phân vân trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Các nhà khoa học còn phân vân về điều này.

Scientists hesitate to do that.

Advertisement

jw2019

Ban đầu cha cũng hơi phân vân nhưng cha nhìn con, con còn nhỏ..

I also chose to love you as my own.

OpenSubtitles2018. v3

Advertisement

Tôi hơi phân vân.

I’m a little bit confused .

QED

Trong khi tôi đang phân vân thì cả hai chiếc xe buýt đang chạy lại gần.

Advertisement

As I was deliberating, both buses approached.

LDS

Nếu tôi thắng, ai biết được, nhưng tôi khá phân vân.

Who knows if I’ll win, but I’m in the mix.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đứng ở ngã ba đường phân vân trong một thời gian rất lâu.

Advertisement

I stood on that crossroad for a very, very long time.

LDS

Cậu còn đang phân vân thì chúng sẽ xử cô ta rồi tôi.

In the time it takes you to blink, they’ll do it to her and they’ll do it to me.

OpenSubtitles2018. v3

tôi nghĩ anh ấy đang phân vân.

Advertisement

I don’t, I think he was wavering.

OpenSubtitles2018. v3

Và bây giờ bạn có thể phân vân làm sao chúng tôi tạo ra những ảnh mặt cắt?

Now you might wonder, how do we make these cutaways?

ted2019

Có lẽ là bạn cũng phân vân về những lợi ích của việc đọc sách cho bé nghe .

Advertisement

You may wonder about the benefits of reading to your baby .

EVBNews

Có lúc, điều đó làm em phân vân không biết quyết định của mình có đúng không”.

At times, it made me wonder, ‘Am I making the right decision?’”

jw2019

Phân vân liệu có thật là chúng tôi đang theo dõi hay không.

Wondering if we, indeed, were watching.

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

Giả sử bạn phân vân xem sáng ăn gì.

Let’s say you’re deciding what to have for breakfast.

ted2019

Tôi thì ít phân vân hơn.

I’m a little less torn .

OpenSubtitles2018. v3

Bạn có đang phân vân không biết phải trung thành với ai không?

Do you face a conflict of loyalties?

jw2019

Tôi phân vân không biết liệu cô có thể cho tôi thứ tôi thực sự muốn.

I’m wondering if you can get me the thing I really want.

OpenSubtitles2018. v3

Anh bắt đầu phân vân không biết bố mẹ anh thực sự là ai?

I’m starting to think I have no idea who my parents really are.

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ bạn phân vân:

You might ask:

jw2019

Chúng ta không phân vân nhiều trước khi cưới nhau, nên…

We didn’t think much before we got married, so …

OpenSubtitles2018. v3

669 ) } Tôi bắt đầu phân vân sẽ làm gì 669 ) } cho phần còn lại của đời mình.

I was starting to wonder what to do with the rest of my day.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn chẳng mất gì mà còn được lợi nhiều, vậy tại sao bạn lại phân vân?”

You risk nothing, but you can gain a lot, so why do you have doubts?”

jw2019

Hoặc là, khi ăn trong nhà hàng và phân vân dùng chiếc dĩa nào cho đúng?

Or sat down to eat a restaurant and wondered which utensils to use ?

QED

Nó hay phân vân lắm.

He loves to sit on fences.

OpenSubtitles2018. v3

Cho dù cái mũi mới này khiến tôi phân vân một chút.

The, uh, the new nose threw me a bit, but

OpenSubtitles2018. v3

Nếu bạn phân vân thì hãy dừng lại và suy nghĩ thêm”.

If you have doubts, step back and think again.”

jw2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments