On account of là gì? Cách sử dụng chính xác nhất

Bài viết sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của cụm từ on account of là gì và hàng loạt các vấn đề liên quan thông qua phần định nghĩa và ví dụ trực quan đến từ VerbaLearn Dict.

Ý nghĩa on account of

Advertisement

On account of (trạng từ): Bởi vì, do là

Bạn cũng biết rằng văn nói thường khác với văn viết. Đối với văn nói bạn có thể sử dụng những cụm từ thông dụng, ngắn gọn và lưu loát. Còn đối với văn viết, nhất là trong những cuộc thi tiếng anh thì điểm writing lại càng quan trọng. Nó không những thể hiện được kĩ năng ngữ pháp mà còn thể hiện được việc vận dụng những cụm từ khó của bạn. 

Ví dụ như khi bạn muốn trình diễn một nguyên do, bạn muốn tìm một cụm từ để tường thuật, báo cáo giải trình hay miêu tả chuyện gì đó thì cụm từ thường thì nhất chính là “ because ”. Tuy nhiên nếu bạn mong ước đạt điểm cao hơn thì hãy quên cụm từ đó đi mà sử dụng cụm từ “ on account of ” nhé .

Ex: Dinner was somewhat delayed on account of David’s rather tardy arrival.

( Bữa tối có phần bị trì hoãn vì nguyên do đến David khá chậm trễ. )

Advertisement

Ex: Jack had been excused from military service on account of short-sightedness.

( Jack đã được miễn tham gia nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược vì cận thị. )

Ex: The President declined to deliver the speech himself, on account of a sore throat.

( Tổng thống đã phủ nhận phát biểu chính mình, vì đau họng. )

Advertisement

Ex: The ancient Roman army was centesimated on account of mutiny tendencies.

( Quân đội La Mã cổ đại được tập trung chuyên sâu vào những xu thế làm mưa làm gió. )

Ex: Nora is distinctly gloomy tonight-perhaps on account of the seaweed aperitif.

( Nora tối nay rõ ràng rất ảm đạm – có lẽ rằng là do rượu khai vị rong biển. )

Ex: The capital costs are high on account of the specialised nature of the machines required for the production line.

( Ngân sách chi tiêu vốn cao vì đặc thù chuyên biệt của những máy móc thiết yếu cho dây chuyền sản xuất sản xuất. )

Advertisement

Ex: A possible committal to prison on account of her long-standing beliefs did not frighten her in the least.

( Một ủy ban hoàn toàn có thể vào tù vì niềm tin từ lâu của cô ấy đã không làm cô ấy sợ hãi trong tối thiểu. )

Ex: The best policy is to try not to be placed in a position where you risk serious criticism on account of your behaviour.

( Chính sách tốt nhất là nỗ lực không bị đặt vào vị trí mà bạn có rủi ro tiềm ẩn bị chỉ trích nghiêm trọng vì hành vi của mình. )

Ex: Runnymede offered a most appropriate site for such a memorial on account of its historical associations and its closeness to London and Heathrow.

( Runnymede cung ứng một website thích hợp nhất cho một đài tưởng niệm như vậy vì nguyên do của những hiệp hội lịch sử dân tộc và sự thân thiện của nó với London và Heathrow. )

Advertisement

Cụm trạng từ đồng nghĩa tương quan

1. On my way

On my way: Trên đường đến / đến ngay (Ý nói rằng đang trên đường đến nơi nào đấy)

Ex: Unfortunately, the tire blew out on my way to office.

( Thật không may, lốp xe nổ tung trên đường đến văn phòng của tôi. )

Ex: I’ll stop off at the shops on my way home and get some wine.

( Tôi sẽ dừng lại ở những shop trên đường về nhà và lấy một chút ít rượu. )

Ex: I was already on my way when it suddenly came to me that I hadn’t hung out my washing.

( Tôi đang trên đường thì giật mình nhận ra rằng tôi đã không giặt giũ. )

Advertisement

Ex: I’ll bring the book round this evening on my way to night school — I’ve got to come past your house.

( Tôi sẽ mang cuốn sách vào tối nay trên đường đến trường đêm – Tôi phải đi qua nhà bạn. )

2. On the way

On the way: Đang trên đường đến

Ex: They met with a slight mishap on the way.

( Họ gặp một tai nạn thương tâm nhỏ trên đường. )

Ex: Miracle, is not on the way to easy to bloom.Perhaps, in all, there is no behind trying to choose, there will be not seen, not design the unknown.

( Điều kỳ diệu, không phải là trên đường để thuận tiện nở hoa. Tất cả, không có đằng sau nỗ lực để lựa chọn, sẽ không được nhìn thấy, không phong cách thiết kế những điều chưa biết. )

Ex: Tonight’s programme focuses on the way that homelessness affects the young.

Advertisement

( Chương trình tối nay tập trung chuyên sâu vào cách vô gia cư tác động ảnh hưởng đến giới trẻ. )

Ex: Be nice to people on the way up, because you’ll need them on your way down.

( Hãy tốt với mọi người trên đường lên, chính bới bạn sẽ cần họ trên đường xuống. )

3. On time

On time: Kịp thời/ không trễ hẹn/ đúng giờ

Ex: They’re doing/working overtime to get the job finished on time.

( Họ đang làm / làm thêm giờ để triển khai xong việc làm đúng hạn. )

Ex: Ally was confident that we would be ready on time, but I had my doubts 

( Ally tự tin rằng chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng đúng giờ, nhưng tôi đã hoài nghi. )

Ex: Don’t worry! I shall awake him on time.

( Đừng lo ngại ! Tôi sẽ thức tỉnh anh ta đúng giờ. )

Ex: He had to bring forward an 11 o’clock meeting so that he could get to the funeral on time.

( Anh phải tổ chức triển khai một cuộc họp vào lúc 11 giờ để hoàn toàn có thể đến đám tang đúng giờ. )

4. On sale

On sale: Bán (Khác với sale là giảm giá, khuyến mãi)

Ex: Tickets are on sale from the booking office.

( Vé đang được bán từ văn phòng đặt phòng. )

Ex: On sale in the shop were sweets, cigarettes and minerals.

( Bán trong shop là đồ ngọt, thuốc lá và khoáng chất. )

Ex: The tickets will be on sale from somewhere else because the agencies have bought them up.

( Vé sẽ được bán từ nơi khác vì những cơ quan đã mua chúng. )

Ex: All video equipment is on sale today and tomorrow.

( Tất cả những thiết bị video được bán vào ngày thời điểm ngày hôm nay và ngày mai. )

Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả

1. Because, because of: Bởi vì

Cấu trúc: Because + Mệnh đề; Because + Danh từ/ Cụm danh từ

Ex: Have no doubts because of trouble nor be thou discomtited; for the water of life’s fountain springeth from a gloom bed. 

( Không có hoài nghi vì rắc rối cũng không được coi thường ; cho nước suối của đời sống chảy ra từ một chiếc giường u ám và đen tối. )

Ex: Because friendships enhance our lives,it is important to cultivate them.

( Không có hoài nghi vì rắc rối cũng không được coi thường ; cho nước suối của đời sống chảy ra từ một chiếc giường u ám và đen tối. )

Ex: Have no doubts because of trouble nor be thou discomtited; for the water of life’s fountain springeth from a gloom bed.

(Không có nghi ngờ vì rắc rối cũng không được coi thường; cho nước suối của cuộc sống chảy ra từ một chiếc giường u ám.)

Ex: Inflation is considered to be undesirable because of its adverse effects on income distribution.

( Lạm phát được coi là không mong ước vì những tác động ảnh hưởng bất lợi của nó so với phân phối thu nhập. )Ngoài ra bạn còn hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế bằng “ due to ” và “ on account for ”. Tuy nhiên cụm “ due to ” thường dùng sau động từ to be .

Ex: Due to staff shortages, we are unable to offer a full buffet service on this train.

( Do sự thiếu vắng nhân viên cấp dưới, chúng tôi không hề cung ứng dịch vụ Búp Phê không thiếu trên chuyến tàu này. )

Ex: The rise in crime is mainly due to social and economic factors.

( Sự ngày càng tăng tội phạm đa phần là do những yếu tố xã hội và kinh tế tài chính. )

2. As a result of

As a result of được sử dụng khi muốn nhấn mạnh hậu quả của hành động hoặc sự việc, sự vật.

Ex: Students may suffer severe financial hardship as a result of the government’s decision.

( Sinh viên hoàn toàn có thể phải chịu đựng khó khăn vất vả kinh tế tài chính nghiêm trọng do quyết định hành động của cơ quan chính phủ. )

Ex: Numerous houses collapsed as a result of the Tangshan Earthquake in 1976.

( Vô số ngôi nhà bị sập do hậu quả của trận động đất Đường Sơn năm 1976. )

3. So that

So that: Sao cho, để cho. So that + Mệnh đề lùi thì

Ex: We must sink a borehole so that people will have water.

(Chúng ta phải chìm một lỗ khoan để mọi người có nước.)

Ex: We do what we have to do so that we can do what we want to do.

( Chúng tôi làm những gì chúng tôi phải làm để chúng tôi hoàn toàn có thể làm những gì chúng tôi muốn làm. )

Ex: Maybe god wants us to meet a few wrong people before meeting the right one,so that when we finally meet the people,we will know how to be grateful.

( Có lẽ thần muốn tất cả chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người, để sau cuối khi tất cả chúng ta gặp khó khăn vất vả, tất cả chúng ta sẽ biết cách biết ơn. )

4. Even If

Even if: Cho dù. Even if + negative Verb;

Ex: Even if someone breaks your heart, there is always someone willing to mend it.

( Ngay cả khi ai đó làm tan vỡ trái tim bạn, vẫn luôn có người chuẩn bị sẵn sàng hàn gắn nó. )

Ex: Even if you did see someone, you can’t be sure it was him.

( Ngay cả khi bạn đã nhìn thấy ai đó, bạn không hề chắc như đinh đó là anh ta. )

Ex: Even if you get no applause, you should accept a curtain call gracefully and appreciate your own efforts.

( Ngay cả khi bạn không nhận được tràng pháo tay, bạn vẫn nên gật đầu một cuộc gọi rèm một cách duyên dáng và nhìn nhận cao những nỗ lực của chính bạn. )

5. Whether or not

Whether or not: Dù có hay không

Ex: You have to pay standing charges whether or not you use the service.

( Bạn phải trả phí thường trực mặc dầu bạn có sử dụng dịch vụ hay không. )

Ex: The question arises as to whether or not he knew of the situation.

( Câu hỏi đặt ra là liệu anh ta có biết tình hình hay không. )

Ex: It is difficult to know whether or not Ms. will be used by more American women in the future.

( Thật khó để biết liệu bà sẽ được sử dụng bởi nhiều phụ nữ Mỹ hơn trong tương lai hay không. )

6. But for that

But for that + unreal condition: Nếu không thì (Mệnh đề phía sau phải lùi một thời.)

Ex: But for that to happen it must appeal beyond its core Shia constituency.

( Nhưng để điều đó xảy ra, nó phải kháng nghị vượt ra ngoài khu vực bầu cử Shia cốt lõi của nó. )

Ex: But for that same reason the character does not congeal into the kind of stable stock character required of a commercial television series, even one about lesbians .

( Nhưng vì nguyên do tựa như, nhân vật này không tham gia vào loại nhân vật chứng khoán không thay đổi cần có của một bộ phim truyền hình thương mại, thậm chí còn một người về đồng tính nữ. )

Ex: In the mountains the shortest route is from peak to peak but for that you must have long legs.

( Ở vùng núi, con đường ngắn nhất là từ đỉnh này đến đỉnh khác nhưng bạn phải có đôi chân dài. )

7. Otherwise

Otherwise + real/ unreal condition: Kẻo, nếu không thì

Ex: These weaknesses negated his otherwise progressive attitude towards the staff.

( Những điểm yếu này phủ nhận thái độ văn minh khác của ông so với nhân viên cấp dưới. )

Ex: Sometimes u need to look back, otherwise u will never know what u have lost in the way of forever searching.

( Đôi khi bạn cần nhìn lại, nếu không bạn sẽ không khi nào biết bạn đã mất gì trong con đường tìm kiếm mãi mãi. )

Ex: Sometimes you need to look back, otherwise you will never know what you have lost in the way of forever searching.

( Đôi khi bạn cần nhìn lại, nếu không bạn sẽ không khi nào biết những gì bạn đã mất trong quy trình tìm kiếm mãi mãi. )

8. Provided

Provided / Providing that: Miễn là, với điều kiện là

Ex: The Malvern Hills have provided inspiration for many artists and musicians over the decades.

( Đồi Malvern đã phân phối nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ và nhạc sĩ trong nhiều thập kỷ. )

Ex: It is provided in the contract that the work should be accomplished within a year.

( Nó được phân phối trong hợp đồng rằng việc làm sẽ được triển khai xong trong vòng một năm. )

Ex: Providing that you exercise due care, there is no reason why you shouldn’t live to a great age.

( Với điều kiện kèm theo bạn tập thể dục cẩn trọng, không có nguyên do gì bạn không nên sống đến một thời đại tuyệt vời. )

Ex: Greater control will be achieved by providing that the power is to be exercised by way of statutory instrument.

( Kiểm soát tốt hơn sẽ đạt được miễn là sức mạnh sẽ được triển khai bằng cách sử dụng công cụ theo luật định. )

9. Suppose

Suppose / Supposing: Giả sử, nếu

Ex: I suppose my application has been lost by some incompetent bureaucrat.

( Tôi cho rằng ứng dụng của tôi đã bị mất bởi một số ít quan chức bất tài. )

Ex: ‘That’s the only possible solution.’ ‘Yes, I suppose so,’ Charles conceded.

( ‘ Đó là giải pháp khả thi duy nhất. ’ ‘ Vâng, tôi cho là như vậy, ’ Charles thừa nhận. )

Ex: Supposing he’s right and I do die tomorrow? Maybe I should take out an extra insurance policy.

(Giả sử anh ấy đúng và tôi sẽ chết vào ngày mai? Có lẽ tôi nên đưa ra một chính sách bảo hiểm bổ sung.)

Ex: You had to learn things, she whispered, supposing that the activity which Gordon found difficult required practice, like tennis.

( Bạn phải học mọi thứ, cô rỉ tai, giả sử rằng hoạt động giải trí mà Gordon thấy khó thực hành thực tế, như đánh tennis. )

Qua bài viết này hy vọng bạn không chỉ trả lời được cho câu hỏi on account of là gì mà còn có thêm những kiến thức khác. Hãy trang bị cho mình thật tốt để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi nhé! Chúc bạn may mắn.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments