Khu phi thuế quan là gì? Danh sách khu vực phi thuế quan

Khu công nghiệp, khu phi thuế quan, khu công nghiệp … không còn là những cụm từ những khu vực quá lạ lẫm với tất cả chúng ta lúc bấy giờ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có những hiểu biết so với những khu vực này .
Trong bài viết lần này chúng tôi sẽ phân phối 1 số ít kỹ năng và kiến thức cơ bản của khu phi thuế quan là gì ? để quý fan hâm mộ khám phá được rõ hơn .

Khu phi thuế quan là gì?

Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế tài chính nằm trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, được xây dựng theo lao lý của pháp lý, có ranh giới địa lý xác lập, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo vệ điều kiện kèm theo cho hoạt động giải trí kiểm tra, giám sát, trấn áp hải quan của cơ quan hải quan và những cơ quan có tương quan so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện đi lại, hành khách xuất cảnh, nhập cư ; quan hệ mua và bán, trao đổi sản phẩm & hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu .

Bên cạnh đó, theo văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC và quyết định 100/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khu phi thuế quan bao gồm:

Bạn đang đọc: Khu phi thuế quan là gì? Danh sách khu vực phi thuế quan

+ Khu chế xuất ;
+ Doanh nghiệp chế xuất ;
+ Kho bảo thuế ;
+ Khu bảo thuế ;
+ Kho ngoại quan ;
+ Khu kinh tế tài chính thương mại đặc biệt quan trọng ;
+ Khu thương mại – công nghiệp ;
+ Các khu vực kinh tế tài chính khác được xây dựng và được hưởng khuyễn mãi thêm về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước .
Quan hệ mua và bán trao đổi sản phẩm & hàng hóa giữa những khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu .

Khu phi thuế quan tiếng Anh là gì ?

Khu phi thuế quan tiếng Anh là Non-tariff zones

Ví dụ về khu phi thuế quan

Ví dụ 1 : Khu chế xuất Tân Thuận tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ví dụ 2 : Khu chế xuất Linh Trung I và II tại thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động của khu phi thuế quan

Ở phần nội dung trên đã giải thích được cho độc giả nắm được rõ hơn về khái niệm khu phi thuế quan là gì? nội dung sau chúng tôi sẽ nêu ra một số hoạt động của khu phi thuế quan.

Quyết định 100 / 2009 / QD-TTg của Thủ tướng nhà nước về việc phát hành quy định hoạt động giải trí của khu phi thuế quan trong khu kinh tế tài chính, khu kinh tế tài chính cửa khẩu cũng ghi nhận về khái niệm khu phi thuế quan như sau :
“ Khu phi thuế quan là khu vực địa lý có ranh giới xác lập, được ngăn cách với chủ quyền lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng, có cổng và cửa ra vào bảo vệ điều kiện kèm theo cho sự trấn áp của cơ quan Hải quan và những cơ quan chức năng có tương quan, có cơ quan Hải quan giám sát, kiểm tra sản phẩm & hàng hóa và phương tiện đi lại ra vào khu. ”
Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế tài chính, khu kinh tế tài chính cửa khẩu gồm có : khu bảo thuế, khu kinh tế tài chính thương mại dặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do và những khu có tên gọi khác được xây dựng theo quyết định hành động của Thủ tướng chính phủ nước nhà, có quan hệ mua và bán, trao đổi sản phẩm & hàng hóa giữa khu vực này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu .
Nội địa là phần chủ quyền lãnh thổ Nước Ta bên ngoài khu phi thuế quan .
Ranh giới địa lý của khu phi thuế quan : ranh giới địa lý của khu phi thuế quan được xác lập trong quy hoạch chung thiết kế xây dựng khu kinh tế tài chính, khu kinh tế tài chính cửa khẩu do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo pháp luật của pháp lý .
Các hoạt động giải trí trong khu phi thuế quan : những hoạt động giải trí thương mại sản phẩm & hàng hóa, thương mại dịch vụ và những hoạt động giải trí khác pháp luật tại Luật Thương mại ; sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp, chế biến sản phẩm & hàng hóa. Các hoạt động giải trí pháp luật nêu trên phải tuân thủ những pháp luật của pháp lý có tương quan của Nước Ta về sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại, hạn chế kinh doanh thương mại và kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo .

Những đối tượng được phép hoạt động trong khu phi thuế quan (sau đây gọi chung là doanh nghiệp khu phi thuế quan) bao gồm:

+ Thương nhân Nước Ta .
+ Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt của thương nhân Nước Ta .
+ Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt của thương nhân quốc tế tại Nước Ta .
+ Nhà góp vốn đầu tư theo pháp luật của pháp lý về góp vốn đầu tư .

Danh sách khu vực phi thuế quan

Theo Văn bản hợp nhất số 16 / VBHN-BTC và Quyết định 100 / 2009 / QĐ-TTg của Thủ tướng nhà nước gồm :

Khu phi thuế quan bao gồm:

– Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế tài chính thương mại đặc biệt quan trọng, khu thương mại – công nghiệp .
– Các khu vực kinh tế tài chính khác được xây dựng và được hưởng những khuyến mại về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước. Quan hệ mua và bán trao đổi sản phẩm & hàng hóa giữa những khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu .

Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu bao gồm:

– Khu bảo thuế, khu kinh tế tài chính thương mại đặc biệt quan trọng, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do .

– Các khu có tên gọi khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Nội địa là phần lãnh thổ Việt Nam bên ngoài khu phi thuế quan.

Điều kiện xây dựng khu phi thuế quan

Điều kiện để xây dựng khu phi thuế quan như sau :
1. Có ranh giới xác lập
2. Được xây dựng theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước
3. Được ngăn cách với chủ quyền lãnh thổ bên ngoài, có hàng rào cứng bao quanh khu ( trừ Khu Kinh tế – Thương mại đặc biệt quan trọng Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và Khu kinh tế tài chính cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh thành phố Hà Tĩnh )
4. Có cổng và cửa ra vào bảo vệ điều kiện kèm theo cho sự kiểm tra, giám sát, trấn áp của Cơ quan Hải quan và những Cơ quan chức năng khác có tương quan, có Tổ chức Hải quan triển khai kiểm tra, giám sát sản phẩm & hàng hóa và phương tiện đi lại ra, vào khu .
5. Không có dân cư sinh sống bên trong
6. Có quy định trấn áp sản phẩm & hàng hóa ra vào ngặt nghèo
7. Mua bán sản phẩm & hàng hóa trong khu phi thuế quan sẽ được coi là hoạt động giải trí xuất khẩu, nhập khẩu .
8. Khu phi thuế quan hoàn toàn có thể nằm trong Khu Công nghiệp và thỏa mãn nhu cầu nhu yếu trên .

Ưu điểm của khu phi thuế quan

Khu phi thuế quan góp thêm phần hạn chế thực trạng thất nghiệp cho xã hội. Hiện nay nước ta đang có nguồn lao động ngày càng tăng cao, thêm vào đó tỷ lẹ thất nghiệp gây tệ nạn xã hội ngày càng nhiều. Những khu phi thuế quan được thiết kế xây dựng góp thêm phần xử lý việc làm cho người lao động, đào tạo và giảng dạy những kiến thức và kỹ năng cho người lao động ngày càng nâng cao kinh nghiệm tay nghề hơn .
Thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh thương mại trao đổi sản phẩm & hàng hóa tại khu kinh tế tài chính cửa khẩu. Khu phi thuế quan hoàn toàn có thể Giao hàng cho những tư nhân trẻ cũng như doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn có thời cơ tiếp xúc và thương lượng với nhau trên những cửa khẩu khác nhau. Là cầu nối cho sự giao lưu và hội nhập loại sản phẩm sản phẩm & hàng hóa với thị trường quốc tế trong và ngoài nước .

Tạo nên những ưu đãi về thuế thu nhập cho doanh nghiệp. Trong khu vực phi thuế quan doanh nghiệp có thể được hưởng rất nhiều ưu đãi. Cụ thể, doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa đi nước ngoài được miễn giảm thuế, không phải chịu bất kỳ một loại thuế thu nhập cá nhân hay thuế giá trị gia tăng nào. Đồng thời doanh nghiệp cũng có thể đưa sản phẩm đó xuất khẩu ra nước ngoài hoặc những nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể vào Việt Nam để cung cấp mặt hàng theo yêu cầu.

Nhược điểm của khu phi thuế quan

Khu phi thuế quan hoàn toàn có thể kiểm định được chất lượng mẫu sản phẩm, trấn áp, giám sát một phần nào những người xuất – nhập cư vào Nước Ta nhưng vẫn còn để xảy ra những thực trạng như thực phẩm bẩn hay không đạt nhu yếu về sức khỏe thể chất bị trà trộn vào Nước Ta. Quản lý về con người nhưng lúc bấy giờ vẫn còn thực trạng rất nhiều người nhập cư trái pháp luật pháp lý hoặc di cư một cách vô tội vạ .
Khu thuế quan kiểm tra và thu thuế, những tặng thêm, những chính sách đãi ngộ của nhà nước so với thuế quan cho những doanh nghiệp quốc tế cũng làm tác động ảnh hưởng không nhỏ so với quốc gia. Làm tăng thực trạng sản phẩm & hàng hóa khiến mẫu sản phẩm thị trường sản phẩm & hàng hóa của Nước Ta bị tiêu thụ chậm lại do những mẫu sản phẩm của quốc tế gia nhập vào đa số đều là những loại sản phẩm & hàng hóa giá rẻ hơn mà kiểu mẫu sản phẩm có phần lại tựa như nên đã tác động ảnh hưởng rất nhiều tới sản phẩm & hàng hóa trong nước .

Như vậy, trên đây là toàn bộ những vấn đề xoay quanh nội dung khu phi thuế quan là gì?

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments