Giúp Tớ Phân Biệt Complement Với Object Complement Là Gì, Types Of Complements

Trong ngữ pháp Toeic danh từ hay cụm danh từ được định nghĩa là từ chỉ người, vật, nơi chốn, hay sáng tạo độc đáo. Danh từ và cụm danh từ có năng lực đóng tính năng như nhau trong câu. Vì vậy, tất cả chúng ta thống nhất dùng danh từ làm từ đại diện thay mặt cho danh từ và cụm danh từ trong bài này .Bạn đang xem : Object complement là gì

Bạn đang đọc: Giúp Tớ Phân Biệt Complement Với Object Complement Là Gì, Types Of Complements

*Có thể có 10 công dụng của danh từ trong câu :Subject (chủ ngữ)Subject complement (Bổ ngữ cho chủ ngữ)Direct object (Tân ngữ trực tiếp)Object complement (Bổ ngữ cho tân ngữ)Indirect object (Tân ngữ gián tiếp)Prepositional complement (Bổ ngữ cho giới từ)Noun phrase modifier (Bổ ngữ cho cụm danh từ)Determinative (Từ chỉ định)AppositiveAdverbial (Trạng ngữ)Subject ( chủ ngữ ) Subject complement ( Bổ ngữ cho chủ ngữ ) Direct object ( Tân ngữ trực tiếp ) Object complement ( Bổ ngữ cho tân ngữ ) Indirect object ( Tân ngữ gián tiếp ) Prepositional complement ( Bổ ngữ cho giới từ ) Noun phrase modifier ( Bổ ngữ cho cụm danh từ ) Determinative ( Từ chỉ định ) AppositiveAdverbial ( Trạng ngữ )Trong khuôn khổ bài thi TOEIC, MS. HOA TOEIC chỉ xin trình diễn những tính năng thường hay gặp trong đề thi .

Subject

Danh từ thường đóng vai trò chủ ngữ trong Câu ( sentence ) hoặc Mệnh đề ( Clause ). Chủ ngữ thường là chủ của hành vi, trạng thái trong câu. Chú ý vào những từ in nghiêng đóng vai trò chủ ngữ trong những ví dụ dưới đây :The dog is chewing on a bone .S VStudents have finish their final exam .S VMy mother is gentle .S*

Subject Complement

Chức năng thứ hai của danh từ trong câu là Subject complement ( bổ ngữ cho chủ ngữ ). Subject complement là những từ hay cụm từ làm rõ nghĩa cho chủ ngữ .The man was a nurse .S S.CHer mother will become the school librarian .S S.CDành cho TOEIC : “ Danh từ thường Open sau những Linking Verb hay Copular Verbs như : be, become, seem … .. ”bộ đề thi Toeic, giáo trình Toeic

Object

Nếu Subject là chủ của hành vi, thì Object ( Tân ngữ ) là đối tượng người dùng nhận hành vi của chủ ngữ :Mary eats vegetables frequently .Mary : làm hành vi “ eat ” => SubjectVegetables : nhận hành vi “ eat ” => ObjectThe player kicked the ball very hard .

Xem thêm: Office Gossip: Gây Hấn Thụ Động ( Passive Aggressive Là Gì, Office Gossip: Gây Hấn Thụ Động (Passive

S OThe man is kissing his girlfriend emotionally .S O

Có 02 loại Object: 

Direct Object ( Tân ngữ trực tiếp ) : trực tiếp nhận / chịu tác động ảnh hưởng từ hành vi của chủ ngữIndirect object ( Tân ngữ gián tiếp ) : là người nhận / lãnh / lấy tân ngữ trực tiếp. Indirect object không hề sống sót trong câu nếu không có Direct Object .He wrote a letter to his lover every month .S D.O I.OĐộng từ / hành vi : “ write ”Danh từ trực tiếp nhận hành vi ” “ letter ” => direct objectDanh từ nhận lấy direct object : “ his girlfriend ” => Indirect ObjectDành cho TOEIC : “ Một số động từ khi Open thường có 2 tân ngữ : Send, bring, cook, buy, make, give, offer, sell, show, tell … … ”

Object Complement

Subject Complement ( Bổ ngữ của tân ngữ ) Chức năng này giống như tính năng Subject Complement ; chỉ khác ở chỗ từ được bổ ngữ trong câu không phải là Subject mà là Direct Object của câu .We elected you team leader .Subject D.O O.CYour cousins named their daughter Rainbow !S D.O O.C

Prepositional Complement

Chức năng tiếp theo của danh từ trong câu là Preposition Complement ( Bổ ngữ của giới từ ). Đây là những danh từ đi liền sau giới từ và làm rõ nghĩa cho giới từ đó trong câu. Vì vậy, Preposition Complement còn có tên gọi khác là Complements of preposition hay là Object of preposition .That little boy gave his toy to his baby brother .S D.O P.CThe mother warned her children not to go into the woods .S D.O P.CDuring his vacation, the man decided to move to the Tropics .

S P.C

Dành cho TOEIC : “ Sau giới từ là danh từ ”

Determinatives

Dành cho TOEIC : “ Sau tính từ chiếm hữu và dấu chiếm hữu cách “ ‘ s ” là danh từ :

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments