Presented là gì cũng như well-presented là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
presented nghĩa là gìpresented tiếng anh là gìaxit là gì bazơ là gì muối là gì

presented
thích là gì yêu là gì thương là gì

present /”preznt – pri”zent/ pri”zent/ tính từ có mặt, hiện diệnto be present at…: có mặt ở…to be present to the mind: hiện ra trong trí hiện nay, hiện tại, hiện thời, nay, nàypresent boundaries: đường ranh giới hiện tạithe present volume: cuốn sách này (ngôn ngữ học) hiện tạipresent tense: thời hiện tại (từ cổ,nghĩa cổ) sẵn sàng, sẵn sàng giúp đỡa very present help in trouble: sự giúp đỡ hết sức sẵn sàng trong lúc bối rối khó khăn danh từ hiện tại, hiện thời, hiện giờ, hiện nay, lúc này, bây giờat present: hiện tại, bây giờ, lúc nàyfor the present: trong lúc này, hiện giờ (pháp lý);(đùa cợt) tài liệu này, tư liệu nàyby these presents: do những tài liệu này (ngôn ngữ học) thời hiện tại danh từ qua biếu, đồ tặng, tặng phẩmto make somebody a present of something: biếu ai cái gì, tặng ai cái gì danh từ tư thế giơ súng ngắm tư thế bồng súng chào ngoại động từ đưa ra, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: trường hợp này lộ ra một số khó khăn đưa, trình, nộp, dângto present the credentials: trình quốc thưto present a petition: đưa một bản kiến nghịto present a cheque for payment: nộp séc để lĩnh tiền bày tỏ, trình bày, biểu thịto present the question very cleary: trình bày vấn đề một cách rất rõ ràng trình diễn (một vở kịch); cho (diễn viên) ra mắtto present oneself: trình diện; dự thi; nảy sinh, xuất hiện, bộc lộ rato present oneself before the jury: trình diện trước ban giám khảothe idea presents itself to my mind: ý nghĩ nảy ra trong trí óc tôi giới thiệu (ai với ai); đưa (ai) vào yết kiến, đưa (ai) vào bệ kiến (vua…)to be presented at court: được đưa vào chầu, được đưa vào yết kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục để cai quản xứ đạo) biếu tặng (ai cái gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàoto present arms: bồng súng chào

at là gì mt là gìbội là gì ước là gìbiến là gì hằng là gìTra câu | Đọc báo tiếng Anh

presented

Từ điển WordNet

Bạn đang đọc: Presented là gì cũng như well-presented là gì

adj .
n .
something presented as a gift
his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative of a country, etc .
adj .
spatial sense ; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding
present at the creation

English Synonym and Antonym Dictionary

presents | presented | presentingsyn. : award bestow deliver donate extend give grant hand over offer submit tenderant. : absent future past

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments