Khái niệm phạm tội nhiều lần là gì? Đặc điểm phạm tội nhiều lần?

Phạm tội nhiều lần là một trong những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại Bộ Luật hình sự 1999. Tuy nhiên đến lượt mình, bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 đã có sự thay đổi thuật ngữ phạm tội nhiều lần bằng thuật ngữ phạm tội 02 lần trở lên. Để tìm hiểu về thuật ngữ phạm tội nhiều lần mời quý bạn đọc theo dõi bài viết Phạm tội nhiều lần là gì?

Phạm tội nhiều lần là gì?

Phạm tội nhiều lần là triển khai tội phạm mà trước đó chủ thể đã phạm tội đó tối thiểu một lần và chưa bị xét xử. Nếu khái niệm phạm tội nhiều lần theo lao lý của Bộ Luật hình sự 1999 khiến cho người vận dụng pháp lý lúng túng phạm tội bao nhiêu lần được coi là phạm tội nhiều lần. Thì đến Bộ Luật hình sự năm ngoái, sửa đổi bổ trợ 2017 với thuật ngữ phạm tội 02 lần trở lên đã bộc lộ một cách rõ ràng, dễ hiểu .
Đây là trường hợp một người đã phạm tối thiểu hai lần cấu thành tội phạm về cùng một tội danh và cả hai lần đó đều chưa bị cơ quan nhà nước xét xử. Các lần phạm tội đó hoàn toàn có thể có cùng đối tượng người tiêu dùng hoặc khác đối tượng người tiêu dùng, hoàn toàn có thể thuộc cùng khung hình phạt hoặc thuộc những khung hình phạt khác nhau .

Trong Bộ luật hình sự, phạm tội nhiều lần được coi là một trong các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại phần chung của Bộ luật Hình sự (BLHS); một tình tiết để định khung tăng nặng được quy định tạị một số điều luật cụ thể trong phần các tội phạm của BLHS;

Đặc điểm của phạm tội nhiều lần

Phạm tội nhiều lần có những đặc thù sau :

– Người phạm tội thực hiện từ hai lần hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ Luật hình sự.

Trong đó hành vi nguy hại cho xã hội là hành vi rình rập đe dọa xâm phạm hoặc xâm phạm đến những quan hệ mà pháp luật hình sự bảo vệ ví dụ điển hình như chủ quyền lãnh thổ vương quốc, bảo mật an ninh của quốc gia, quyền con người, quyền công dân, … .

– Các hành vi nguy khốn cho xã hội trong mỗi lần triển khai có khá đầy đủ tín hiệu của một cấu thành tội phạm độc lập

Hành vi nguy hại cho xã hội trong mỗi lần thực thi khi nào cũng phải có không thiếu những tín hiệu của cấu thành tội phạm độc lập theo lao lý của pháp lý ( phạm tội đạt ). Các thành phần cấu thành một tội phạm gồm có bốn yếu tố : khách thể, chủ thể, mặt khách quan và mặt chủ quan. Đây là một đặc thù quan trọng để xác lập có phải người phạm tội đã thực thi từ hai lần hành vi nguy hại cho xã hội bị luật hình sự cầm hay không .

– Tội phạm được lao lý trong Bộ Luật hình sự

Tội phạm do một điều luật hoặc một khoản của điều luật tương ứng trong Phần những tội phạm Bộ luật Hình sự pháp luật. Đây là một đặc thù đặc trưng của diễn biến phạm tội nhiều lần và dùng để phân biệt với diễn biến phạm nhiều tội .
Người phạm tội thực thi từ hai lần hành vi nguy khốn cho xã hội bị luật hình sự cấm, mỗi lần thực thi hành vi có rất đầy đủ những tín hiệu cấu thành một tội phạm ( phạm tội đạt ) và những lần triển khai tội phạm phải do cùng một điều hoặc cùng một khoản tương ứng pháp luật trong Bộ luật hình sự .

– Tội phạm này vẫn còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và người phạm tội phải bị đưa ra xét xử cùng một lần

Thời hiệu truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự được pháp luật tại điều 27 Bộ Luật hình sự năm ngoái, sửa đổi bổ trợ 2017 như sau :
Thời hiệu truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự được lao lý như sau :
+ 05 năm so với tội phạm ít nghiêm trọng ;
+ 10 năm so với tội phạm nghiêm trọng ;
+ 15 năm so với tội phạm rất nghiêm trọng ;
+ 20 năm so với tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng

Qua các đặc điểm nêu trên, ta đã có được cái nhìn khái quát về phạm tội nhiều lần. Để hiểu rõ hơn, phạm tội nhiều lần là gì mời quý bạn đọc theo dõi phần tiếp theo của bài viết.

Điểm mới của khái niệm phạm tội nhiều lần trong Bộ luật hình sự 2015

Bộ luật hình sự năm năm ngoái không có pháp luật diễn biến “ phạm tội nhiều lần ” như theo Bộ luật hình sự cũ mà có pháp luật “ phạm tội 02 lần trở lên ” và được xác lập là một trong những diễn biến tăng nặng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự pháp luật tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS ( khi không là tín hiệu định tội hoặc định khung hình phạt – khoản 2 Điều 52 ), diễn biến định khung tăng nặng tại 80 điều luật đơn cử ở phần những tội phạm .
Qua so sánh, so sánh, nhận thấy phần đông những điều luật của BLHS 1999 có pháp luật “ phạm tội nhiều lần ” là diễn biến định khung tăng nặng vẫn được giữ nguyên trong BLHS năm năm ngoái, tuy nhiên có sự đổi khác thuật ngữ “ phạm tội nhiều lần ” bằng thuật ngữ “ phạm tội 02 lần trở lên ” và có sự ghi rõ ràng số lần phạm tội để người đọc hoàn toàn có thể thuận tiện hiểu và áp vào lao lý của pháp lý .
Việc lao lý rõ, đơn cử ngay số lần mà người phạm tội đã triển khai tội phạm trong điều luật là sự thừa kế rất là tân tiến của Bộ luật hình sự năm năm ngoái. Quy định này bảo vệ cho việc nhận thức và vận dụng pháp lý một cách thống nhất, khắc phục được sống sót có nhiều cách hiểu dẫn đến nhiều cách vận dụng với thuật ngữ nhiều lần trước đây .

Phân biệt phạm tội nhiều lần và phạm tội chuyên nghiệp

Phạm tội nhiều lần và phạm tội chuyên nghiệp là hai khái niệm dễ gây nhầm lẫn cho mọi người. Hai thuật ngữ này được làm rõ ở bảng sau:

Tiêu chí

Phạm tội nhiều lần

Phạm tội chuyên nghiệp

Khái niệm

Phạm tội nhiều lần là thực thi tội phạm mà trước đó chủ thể đã phạm tội đó tối thiểu một lần và chưa bị xét xử
Phạm tội có tính nghiệp được hiểu là phạm tội nhiều lần, có đặc thù liên tục và nhằm mục đích mục tiêu vụ lợi hay làm giàu bất chính mà hoạt động giải trí phạm tội đã trở thành mạng lưới hệ thống và tạo nên nguồn thu nhập cơ bản hoặc nguồn sống đa phần của người phạm tội .

Dấu hiệu nhận biết

– Thực hiện tội phạm từ 02 lần trở lên ;
– Hành vi phạm tội chưa bị xét xử
– Không tạo nên nguồn thu nhập hoặc nguồn sống hầu hết của người phạm tội

+ Cố ý phạm tội từ năm lần trở lên về cùng một tội phạm không phân biệt đã bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hay chưa bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích ;
+ Người phạm tội đều lấy những lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy tác dụng của việc phạm tội làm nguồn sống chính .
+ Không phân biệt đã bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hay chưa

Mức độ nguy hiểm

Mức độ nguy hại thấp hơn
Mức độ nguy khốn cao hơn

Phân biệt phạm tội liên tục và phạm tội nhiều lần

Tiêu chí

Phạm tội nhiều lần

Phạm tội liên tục

Khái niệm

Phạm tội nhiều lần là trường hợp người phạm tội thực thi một tội phạm mà trước đó chủ thể đã phạm tội đó tối thiểu một lần và chưa bị Tòa án xét xử
Phạm tội liên tục là tội phạm mà hành vi khách quan có tính liên tục, gồm có nhiều hành vi cùng loại xảy ra sau đó nhau về mặt thời hạn, cùng xâm hại một quan hệ xã hội và đều bị chi phối bởi một dự tính phạm tội cụ thể thống nhất

Đặc điểm

Mỗi hành vi đều thỏa mãn nhu cầu khá đầy đủ tín hiệu của cấu thành tội phạm .
Có hành vi cấu thành tội phạm, có hành vi không cấu thành tội phạm .

Bản chất

Là diễn biến định khung tăng nặng trong một số ít tội danh hoặc diễn biến tăng nặng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo Điều 52 Bộ luật Hình sự

 Là đặc điểm của hành vi khách quan được quy định trong cấu thành tội phạm cơ bản.

Xem thêm: Quốc lộ 1a tiếng anh là gì

Phạm vi

Bất kỳ tội phạm nào người phạm tội đều hoàn toàn có thể phạm tội nhiều lần nếu hành vi phạm tội đó chưa bị phát hiện hoặc bị phát hiện rồi nhưng người thực hiện hành vi phạm tội chưa bị bắt giữ và họ liên tục có hành vi phạm tội tựa như
Phạm tội liên tục chỉ sống sót trong 1 số ít tội danh .

Qua sự việc phân biệt phạm tội nhiều lần và các thuật ngữ tương tự khác, đã giúp làm sáng tỏ phạm tội nhiều lần là gì? Nếu quý bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 6557 để được tư vấn.

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments