pronounce tiếng Anh là gì?

pronounce tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng pronounce trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ pronounce tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm pronounce tiếng Anh
pronounce
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ pronounce

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: pronounce tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

pronounce tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ pronounce trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ pronounce tiếng Anh nghĩa là gì.

pronounce /pronounce/

* ngoại động từ
– tuyên bố
=to pronounce a patient out of danger+ tuyên bố bệnh nhân thoát khỏi hiểm nghèo
=to pronounce a death sentence+ tuyên án tử hình
=to pronounce a curse+ nguyền rủa
– phát âm, đọc
=to pronounce a word+ phát âm một từ, đọc một từ

* nội động từ
– tỏ ý, tuyên bố
=to pronounce on a proposal+ tỏ ý về một đề nghị
=to pronounce foor (in favour of) a proposal+ tỏ ý ủng hộ một đề nghị
=to pronounce against a proposal+ tỏ ý chống lại một đề nghị

Thuật ngữ liên quan tới pronounce

Xem thêm: Bảo Tàng Dân Tộc Học Tiếng Anh Là Gì, Bảo Tàng Dân Tộc Học Việt Nam

Tóm lại nội dung ý nghĩa của pronounce trong tiếng Anh

pronounce có nghĩa là: pronounce /pronounce/* ngoại động từ- tuyên bố=to pronounce a patient out of danger+ tuyên bố bệnh nhân thoát khỏi hiểm nghèo=to pronounce a death sentence+ tuyên án tử hình=to pronounce a curse+ nguyền rủa- phát âm, đọc=to pronounce a word+ phát âm một từ, đọc một từ* nội động từ- tỏ ý, tuyên bố=to pronounce on a proposal+ tỏ ý về một đề nghị=to pronounce foor (in favour of) a proposal+ tỏ ý ủng hộ một đề nghị=to pronounce against a proposal+ tỏ ý chống lại một đề nghị

Đây là cách dùng pronounce tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ pronounce tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

pronounce /pronounce/* ngoại động từ- tuyên bố=to pronounce a patient out of danger+ tuyên bố bệnh nhân thoát khỏi hiểm nghèo=to pronounce a death sentence+ tuyên án tử hình=to pronounce a curse+ nguyền rủa- phát âm tiếng Anh là gì?
đọc=to pronounce a word+ phát âm một từ tiếng Anh là gì?
đọc một từ* nội động từ- tỏ ý tiếng Anh là gì?
tuyên bố=to pronounce on a proposal+ tỏ ý về một đề nghị=to pronounce foor (in favour of) a proposal+ tỏ ý ủng hộ một đề nghị=to pronounce against a proposal+ tỏ ý chống lại một đề nghị

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments