pursue tiếng Anh là gì?

pursue tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng pursue trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ pursue tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm pursue tiếng Anh
pursue
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Advertisement

Hình ảnh cho thuật ngữ pursue

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: pursue tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

pursue tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ pursue trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ pursue tiếng Anh nghĩa là gì.

Advertisement

pursue /pə’sju:/

* ngoại động từ
– theo, đuổi theo, đuổi bắt, truy nã, truy kích
=to pursue the enemy+ đuổi bắt kẻ địch, truy kích kẻ địch
– (nghĩa bóng) đeo đẳng, cứ bám lấy dai dẳng
=diseases pursue him till death+ hắn ta cứ bệnh tật dai dẳng mâi cho đến lúc chết
– theo, đi theo, theo đuổi, đeo đuổi, tiếp tục, thực hiện đến cùng
=to pursue a plan+ đeo đuổi một kế hoạch
=to pursue one’s road+ đi theo con đường của mình
=to pursue the policy of peace+ theo đuổi chính sách hoà bình
=to pursue one’s studies+ tiếp tục việc học tập
=to pursue a subject+ tiếp tục nói (thảo luận) về một vấn đề
– đi tìm, mưu cầu
=to pursue pleasure+ đi tìm thú vui
=to pursue happiness+ mưu cầu hạnh phúc

* nội động từ
– (+ after) đuổi theo
– theo đuổi, tiếp tục

pursue
– theo đuổi

Thuật ngữ liên quan tới pursue

Tóm lại nội dung ý nghĩa của pursue trong tiếng Anh

pursue có nghĩa là: pursue /pə’sju:/* ngoại động từ- theo, đuổi theo, đuổi bắt, truy nã, truy kích=to pursue the enemy+ đuổi bắt kẻ địch, truy kích kẻ địch- (nghĩa bóng) đeo đẳng, cứ bám lấy dai dẳng=diseases pursue him till death+ hắn ta cứ bệnh tật dai dẳng mâi cho đến lúc chết- theo, đi theo, theo đuổi, đeo đuổi, tiếp tục, thực hiện đến cùng=to pursue a plan+ đeo đuổi một kế hoạch=to pursue one’s road+ đi theo con đường của mình=to pursue the policy of peace+ theo đuổi chính sách hoà bình=to pursue one’s studies+ tiếp tục việc học tập=to pursue a subject+ tiếp tục nói (thảo luận) về một vấn đề- đi tìm, mưu cầu=to pursue pleasure+ đi tìm thú vui=to pursue happiness+ mưu cầu hạnh phúc* nội động từ- (+ after) đuổi theo- theo đuổi, tiếp tụcpursue- theo đuổi

Đây là cách dùng pursue tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Advertisement

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ pursue tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

pursue /pə’sju:/* ngoại động từ- theo tiếng Anh là gì?
đuổi theo tiếng Anh là gì?
đuổi bắt tiếng Anh là gì?
truy nã tiếng Anh là gì?
truy kích=to pursue the enemy+ đuổi bắt kẻ địch tiếng Anh là gì?
truy kích kẻ địch- (nghĩa bóng) đeo đẳng tiếng Anh là gì?
cứ bám lấy dai dẳng=diseases pursue him till death+ hắn ta cứ bệnh tật dai dẳng mâi cho đến lúc chết- theo tiếng Anh là gì?
đi theo tiếng Anh là gì?
theo đuổi tiếng Anh là gì?
đeo đuổi tiếng Anh là gì?
tiếp tục tiếng Anh là gì?
thực hiện đến cùng=to pursue a plan+ đeo đuổi một kế hoạch=to pursue one’s road+ đi theo con đường của mình=to pursue the policy of peace+ theo đuổi chính sách hoà bình=to pursue one’s studies+ tiếp tục việc học tập=to pursue a subject+ tiếp tục nói (thảo luận) về một vấn đề- đi tìm tiếng Anh là gì?
mưu cầu=to pursue pleasure+ đi tìm thú vui=to pursue happiness+ mưu cầu hạnh phúc* nội động từ- (+ after) đuổi theo- theo đuổi tiếng Anh là gì?
tiếp tụcpursue- theo đuổi

5/5 - (2 votes)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments