Phân Biệt Chi Phí Vốn (Capex) Và Chi Phí Hoạt Động (Opex)

Phân Biệt Chi Phí Vốn (Capex) Và Chi Phí Hoạt Động (Opex)

Chi phí vốn (Capex) và chi phí hoạt động (Opex) là 2 thuật ngữ bạn cần hiểu và nắm rõ sự khác biệt nếu bạn muốn điều hành doanh nghiệp của mình thành công.

Hầu hết các doanh nghiệp sẽ bắt gặp các thuật ngữ chi phí vốn và chi phí hoạt động. Liên quan đến chi phí kinh doanh của bạn. Cả hai đều đề cập đến số tiền được thanh toán từ công ty của bạn. Nhưng theo những cách hoàn toàn khác nhau.  Dưới đây là một số hướng dẫn về chi phí vốn (Capex) và chi phí hoạt động (Opex).

1. Capex – Chi phí vốn

a. Định nghĩa

Capex ( Capital Expenditure ) – Chi tiêu vốn là khoản hỗ trợ vốn được những công ty sử dụng để bảo vệ tài sản vật chất. Hoặc tăng cấp gia tài lưu động. Capex thường có hai dạng :

 • Chi phí bảo trì. Trong đó công ty mua tài sản để kéo dài thời gian sử dụng hữu ích của tài sản hiện có.
 • Chi phí mở rộng. Trong đó công ty mua tài sản mới với nỗ lực phát triển doanh nghiệp.

Các giao dịch mua trong danh mục chi tiêu vốn thường lớn về quy mô, giá cả hoặc cả hai. Chúng cũng sẽ tiếp tục được sử dụng trong nhiều tháng, nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ sau ngày mua. Điều này khiến chúng trở thành tài sản cố định. Chi phí vốn bao gồm cả tài sản mới và những cải tiến được thực hiện đối với tài sản hiện có đã mua trong quá khứ.

b. Danh mục chi phí vốn:

Ví dụ về ngân sách vốn gồm có :
– Cơ sở sản xuất và thiết bị .
– Cải tạo và lan rộng ra cơ sở vật chất hiện có .
– Nội thất và đồ vật .
– Công cụ và phần cứng, gồm có máy tính, TT tài liệu và thiết bị văn phòng .
– Phần mềm
– Đất đai
– Tài sản vô hình như giấy phép ứng dụng, gia tài trí tuệ như bằng bản quyền sáng tạo, v.v.
Các loại và mức ngân sách vốn mà một công ty hoàn toàn có thể có phụ thuộc vào vào ngành công nghiệp đó. Một số ngành sử dụng nhiều vốn nhất có mức ngân sách vốn cao nhất gồm có khai thác và sản xuất dầu mỏ, viễn thông, sản xuất và tiện ích .

c. Capex trong kế toán

Điều quan trọng cần hiểu là tiền chi để sửa chữa thay thế hoặc bảo dưỡng gia tài đang diễn ra được coi là CAPEX và phải được hạch toán trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính cho kỳ mà nó được tiêu tốn. Chi tiêu vốn được ghi nhận là gia tài trên bảng cân đối kế toán của công ty ( trong mục “ Tài sản, Nhà máy và Thiết bị ” ), chứ không phải là ngân sách trên báo cáo giải trình hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Các khoản mua này cũng Open trên báo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ của công ty trong cột “ Hoạt động góp vốn đầu tư ” để phản ánh số vốn góp vốn đầu tư trả trước trong kỳ kế toán hiện tại .

Không giống như các khoản đầu tư khác như nghiên cứu & phát triển và tiếp thị, chi phí vốn không được coi là chi phí ngay lập tức. Công ty sẽ thu hồi chi phí của các giao dịch mua này theo thời gian. Giá trị và doanh thu sẽ được tạo ra do hiệu suất tăng lên, hiệu quả cao hơn và các lợi ích khác trong tương lai mà việc mua hàng tạo ra. Đồng thời, tài sản bị khấu hao, dàn trải tổng nguyên giá của tài sản trong thời gian sử dụng hữu ích của nó. Khi nó giảm giá, một tài sản vật chất sẽ mất một phần nhỏ giá trị của nó sau mỗi kỳ kế toán.

Chi phí vốn

2. Opex – Chi phí hoạt động

a. Định nghĩa

Opex ( Operating Expenditure ) – Ngân sách chi tiêu hoạt động giải trí là những ngân sách phát sinh trong quy trình kinh doanh thương mại tiếp tục. Chẳng hạn như ngân sách quản trị doanh nghiệp, điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng và giá vốn hàng bán. Về mặt khái niệm, ngân sách hoạt động giải trí dễ hiểu hơn vì chúng là một phần của hoạt động giải trí hàng ngày .

b. Danh mục chi phí hoạt động

Chi tiêu hoạt động giải trí gồm có nhiều loại ngân sách. Từ vật dụng văn phòng, ngân sách đi lại và phân phối đến phí cấp phép, tiện ích, bảo hiểm gia tài và thuế gia tài. Nếu thiết bị được thuê thay vì mua, nó thường được coi là ngân sách hoạt động giải trí. Việc thay thế sửa chữa và bảo trì những gia tài cố định và thắt chặt hiện có như nhà máy sản xuất và thiết bị cũng được coi là ngân sách hoạt động giải trí. Trừ khi việc nâng cấp cải tiến sẽ làm tăng thời hạn sử dụng hữu dụng của gia tài. Các ví dụ phổ cập về ngân sách hoạt động giải trí gồm có :
– Bất kỳ khoản ngân sách nào thuộc ngân sách Bán hàng, Chung và Quản lý gồm có :

 • Lương của người quản lý
 • Lương và phí của nhân viên CNTT
 • Lương nhân viên Marketing, Kế toán, v.v.
 • Thuế tiền lương
 • Tiền thuê
 • Bảo hiểm
 • Quảng cáo
 • Chi phí đi lại
 • Điện thoại và Internet
 • Quảng cáo
 • Nguồn cung cấp bán hàng và tiếp thị

– Thuế gia tài
– Hoa hồng bán hàng
– Phí vui chơi
– Khấu hao TSCĐ nằm ngoài khu vực sản xuất .

c. Opex trong kế toán

Tất cả những ngân sách hoạt động giải trí được ghi nhận trên báo cáo giải trình tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty dưới dạng ngân sách trong kỳ khi chúng phát sinh. Nói một cách đơn thuần, ngân sách vốn có khuynh hướng là những khoản góp vốn đầu tư lớn vào sản phẩm & hàng hóa. Chi tiêu vốn Open trên bảng cân đối kế toán và được khấu hao trong vòng đời của gia tài, thường là 3 năm, trong khi ngân sách hoạt động giải trí được bộc lộ trên thông tin tài khoản lãi lỗ và tương quan đến ngân sách phát sinh trên cơ sở liên tục .
Chi phí vốn

3. Capex hay Opex?

Trong việc quản lý và điều hành hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của mình, một công ty nhiều lúc có sự lựa chọn giữa việc phải chịu một khoản ngân sách hoạt động giải trí hay một khoản ngân sách vốn. Ví dụ : nếu một công ty cần thêm khoảng trống tàng trữ để chứa tài liệu của mình, thì công ty hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư vào những thiết bị tàng trữ tài liệu mới như một khoản ngân sách vốn. Hoặc thuê khoảng trống trong TT tài liệu như một khoản ngân sách hoạt động giải trí .

Quyết định chọn Opex hay Capex như một cách ghi nhận chi phí nên dựa trên sự hiểu biết tốt về vai trò của chi phí trong công ty của bạn. Nhiều tổ chức bị hạn chế về số vốn đầu tư mà họ có thể tiếp cận. Vì vốn đầu tư bị hạn chế, doanh nghiệp thường muốn đầu tư vào các hoạt động tạo ra doanh thu. Đây là lý do tại sao nhiều tổ chức thích đi thuê hơn là mua. Họ không muốn ràng buộc vốn quý.

Bằng cách dữ thế chủ động tiếp cận để quản trị cả tiêu tốn vốn và tiêu tốn hoạt động giải trí một cách hiệu suất cao, góp vốn đầu tư vào những công cụ ứng dụng tương thích. Công ty của bạn sẽ có vị thế tốt để tận dụng tối đa số tiền của mình .
Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc quản trị, phân bổ tiêu tốn doanh nghiệp. Nếu bạn cần nguồn vốn để tăng trưởng, hãy liên hệ cho chúng tôi .
>> Xem thêm : Các Bước Để Doanh Nghiệp Nhỏ Của Bạn Nhận Được Khoản Vay Vốn

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments