Platter là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Platter là gì?

Platter là Platter. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Platter – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một đĩa là một tấm từ hình tròn trụ được sử dụng để tàng trữ tài liệu trong một đĩa cứng. Nó thường được làm bằng nhôm, mặt phẳng thủy tinh hoặc gốm. Một ổ đĩa cứng chứa 1 số ít đĩa được gắn trên cùng một trục chính. Các đĩa cứng xoay khi đĩa cứng đang hoạt động giải trí ra đọc / ghi hoạt động giải trí ; những phép quay mỗi phút tùy thuộc vào quy mô đĩa cứng. Đĩa là rất nhạy cảm, và ô nhiễm bất kể thường hoàn toàn có thể làm cho những khu vực bị tác động ảnh hưởng không đọc được, dẫn đến mất tài liệu. Các đĩa có năng lực giữ lượng lớn tài liệu .

Giải thích ý nghĩa

Một đĩa có khả năng lưu trữ thông tin trên cả hai mặt. Một đầu được cung cấp giữa mỗi đĩa để giúp đỡ trong việc cảm nhận và sửa đổi các trạng thái của đĩa. Điều này dẫn đến hai đầu trên mỗi đĩa. Đôi khi nhiều vũ khí cũng được cung cấp, đặc biệt là trong trường hợp ổ cứng mà sử dụng nhiều hơn một đĩa để lưu trữ dữ liệu.

What is the Platter? – Definition

A platter is a circular magnetic plate that is used for storing data in a hard disk. It is often made of aluminum, glass substrate or ceramic. A hard disk drive contains several platters that are mounted on the same spindle. The platters rotate when the hard disk is performing read / write operations ; the rotations per minute depend on the hard disk Model. The platter is very sensitive, and any contamination can often make the affected area unreadable, leading to data loss. The platter is capable of holding large amount of data .

Understanding the Platter

A platter is capable of storing information on both sides. A head is provided between each platter to help in sensing and modifying the states of the platter. This results in two heads on each platter. Sometimes multiple arms are also provided, especially in the case of hard drives that use more than one platter for storing data .

Thuật ngữ liên quan

  • Hard Disk Drive (HDD)
  • Hard Drive Recovery
  • Hard Disk Loading
  • Hard Disk Recorder (HDR)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor
  • Server Cage

Source: Platter là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments