Perceived Value là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   
Tiếng Anh
Perceived Value
Tiếng Việt
Giá Trị Cảm Nhận

Chủ đề
Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Perceived Value là gì?

Giá trị người tiêu dùng nhận được chính là sự chênh lệch giữa tổng giá trị nhận được và tổng chi phí phải trả. Tổng giá trị nhận được là những lợi ích mà người tiêu dùng mong đợi ở một sản phẩm hay dịch vụ. Tổng chi phí là tất cả những chi phí mà người tiêu dùng phải trả trong việc so sánh, mua và sử dụng sản phẩm dịch vụ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Popsicle Là Gì ? Nghĩa Của Từ Popsicle Trong Tiếng Việt

  • Perceived Value là Giá Trị Cảm Nhận.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Perceived Value nghĩa là Giá Trị Cảm Nhận.

Khi nói đến giá trị nhận được thì người ta luôn hàm ý đó chính là giá trị cảm nhận. Cùng một sản phẩm và dịch vụ thì giá trị nhận được hoàn toàn khác nhau đối với mỗi người. Mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau, nhận định khác nhau về mức độ quan trọng và chi phí họ phải trả cho sản phẩm và dịch vụ. Tóm lại, mỗi người tiêu dùng đều có sự đánh giá khác nhau cho cùng một sản phẩm hay dịch vụ – và được gọi đó chính là giá trị cảm nhận. Giá trị cảm nhận là một khái niệm rất quan trọng đối với tổ chức. Một số nhà sản xuất tin rằng khi họ tạo ra được sản phẩm tốt, giá cả phải chăng thì  người tiêu dùng sẽ chọn mua. Tuy vậy, một sản phẩm tốt chỉ khi người tiêu dùng cho rằng nó tốt – một giá cả phải chăng chỉ được quan tâm khi mà người tiêu dùng cảm nhận rằng nó phù hợp với những lợi ích mà họ nhận được khi tiêu dùng sản phẩm. Các doanh nghiệp tin rằng một thương hiệu mạnh sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Để có thể tạo được một thương hiệu mạnh, các doanh nghiệp nổ lực để hoàn thiện chất lượng sản phẩm và tìm mọi cách để giảm giá thành sản phẩm. Các doanh nghiệp đã bỏ ra không ít công sức và tiền bạc để đạt được những chứng chỉ về chất lượng. Việc hoàn thiện chất lượng và giảm thiểu giá thành sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Tuy vậy, những lợi thế này không đảm bảo cho việc có được một thương hiệu mạnh. Lời giải thích cho nhận định này nằm trong khái niệm giá trị cảm nhận. Theo khái niệm về giá trị cảm nhận thì cách tiếp cận về chất lượng và giá thành trong việc xây dựng thương hiệu có những hạn chế sau. Thứ nhất, doanh nghiệp luôn tin rằng một sản phẩm có chất lượng tốt sẽ được người tiêu dùng đánh giá cao. Doanh nghiệp có thể sử dụng những chỉ tiêu chất lượng để đánh giá sản phẩm nhưng người tiêu dùng đánh giá sản phẩm bằng cách nhìn chủ quan của mình. Bằng những kinh nghiệm, hiểu biết, thông tin và nhu cầu mà mỗi người đều đánh giá hoàn toàn khác nhau. Một sản phẩm có chất lượng tốt được đo lường trong nhà máy chưa chắc là một sản phẩm tốt trong mắt người tiêu dùng. Doanh nghiệp cần quan tâm đến những nhu cầu và mức độ hiểu biết của người tiêu dùng đối với sản phẩm và dịch vụ. Một sản phẩm hay dịch vụ được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng sẽ tăng giá trị của thương hiệu. Thứ hai, doanh nghiệp thường cho rằng người tiêu dùng sẽ chọn sản phẩm và dịch vụ có giá cả thấp hơn. Người tiêu dùng luôn so sánh giữa những giá trị mà họ nhận được với những chi phí phải trả. Giá cả thấp sẽ thúc đẩy chọn sản phẩm khi họ đánh giá được những lợi ích mà sản phẩm và dịch vụ mang lại. Về mặt lý thuyết thì giá cả thấp sẽ mang lại giá trị lớn hơn cho người tiêu dùng nhưng trong thực tế thì giá cả thấp có thể làm cho người tiêu dùng có cảm giác là “tiền nào của nấy” và không đánh giá cao chất lượng của sản phẩm và kế quả là không đánh giá cao thương hiệu. Giá cả là một nhân tố mà người tiêu dùng luôn quan tâm nhưng giá trị cảm nhận sẽ dẫn tới những hành vi của họ. Doanh nghiệp không nên xác định giá mà nên xác định giá trị của sản phẩm và dịch vụ của mình.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Khi nói đến giá trị nhận được thì người ta luôn hàm ý đó chính là giá trị cảm nhận. Cùng một mẫu sản phẩm và dịch vụ thì giá trị nhận được trọn vẹn khác nhau so với mỗi người. Mỗi người có một thực trạng sống khác nhau, nhận định và đánh giá khác nhau về mức độ quan trọng và ngân sách họ phải trả cho loại sản phẩm và dịch vụ. Tóm lại, mỗi người tiêu dùng đều có sự nhìn nhận khác nhau cho cùng một loại sản phẩm hay dịch vụ – và được gọi đó chính là giá trị cảm nhận. Giá trị cảm nhận là một khái niệm rất quan trọng so với tổ chức triển khai. Một số đơn vị sản xuất tin rằng khi họ tạo ra được loại sản phẩm tốt, Ngân sách chi tiêu phải chăng thì người tiêu dùng sẽ chọn mua. Tuy vậy, một mẫu sản phẩm tốt chỉ khi người tiêu dùng cho rằng nó tốt – một Ngân sách chi tiêu phải chăng chỉ được chăm sóc khi mà người tiêu dùng cảm nhận rằng nó tương thích với những quyền lợi mà họ nhận được khi tiêu dùng mẫu sản phẩm. Các doanh nghiệp tin rằng một tên thương hiệu mạnh sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh đối đầu trên thị trường. Để hoàn toàn có thể tạo được một tên thương hiệu mạnh, những doanh nghiệp nổ lực để hoàn thành xong chất lượng mẫu sản phẩm và tìm mọi cách để giảm giá tiền loại sản phẩm. Các doanh nghiệp đã bỏ ra không ít sức lực lao động và tiền tài để đạt được những chứng từ về chất lượng. Việc triển khai xong chất lượng và giảm thiểu giá tiền sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp trên thị trường. Tuy vậy, những lợi thế này không bảo vệ cho việc có được một tên thương hiệu mạnh. Lời lý giải cho đánh giá và nhận định này nằm trong khái niệm giá trị cảm nhận. Theo khái niệm về giá trị cảm nhận thì cách tiếp cận về chất lượng và giá tiền trong việc kiến thiết xây dựng tên thương hiệu có những hạn chế sau. Thứ nhất, doanh nghiệp luôn tin rằng một loại sản phẩm có chất lượng tốt sẽ được người tiêu dùng nhìn nhận cao. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng những chỉ tiêu chất lượng để nhìn nhận mẫu sản phẩm nhưng người tiêu dùng nhìn nhận loại sản phẩm bằng cách nhìn chủ quan của mình. Bằng những kinh nghiệm tay nghề, hiểu biết, thông tin và nhu yếu mà mỗi người đều nhìn nhận trọn vẹn khác nhau. Một mẫu sản phẩm có chất lượng tốt được đo lường và thống kê trong nhà máy sản xuất chưa chắc là một loại sản phẩm tốt trong mắt người tiêu dùng. Doanh nghiệp cần chăm sóc đến những nhu yếu và mức độ hiểu biết của người tiêu dùng so với loại sản phẩm và dịch vụ. Một mẫu sản phẩm hay dịch vụ được người tiêu dùng nhìn nhận cao về chất lượng sẽ tăng giá trị của tên thương hiệu. Thứ hai, doanh nghiệp thường cho rằng người tiêu dùng sẽ chọn mẫu sản phẩm và dịch vụ có Chi tiêu thấp hơn. Người tiêu dùng luôn so sánh giữa những giá trị mà họ nhận được với những ngân sách phải trả. Giá cả thấp sẽ thôi thúc chọn mẫu sản phẩm khi họ nhìn nhận được những quyền lợi mà loại sản phẩm và dịch vụ mang lại. Về mặt kim chỉ nan thì giá thành thấp sẽ mang lại giá trị lớn hơn cho người tiêu dùng nhưng trong thực tiễn thì Ngân sách chi tiêu thấp hoàn toàn có thể làm cho người tiêu dùng có cảm xúc là “ tiền nào của nấy ” và không nhìn nhận cao chất lượng của loại sản phẩm và kế quả là không nhìn nhận cao tên thương hiệu. Giá cả là một tác nhân mà người tiêu dùng luôn chăm sóc nhưng giá trị cảm nhận sẽ dẫn tới những hành vi của họ. Doanh nghiệp không nên xác lập giá mà nên xác lập giá trị của mẫu sản phẩm và dịch vụ của mình .

Danh sách các thuật ngữ liên quan Perceived Value

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Perceived Value là gì? (hay Giá Trị Cảm Nhận nghĩa là gì?) Định nghĩa Perceived Value là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Perceived Value / Giá Trị Cảm Nhận. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments