producing tiếng Anh là gì?

producing tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng producing trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ producing tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm producing tiếng Anh
producing
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ producing

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: producing tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

producing tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ producing trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ producing tiếng Anh nghĩa là gì.

Advertisement

produce /produce/

* danh từ
– sản lượng
– sản vật, sản phẩm
=agricultural (farm) produce+ nông sản
– kết quả
=the produce of labour+ kết quả lao động
=the produce of efforts+ kết quả của những cố gắng

* ngoại động từ
– trình ra, đưa ra, giơ ra
=to produce one’s ticket at the gate+ trình vé ở cổng
=to produce a play+ trình diễn một vở kịch
=to produce evidence+ đưa ra chứng cớ
– sản xuất, chế tạo
=to produce good+ sản xuất hàng hoá
– viết ra (một cuốn sách); xuất bản (sách, phim…)
– gây ra (một cảm giác…)
– đem lại (kết quả…); sinh đẻ
=to produce fruit+ sinh quả, ra quả (cây)
=to produce offspring+ sinh con, đẻ con (thú vật)
– (toán học) kéo dài (một đường thẳng…)

produce
– người sản xuất

Thuật ngữ liên quan tới producing

Tóm lại nội dung ý nghĩa của producing trong tiếng Anh

producing có nghĩa là: produce /produce/* danh từ- sản lượng- sản vật, sản phẩm=agricultural (farm) produce+ nông sản- kết quả=the produce of labour+ kết quả lao động=the produce of efforts+ kết quả của những cố gắng* ngoại động từ- trình ra, đưa ra, giơ ra=to produce one’s ticket at the gate+ trình vé ở cổng=to produce a play+ trình diễn một vở kịch=to produce evidence+ đưa ra chứng cớ- sản xuất, chế tạo=to produce good+ sản xuất hàng hoá- viết ra (một cuốn sách); xuất bản (sách, phim…)- gây ra (một cảm giác…)- đem lại (kết quả…); sinh đẻ=to produce fruit+ sinh quả, ra quả (cây)=to produce offspring+ sinh con, đẻ con (thú vật)- (toán học) kéo dài (một đường thẳng…)produce- người sản xuất

Đây là cách dùng producing tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Advertisement

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ producing tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

produce /produce/* danh từ- sản lượng- sản vật tiếng Anh là gì?
sản phẩm=agricultural (farm) produce+ nông sản- kết quả=the produce of labour+ kết quả lao động=the produce of efforts+ kết quả của những cố gắng* ngoại động từ- trình ra tiếng Anh là gì?
đưa ra tiếng Anh là gì?
giơ ra=to produce one’s ticket at the gate+ trình vé ở cổng=to produce a play+ trình diễn một vở kịch=to produce evidence+ đưa ra chứng cớ- sản xuất tiếng Anh là gì?
chế tạo=to produce good+ sản xuất hàng hoá- viết ra (một cuốn sách) tiếng Anh là gì?
xuất bản (sách tiếng Anh là gì?
phim…)- gây ra (một cảm giác…)- đem lại (kết quả…) tiếng Anh là gì?
sinh đẻ=to produce fruit+ sinh quả tiếng Anh là gì?
ra quả (cây)=to produce offspring+ sinh con tiếng Anh là gì?
đẻ con (thú vật)- (toán học) kéo dài (một đường thẳng…)produce- người sản xuất

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments