A piece of cake Tiếng Anh là gì?

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

A piece of cake Tiếng Anh là gì?

A piece of cake Tiếng Anh có nghĩa là “Chuyện nhỏ như con thỏ” – “dễ như ăn bánh”Thành ngữ này đến đến một công việc hay nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành“I expected the English test to be difficult but it was a piece of cake

  • A piece of cake Tiếng Anh có nghĩa là “Chuyện nhỏ như con thỏ” – “dễ như ăn bánh”Thành ngữ này đến đến một công việc hay nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành“I expected the English test to be difficult but it was a piece of cake.”. Thành ngữ Tiếng Anh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

“Chuyện nhỏ như con thỏ” – “dễ như ăn bánh”Thành ngữ này đến đến một công việc hay nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành“I expected the English test to be difficult but it was a piece of cake Tiếng Anh là gì?

“Chuyện nhỏ như con thỏ” – “dễ như ăn bánh”Thành ngữ này đến đến một công việc hay nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành“I expected the English test to be difficult but it was a piece of cake Tiếng Anh có nghĩa là A piece of cake Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

A piece of cake Tiếng Anh nghĩa là “Chuyện nhỏ như con thỏ” – “dễ như ăn bánh”Thành ngữ này đến đến một công việc hay nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành“I expected the English test to be difficult but it was a piece of cake.”. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng A piece of cake Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ A piece of cake Tiếng Anh là gì? (hay giải thích “Chuyện nhỏ như con thỏ” – “dễ như ăn bánh”Thành ngữ này đến đến một công việc hay nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành“I expected the English test to be difficult but it was a piece of cake.”. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa A piece of cake Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng A piece of cake Tiếng Anh / “Chuyện nhỏ như con thỏ” – “dễ như ăn bánh”Thành ngữ này đến đến một công việc hay nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành“I expected the English test to be difficult but it was a piece of cake.”. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments