popular tiếng Anh là gì?

popular tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng popular trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ popular tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm popular tiếng Anh
popular
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ popular

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: popular tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

popular tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ popular trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ popular tiếng Anh nghĩa là gì.

popular /’pɔpjulə/

* tính từ
– (thuộc) nhân dân, của nhân dân, do nhân dân
=a popular insurection+ cuộc khởi nghĩa của nhân dân
– bình dân
=the popular front+ mặt trận bình dân
– có tính chất đại chúng, hợp với nhân dân, hợp với trình độ nhân dân, phổ cập
=popular language+ ngôn ngữ đại chúng
=popular sciene+ khoa học phổ cập
=at popular prices+ với giá rẻ (hợp với túi tiền của nhân dân)
– được lòng dân, được nhân dân yêu mến, được mọi người ưa thích, phổ biến, nổi tiếng
=a popular song+ bài hát phổ biến
=a popular book+ một quyển sách được mọi người ưa thích
=a popular writer+ nhà văn nổi tiếng, nhà văn được mọi người yêu mến

Thuật ngữ liên quan tới popular

Tóm lại nội dung ý nghĩa của popular trong tiếng Anh

popular có nghĩa là: popular /’pɔpjulə/* tính từ- (thuộc) nhân dân, của nhân dân, do nhân dân=a popular insurection+ cuộc khởi nghĩa của nhân dân- bình dân=the popular front+ mặt trận bình dân- có tính chất đại chúng, hợp với nhân dân, hợp với trình độ nhân dân, phổ cập=popular language+ ngôn ngữ đại chúng=popular sciene+ khoa học phổ cập=at popular prices+ với giá rẻ (hợp với túi tiền của nhân dân)- được lòng dân, được nhân dân yêu mến, được mọi người ưa thích, phổ biến, nổi tiếng=a popular song+ bài hát phổ biến=a popular book+ một quyển sách được mọi người ưa thích=a popular writer+ nhà văn nổi tiếng, nhà văn được mọi người yêu mến

Đây là cách dùng popular tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ popular tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

popular /’pɔpjulə/* tính từ- (thuộc) nhân dân tiếng Anh là gì?
của nhân dân tiếng Anh là gì?
do nhân dân=a popular insurection+ cuộc khởi nghĩa của nhân dân- bình dân=the popular front+ mặt trận bình dân- có tính chất đại chúng tiếng Anh là gì?
hợp với nhân dân tiếng Anh là gì?
hợp với trình độ nhân dân tiếng Anh là gì?
phổ cập=popular language+ ngôn ngữ đại chúng=popular sciene+ khoa học phổ cập=at popular prices+ với giá rẻ (hợp với túi tiền của nhân dân)- được lòng dân tiếng Anh là gì?
được nhân dân yêu mến tiếng Anh là gì?
được mọi người ưa thích tiếng Anh là gì?
phổ biến tiếng Anh là gì?
nổi tiếng=a popular song+ bài hát phổ biến=a popular book+ một quyển sách được mọi người ưa thích=a popular writer+ nhà văn nổi tiếng tiếng Anh là gì?
nhà văn được mọi người yêu mến

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments