Tiêu chuẩn ISO/TS 34700:2016 là gì?

Tiêu chuẩn ISO/TS 34700:2016 là tiêu chuẩn nhằm đảm bảo phúc lợi của động vật nuôi để chế biến thực phẩm hoặc sản xuất thức ăn chăn nuôi.

iso 34700Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 34700:2016

Tiêu chuẩn ISO/TS 34700:2016

Khái niệm

Tiêu chuẩn ISO / tiến sỹ 34700 : năm nay hay tiêu chuẩn về quản lí phúc lợi động vật hoang dã – nhu yếu chung và hướng dẫn những tổ chức triển khai trong chuỗi đáp ứng thực phẩm có tên tiếng Anh là : ISO / tiến sỹ 34700 : năm nay Animal welfare management — General requirements and guidance for organizations in the food supply chain .

Tiêu chuẩn ISO/TS 34700:2016 là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng các qui tắc về phúc lợi động vật như được nêu trong lời giới thiệu được khuyến cáo đối với phúc lợi động vật của Bộ luật Sức khỏe Động vật trên cạn của Tổ chức Thú y Thế giới – OIE OIE TAHC (Chương 7.1).

Phạm vi áp dụng

ISO/TS 34700:2016 áp dụng cho động vật trên cạn được nhân giống hoặc nuôi để sản xuất thức ăn hoặc thức ăn chăn nuôi. 

Trừ những loại sau đây :
– Động vật được sử dụng cho những hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra và giáo dục, động vật hoang dã trong tổ chức triển khai cứu trợ và vườn thú, động vật hoang dã sát cánh, động vật hoang dã bị lạc và động vật hoang dã hoang dã ;
– Động vật thủy sinh, giết hại cho mục tiêu y tế công cộng hoặc sức khỏe thể chất động vật hoang dã dưới sự chỉ huy của cơ quan có thẩm quyền, bẫy giết nhân đạo với những loài gây hại và lông .
Việc vận dụng tài liệu này được số lượng giới hạn ở những qui trình hay chính là những chương đã được qui định trong Bộ luật Sức khỏe Động vật trên cạn của OIE ( Terrestrial Animal Health Code – OIE TAHC ) .
Tại thời gian này, những chương đó là :
– Chương 7.2 : Vận chuyển động vật hoang dã bằng đường thủy ;

– Chương 7.3: Vận chuyển động vật bằng đường bộ; 

– Chương 7.4 : Vận chuyển động vật hoang dã bằng đường hàng không ;
– Chương 7.5 : Giết mổ động vật hoang dã ;
– Chương 7.9 : Sức khỏe động vật hoang dã và mạng lưới hệ thống chăn nuôi bò lấy thịt ;
– Chương 7.10 : Sức khỏe động vật hoang dã và mạng lưới hệ thống chăn nuôi gà lấy thịt ;
– Chương 7.11 : Sức khỏe động vật hoang dã và mạng lưới hệ thống chăn nuôi bò lấy sữa ;
Tiêu chuẩn này được phong cách thiết kế để hướng dẫn người sử dụng thực thi phân tích sự thiếu sót và kiến thiết xây dựng một kế hoạch phúc lợi động vật hoang dã tương thích với OIE TAHC.

Tiêu chuẩn này cũng có thể được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các tiêu chuẩn phúc lợi động vật của khu vực tư nhân hoặc công cộng, tối thiểu là đáp ứng OIE TAHC.

Phạm vi của tiêu chuẩn này được sửa đổi khi những pháp luật về phúc lợi động vật hoang dã của OIE TAHC được bổ trợ hoặc sửa đổi .
( Theo International Organization for Standardization )
Theo kinhtetieudung.phapluatxahoi.vn

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments