pursuit tiếng Anh là gì?

pursuit tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng pursuit trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ pursuit tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm pursuit tiếng Anh
pursuit
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ pursuit

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: pursuit tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

pursuit tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ pursuit trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ pursuit tiếng Anh nghĩa là gì.

pursuit /pə’sju:t/

* danh từ
– sự đuổi theo, sự đuổi bắt, sự truy nã, sự truy kích
– sự theo đuổi, sự đeo đuổi (một mục đích…)
– sự đi tìm, sự mưu cầu
=the pursuit of happiness+ sự đi tìm hạnh phúc, sự mưu cầu hạnh phúc
– nghề nghiệp theo đuổi, công việc đeo đuổi, thú vui đeo đuổi
=daily pursuit+ những việc làm hằng ngày
=literary pursuits+ cái nghiệp văn chương đeo đuổi
=to abandon that pursuit for another+ bỏ công việc đang đeo đuổi ấy để tìm một công việc khác
!in pursuit of
– đuổi theo, đuổi bắt (thú săn, kẻ địch)
– đeo đuổi, mưu cầu (cái gì)

pursuit
– sự theo đuổi, sự theo dõi

Thuật ngữ liên quan tới pursuit

Xem thêm: Bảo Tàng Dân Tộc Học Tiếng Anh Là Gì, Bảo Tàng Dân Tộc Học Việt Nam

Tóm lại nội dung ý nghĩa của pursuit trong tiếng Anh

pursuit có nghĩa là: pursuit /pə’sju:t/* danh từ- sự đuổi theo, sự đuổi bắt, sự truy nã, sự truy kích- sự theo đuổi, sự đeo đuổi (một mục đích…)- sự đi tìm, sự mưu cầu=the pursuit of happiness+ sự đi tìm hạnh phúc, sự mưu cầu hạnh phúc- nghề nghiệp theo đuổi, công việc đeo đuổi, thú vui đeo đuổi=daily pursuit+ những việc làm hằng ngày=literary pursuits+ cái nghiệp văn chương đeo đuổi=to abandon that pursuit for another+ bỏ công việc đang đeo đuổi ấy để tìm một công việc khác!in pursuit of- đuổi theo, đuổi bắt (thú săn, kẻ địch)- đeo đuổi, mưu cầu (cái gì)pursuit- sự theo đuổi, sự theo dõi

Đây là cách dùng pursuit tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ pursuit tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

pursuit /pə’sju:t/* danh từ- sự đuổi theo tiếng Anh là gì?
sự đuổi bắt tiếng Anh là gì?
sự truy nã tiếng Anh là gì?
sự truy kích- sự theo đuổi tiếng Anh là gì?
sự đeo đuổi (một mục đích…)- sự đi tìm tiếng Anh là gì?
sự mưu cầu=the pursuit of happiness+ sự đi tìm hạnh phúc tiếng Anh là gì?
sự mưu cầu hạnh phúc- nghề nghiệp theo đuổi tiếng Anh là gì?
công việc đeo đuổi tiếng Anh là gì?
thú vui đeo đuổi=daily pursuit+ những việc làm hằng ngày=literary pursuits+ cái nghiệp văn chương đeo đuổi=to abandon that pursuit for another+ bỏ công việc đang đeo đuổi ấy để tìm một công việc khác!in pursuit of- đuổi theo tiếng Anh là gì?
đuổi bắt (thú săn tiếng Anh là gì?
kẻ địch)- đeo đuổi tiếng Anh là gì?
mưu cầu (cái gì)pursuit- sự theo đuổi tiếng Anh là gì?
sự theo dõi

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments