyết định hành động, khuyến khích việc chuyển giao kiến thức và kỹ năng, công nghệ tiên tiến và những kiến thức và kỹ năng tương quan cho những vương quốc khác nhau, nơi có điều kiện kèm theo khí hậu nông nghiệp tựa như hoàn toàn có thể vận dụng ; do đó tiết kiệm chi phí nguồn tài nguyên quý giá. Thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp bền vững là một cách tiếp cận tương thích để xử lý những thử thách bảo mật an ninh lương thực lúc bấy giờ .Quan điểm của Chương trình môi trường tự nhiên Liên Hợp Quốc-UNEP ( United Nations Environment Programme ) cho rằng, để tạo điều kiện kèm theo cho tăng trưởng nông nghiệp và nông thôn bền vững ( SARD ), cần có sự kiểm soát và điều chỉnh cơ bản trong chủ trương nông nghiệp, chủ trương thiên nhiên và môi trường và chủ trương kinh tế tài chính vĩ mô, ở cả Lever vương quốc và quốc tế, ở cả những nước tăng trưởng cũng như những nước đang tăng trưởng. Mục tiêu chính của SARD là để tăng sản lượng lương thực một cách bền vững và tăng cường bảo mật an ninh lương thực. Điều này có tương quan đến những ý tưởng sáng tạo giáo dục, sử dụng những giải pháp khuyến khích kinh tế tài chính và sự tăng trưởng của những công nghệ tiên tiến mới, thích hợp, do đó bảo vệ nguồn cung ứng lương thực thực phẩm không thay đổi, không thiếu dinh dưỡng, tiếp cận được với những nhóm dễ bị tổn thương, và cung ứng đủ sản xuất cho thị trường ; cung ứng đủ việc làm và tạo thu nhập cho thế hệ tương lai để giảm nghèo ; quản trị tốt nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên và bảo vệ môi trường tự nhiên .Ngoài việc bảo vệ thu nhập nông dân tăng, trong nền nông nghiệp bền vững thì yếu tố môi trường tự nhiên cần luôn được chăm sóc. Trên quốc tế hiện đã có nhiều trang trại lớn triển khai canh tác thân thiện với môi trường tự nhiên, trong đó có quản trị sâu bệnh hại tổng hợp, bảo vệ và dự trữ nguồn nước, tạo ra những việc làm có thu nhập cao, giảm thiểu việc làm nặng nhọc, việc làm dễ gây tai nạn đáng tiếc lao động, sử dụng máy móc tiết kiệm ngân sách và chi phí nguồn năng lượng v.v … Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn những mối nguy lớn về sự đi lệch quỹ đạo của một nền nông nghiệp bền vững. Ví dụ, việc dân số quốc tế tăng cho thấy sự không bền vững. Nông nghiệp quốc tế có bền vững hay không phụ thuộc vào vào sự bền vững của việc tăng dân số. Để nuôi số dân quốc tế ngày càng tăng, buộc phải khai thác tài nguyên nhằm mục đích sản xuất ra phân hoá học, thuốc trừ sâu và lấy nước ngầm một cách quá mức. Điều này rõ ràng đã tạo ra sự không bền vững .Mục tiêu của tăng trưởng nông nghiệp bền vững ( NNBV ) : Theo xu thế chung trên quốc tế, những chủ trương và giải pháp nhằm mục đích tăng trưởng NNBV cần phải đồng thời hướng đến ba tiềm năng chính : ( 1 ) Phát triển bền vững về kinh tế tài chính ; ( 2 ) Phát triển bền vững về mặt xã hội và ( 3 ) Phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường tự nhiên. Những công nghệ tiên tiến, kỹ thuật canh tác có tiềm năng lớn cho NNBV là trồng xen, luân canh cây cối, nông lâm phối hợp, sử dụng phân hữu cơ, trấn áp dịch bệnh bằng công nghệ sinh học và quản lý dịch hại tổng hợp .

2. Đặc trưng của tăng trưởng nông nghiệp bền vững

Phát triển NNBV luôn có những đặc trưng cơ bản sau :Thứ nhất, nền NNBV là nền nông nghiệp trong đó hoạt động giải trí của con người tương thích với quy luật tăng trưởng của tự nhiên, khai thác và hồi sinh được triển khai trong cùng một quy trình, nhờ đó duy trì được thiên nhiên và môi trường tự nhiên cho đời sống vĩnh cửu của mọi thế hệ .Thứ hai, tăng trưởng NNBV là nền sản xuất nông nghiệp bảo vệ tăng trưởng kinh tế tài chính cao, không thay đổi, dựa trên cơ sở ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại sản xuất .Thứ ba, tăng trưởng NNBV là nền nông nghiệp sử dụng tiết kiệm chi phí, có hiệu suất cao những nguồn lực, nhưng vẫn bảo vệ sự tăng trưởng .Thứ tư, tăng trưởng NNBV là nền sản xuất nông nghiệp có cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính hài hòa và hợp lý. Nói đến cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính trong nông nghiệp là nói đến cơ cấu tổ chức giữa chăn nuôi và trồng trọt .Thứ năm, tăng trưởng NNBV là nền sản xuất nông nghiệp bảo vệ được công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, bảo vệ được cơ sở vật chất cho tăng trưởng nông thôn mới .Thứ sáu, tăng trưởng NNBV là nền nông nghiệp, trong đó yên cầu trình độ của người lao động ngày càng cao .

3. Tiêu chí nhìn nhận tính bền vững

3.1. Tiêu chí nhìn nhận tăng trưởng bền vững

Tiêu chí về tăng trưởng bền vững được đưa ra với sự đồng thuận cao của những vương quốc trên quốc tế, đó là : “ Phát triển bền vững là quy trình có sự phối hợp ngặt nghèo, hài hòa và hợp lý và hai hoà giữa 3 mặt của sự tăng trưởng là : tăng trưởng bền vững về kinh tế tài chính, tăng trưởng bền vững về xã hội và tăng trưởng bền vững về thiên nhiên và môi trường ” .

Thứ nhất, phát triển kinh tế bền vững là phát triển nhanh và an toàn, chất lượng; Đây là lĩnh vực không thể thiếu trong phát triển bền vững. Phát triển bền vững về kinh tế đòi hỏi sự phát triển của hệ thống kinh tế, trong đó cơ hội để tiếp xúc với những nguồn tài nguyên được tạo điều kiện thuận lợi và quyền sử dụng những nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các hoạt động kinh tế được chia sẻ một cách bình đẳng. Yếu tố được chú trọng ở đây là tạo ra sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người, không chỉ tập trung mang lại lợi nhuận cho một số ít đối tượng cũng như không xâm phạm những quyền cơ bản của con người. Khía cạnh phát triển bền vững về kinh tế gồm một số nội dung cơ bản: Một là, giảm dần mức tiêu phí năng lượng và các tài nguyên khác thông qua công nghệ tiết kiệm và thay đổi lối sống; Hai là, thay đổi nhu cầu tiêu thụ không gây hại đến đa dạng sinh học và môi trường; Ba là, bình đẳng cùng thế hệ trong tiếp cận các nguồn tài nguyên, mức sống, dịch vụ y tế và giáo dục; Bốn là, xóa đói, giảm nghèo tuyệt đối; Năm là, công nghệ sạch và sinh thái hóa công nghiệp (tái chế, tái sử dụng, giảm thải, tái tạo năng lượng đã sử dụng).

Xem thêm: Tiểu luận Lịch sử nghệ thuật

Thứ hai, tăng trưởng bền vững về xã hội. Tính bền vững về tăng trưởng xã hội được nhìn nhận bằng những tiêu chuẩn, như chỉ số tăng trưởng con người ( HDI ), thông số bình đẳng thu nhập, những chỉ tiêu về giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, tận hưởng văn hóa truyền thống. Ngoài ra, bền vững về xã hội là sự bảo vệ đời sống xã hội hòa giải ; có sự bình đẳng giữa những giai tầng trong xã hội, bình đẳng giới ; mức độ chênh lệch giàu nghèo không cao quá và có xu thế thu hẹp lại ; chênh lệch đời sống giữa những vùng miền không lớn .Chỉ số tăng trưởng con người là tiêu chuẩn cao nhất về tăng trưởng xã hội, gồm có : thu nhập trung bình đầu người ; trình độ dân trí, giáo dục, sức khỏe thể chất, tuổi thọ, mức tận hưởng về văn hóa truyền thống, văn minh ;Xã hội của tăng trưởng bền vững cần được chú trọng vào sự tăng trưởng sự công minh và nỗ lực cho toàn bộ mọi người thời cơ tăng trưởng tiềm năng bản thân, có điều kiện kèm theo sống đồng ý được. Phát triển bền vững về xã hội gồm một số ít nội dung chính : Một là, không thay đổi dân số, tăng trưởng nông thôn để giảm sức ép di dân vào đô thị ; Hai là, giảm thiểu tác động ảnh hưởng xấu của thiên nhiên và môi trường đến đô thị hóa ; Ba là, nâng cao học vấn, xóa mù chữ ; Bốn là, bảo vệ phong phú văn hóa truyền thống ; Năm là, bình đẳng giới, chăm sóc tới nhu yếu và quyền lợi giới ; Sáu là, tăng cường sự tham gia của công chúng vào những quy trình ra quyết định hành động .Thứ ba, tăng trưởng bền vững về thiên nhiên và môi trường. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng trưởng nông nghiệp, du lịch ; quy trình đô thị hóa, kiến thiết xây dựng nông thôn mới, … đều tác động ảnh hưởng đến thiên nhiên và môi trường và gây tác động ảnh hưởng xấu đi đến thiên nhiên và môi trường, điều kiện kèm theo tự nhiên. Bền vững về thiên nhiên và môi trường là khi sử dụng những yếu tố tự nhiên đó, chất lượng thiên nhiên và môi trường sống của con người phải được bảo vệ. Đó là bảo vệ sự trong sáng về không khí, nước, đất, khoảng trống địa lý, cảnh sắc. Chất lượng của những yếu tố trên luôn cần được coi trọng và liên tục được nhìn nhận kiểm định theo những tiêu chuẩn vương quốc hoặc quốc tế .Khai thác và sử dụng hài hòa và hợp lý tài nguyên vạn vật thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên và môi trường và cải tổ chất lượng thiên nhiên và môi trường sống. Phát triển bền vững thiên nhiên và môi trường yên cầu phải duy trì sự cân đối giữa bảo vệ thiên nhiên và môi trường tự nhiên với khai thác nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên Giao hàng quyền lợi con người. Phát triển bền vững về môi trường tự nhiên gồm những nội dung cơ bản : Một là, sử dụng có hiệu suất cao tài nguyên, đặc biệt quan trọng là tài nguyên không tái tạo ; Hai là, tăng trưởng không vượt quá ngưỡng chịu tải của hệ sinh thái ; Ba là, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ tầng ôzôn ; Bốn là, trấn áp và giảm thiểu phát thải khí nhà kính ; Năm là, bảo vệ ngặt nghèo những hệ sinh thái nhạy cảm ; Sáu là, giảm thiểu xả thải, khắc phục ô nhiễm ( nước, khí, đất, lương thực thực phẩm ), cải tổ và Phục hồi thiên nhiên và môi trường những khu vực ô nhiễm … .

3.2. Tiêu chí nhìn nhận tăng trưởng bền vững nông nghiệp

Khi nghiên cứu và điều tra về chỉ tiêu nhìn nhận tăng trưởng NNBV, những nhà nghiên cứu đều có quan điểm chung là sử dụng đồng thời những chỉ tiêu biểu lộ tính bền vững về kinh tế tài chính, xã hội và thiên nhiên và môi trường .Về chỉ tiêu kinh tế tài chính, Markus và Werner ( 2008 ) cho rằng, tính bền vững kinh tế tài chính của tăng trưởng nông nghiệp bao hàm năng lực sinh lời, tính thanh khoản, sự không thay đổi và giá trị ngày càng tăng. Các chỉ tiêu được sử dụng là : mức thu nhập, tỷ suất doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn góp vốn đầu tư hay trên vốn chủ sở hữu, luồng tiền mặt, sự biến hóa của vốn chủ sở hữu và giá trị tăng thêm. Nguyễn Thị Mai ( 2011 ) đã sử dụng những chỉ tiêu như vận tốc tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp, tỷ suất GDP nông nghiệp / GDP, thu nhập trung bình đầu người và vận tốc tăng thu nhập trung bình đầu người, diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp trung bình đầu người, tỷ suất diện tích quy hoạnh được cơ giới hóa trên tổng diện tích quy hoạnh canh tác. Granz và tập sự ( 2009 ) đề cập tới 3 nhóm chỉ tiêu kinh tế tài chính : 1 ) tính không thay đổi về kinh tế tài chính : mức nợ trên vốn chủ sở hữu, điều kiện kèm theo trang thiết bị máy móc, nhà cửa, vườn cây nhiều năm ; 2 ) hiệu suất cao kinh tế tài chính : tổng thu nhập, hiệu suất, tỷ suất sinh lời của gia tài và vốn ; 3 ) kinh tế tài chính địa phương : tỷ suất lao động, tiền lương của địa phương trong tổng lao động, tiền lương của vùng, mức thu nhập thấp nhất của nông trại so với mức lương của vùng .Về chỉ tiêu xã hội, theo Markus và Werner ( 2008 ), tiêu chuẩn bền vững xã hội bao hàm những nghành nghề dịch vụ tương quan đến nguồn vào lao động, cấu trúc nông trại, những chỉ tiêu về việc làm ( mức cung khu vực thao tác, phân bổ về độ tuổi thao tác, tỷ suất phái đẹp tham gia lao động, huấn luyện và đào tạo ), mức độ tham gia những hoạt động giải trí xã hội ( tỷ suất lao động là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại ). Granz và tập sự ( 2009 ) cho rằng những chỉ tiêu xã hội cần xem xét là điều kiện kèm theo thao tác ( phương tiện đi lại vệ sinh và nhà tại, số giờ thao tác, khoảng cách về thu nhập, thời cơ giảng dạy tăng trưởng, phân biệt giới tính ), bảo mật an ninh xã hội ( mức lương có năng lực chi trả tiềm năng, pháp luật và thủ tục về việc làm ). Trong khi Nguyễn Thị Mai ( 2011 ) lại sử dụng những chỉ tiêu xã hội nhu tỷ lệ dân số nông thôn trên tổng dân số, tỷ suất hộ nghèo, tỷ suất lao động thiếu việc làm, tỷ suất dân số được sử dụng nước sạch và dùng điện, tỷ suất hộ có điện thoại thông minh .Về chỉ tiêu môi trường sinh thái, Nguyễn Thị Mai ( 2011 ) cho rằng, những tiêu tốn cần đo lường và thống kê là tỷ suất diện tích quy hoạnh được tuới tiêu trên tổng diện tích quy hoạnh được canh tác, mức phân bón trên 1 hecta đất canh tác, thuốc trừ sâu nhập khẩu trên 1 hecta đất canh tác, tỷ suất bao trùm rừng. Trong khi đó, Markus và Werner ( 2008 ) đề cập đến nhiều góc nhìn môi trường tự nhiên. Đó là tính cân đối về khoáng chất ( mức cân đối đạm, lân, kali và vôi trong đất, cân đối về mùn ), sử dụng thuốc trừ sâu bệnh ( tần suất sử dụng thuốc trừ sâu bệnh, mức giảm rủi ro đáng tiếc do sử dụng thuốc ), bảo vệ đất ( tiềm năng sói mòn đất, nguy cơ tiềm ẩn của chai cứng đất ), đa dạng sinh học ( qui mô thửa ruộng, tỷ suất diện tích quy hoạnh những khu vực sinh thái xanh có giá trị lớn và sự phong phú của cây xanh ), cân đối nguồn năng lượng ( mức sử dụng nguồn năng lượng trong sản xuất nông nghiệp ). Grenz và tập sự ( 2009 ) đưa ra những chỉ tiêu tương quan tới nước, đất, nguồn năng lượng, đa dạng sinh học, tiềm năng thất thoát đạm, lân và bảo vệ cây cối và chất thải .NNBV đang ngày càng giành được nhiều sự ủng hộ trong nông nghiệp chủ yếu. Đó là vì NNBV mang đến những thời cơ khả thi, mang tính phát minh sáng tạo và có hiệu suất cao kinh tế tài chính cho người nông dân, người tiêu dùng, những nhà hoạch định chủ trương và rất nhiều thành phần khác của mạng lưới hệ thống sản xuất lương thực .Tóm lại, chủ trương tăng trưởng NNBV phải bảo vệ được mục tiêu là thiết kế một mạng lưới hệ thống bền vững về mặt kinh tế tài chính, xã hội và thiên nhiên và môi trường. Về kinh tế tài chính, sản xuất nông nghiệp phải đạt hiệu suất cao cao, làm ra nhiều loại sản phẩm, không những phân phối nhu yếu tiêu dùng, thức ăn chăn nuôi, dự trữ lương thực mà còn xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Về xã hội, một nền NNBV phải bảo vệ cho người nông dân có rất đầy đủ công ăn việc làm, có thu nhập không thay đổi, đời sống vật chất và niềm tin ngày càng được nâng cao. Về môi trường tự nhiên, tăng trưởng NNBV là không hủy hoại nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên, giữ nguồn nước ngầm trong sáng và không gây ô nhiễm môi trường tự nhiên .Tuy nhiên, tùy từng vùng, vương quốc và điều kiện kèm theo nghiên cứu và điều tra, những chỉ tiêu được sử dụng để nhìn nhận chủ trương tăng trưởng NNBV hoàn toàn có thể khác nhau. Nhưng những chỉ tiêu chung sử dụng để nhìn nhận chủ trương tăng trưởng NNBV đều được nhìn nhận chung theo 3 nhóm : Kinh tế, Xã hội và Môi trường .

4. Thực tiễn ở Nước Ta

Nước Ta đã có những thành công xuất sắc nhất định trong tăng trưởng nông nghiệp bền vững. Nền nông nghiệp Nước Ta được tăng trưởng dựa trên cơ sở quy hoạch đơn cử cho từng vùng theo hướng mở nhằm mục đích khai thác triệt để những lợi thế so sánh và khắc phục những hạn chế của vùng .Về kinh tế tài chính, triển khai góp vốn đầu tư công, chủ trương kinh tế tài chính khuyến mại và lôi cuốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế vào nghành nghề dịch vụ nông nghiệp đã tạo điều kiện kèm theo thuận tiện, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tăng trưởng một cách bền vững ( Đỗ Kim Chung, 2009 ; Hoàng Thị Chỉnh, 2010 ). Hơn nữa, để khắc phục thực trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún và tăng trưởng công nghiệp chế biến, Nước Ta đã triển khai tốt chủ trương tương hỗ góp vốn đầu tư tăng trưởng hạ tầng, vận dụng tân tiến công nghệ tiên tiến kỹ thuật tiên tiến và phát triển trong sản xuất và triển khai link quy mô “ 4 nhà ” ( Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông ) .Về xã hội, nông dân Nước Ta được khuyến khích tham gia vào những tổ, hội và hợp tác xã để cùng tương hỗ, giúp sức nhau trong quy trình sản xuất. Nhận thức của người nông dân về kỹ thuật sản xuất, kỹ năng và kiến thức thị trường được nâng cao trải qua những chương trình đào tạo và giảng dạy nghề, tập huấn kỹ thuật do TT khuyến nông và những hội, đoàn thể khác tổ chức triển khai. Chính sách duy trì và tăng trưởng những làng nghề tiểu thủ công nghiệp của Nước Ta nhằm mục đích tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho nông dân cũng góp thêm phần giúp nông nghiệp tăng trưởng bền vững, hạn chế thực trạng di cư đến vùng đô thị .Về môi trường tự nhiên, nông dân Nước Ta được trang bị kỹ năng và kiến thức về những tai hại của ô nhiễm thiên nhiên và môi trường, cách bảo vệ môi trường tự nhiên và hoạt động nông dân đổi khác những tập quán, thói quen gây ô nhiễm môi trường tự nhiên. Quản lý dịch hại tổng hợp ( IPM ) được ra mắt tới người dân bằng nhiều con đường : khuyến nông, thi khám phá về IPM … Điều này đã giúp nông dân tiếp cận được với giải pháp canh tác mới, ít tổn hại tới môi trường tự nhiên. Trong chăn nuôi, những nông hộ có qui mô đàn tương đối lớn được khuyến khích, tương hỗ lắp ráp biogas nhằm mục đích giảm chất thải khí đốt, hạn chế chặt phá cây xanh làm củi .

(Lytuong.net – Nguồn tham khảo: vista.gov.vn)

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments