Quan trắc môi trường là gì ? Tại sao phải thực hiện quan trắc môi trường ?

6/9/2019

Quan trắc môi trường là gì ?

Quan trắc là việc theo dõi có mạng lưới hệ thống những thành phần thiên nhiên và môi trường, trấn áp chất lượng, cung ứng thông tin số liệu quan trắc một cách an toàn và đáng tin cậy có độ đúng mực cao trải qua quy trình đo đạc để nhìn nhận diễn biến chất lượng nhằm mục đích Giao hàng công tác làm việc quản trị và bảo vệ vững chắc. Tư vấn quan trắc phải am hiểu hoạt động giải trí của từng quy trình tiến độ phát sinh nguồn thải, Giao hàng cho việc lấy mẫu quan trắc đặc trưng nhất, nhìn nhận sát thực mức độ ô nhiễm .

 Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là công việc phải thực hiện theo đúng báo cáo cam kết bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp đề ra. Khối lượng quan trắc môi trường định kỳ được nêu rõ trong báo cáo môi trường, tùy vào quy mô và diện tích mà số vị trí lấy mẫu được bố trí khu vực phát thải đặc trưng nhất của nhà máy, xưởng sản xuất hoặc khu vực.

Báo cáo quan trắc thiên nhiên và môi trường định kỳ là một trong những hồ sơ pháp lý để doanh nghiệp thực thi hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại một cách hợp pháp và chịu sự theo dõi của cơ quan quản trị môi trường tự nhiên có thẩm quyền. Đây cũng là phương pháp để doanh nghiệp hoàn toàn có thể triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm so với công tác làm việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường, cũng như bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của chính công ty .

Tại sao phải thực hiện quan trắc môi trường ?

Quy định mới về quan trắc môi trường

Thông tư 31/2016 / TT-BTNMT về bảo vệ thiên nhiên và môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh thương mại, dịch vụ tập trung chuyên sâu, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ mới được Bộ TN&MT phát hành có Chương VI nêu rõ những pháp luật về việc quan trắc phát thải của những đối tượng người tiêu dùng .
Theo đó, nhu yếu những đối tượng người dùng phải triển khai quan trắc nước thải, khí thải phát sinh từ quy trình hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ và tần suất tối thiểu như sau : cơ sở có quy mô tương tự so với đối tượng người dùng lao lý tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015 / NĐ-CP triển khai quan trắc 01 lần / 03 tháng ; cơ sở có quy mô tương tự với đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015 / TT-BTNMT thực thi quan trắc 01 lần / 06 tháng ; cơ sở có quy mô tương tự với đối tượng người tiêu dùng lao lý tại Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 27/2015 / TT-BTNMT triển khai quan trắc 01 lần / 01 năm .

Đối với những đối tượng người tiêu dùng đã có mạng lưới hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động hóa, liên tục chỉ cần triển khai quan trắc nước thải, khí thải định kỳ theo lao lý so với những thông số kỹ thuật chưa được quan trắc tự động hóa, liên tục .

Cơ sở thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP thì không phải thực hiện quan trắc phát thải.

Về quan trắc nước thải tự động hóa, những thông số kỹ thuật quan trắc gồm có : lưu lượng nước thải nguồn vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS và những thông số kỹ thuật đặc trưng theo mô hình ( trong trường hợp có công nghệ tiên tiến, thiết bị quan trắc tự động hóa tương thích trên thị trường ) theo nhu yếu của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo giải trình nhìn nhận tác động ảnh hưởng môi trường tự nhiên, đề án bảo vệ thiên nhiên và môi trường cụ thể. Hệ thống quan trắc nước thải tự động hóa phải gồm có thiết bị lấy mẫu tự động hóa được niêm phong và quản trị bởi Sở Tài nguyên và Môi trường ; phải lắp ráp thiết bị camera được liên kết internet để giám sát cửa xả của mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý nước thải và lưu giữ hình ảnh trong vòng 03 tháng gần nhất .

Nếu quý khách có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn trong các vấn đề về quan trắc môi trường, xử lý nước thải hoặc thiết kế hệ thống xử lý chất thải( khí thải, nước thải, chất thải rắn) và các vấn đề môi trường liên quan hãy liên hệ với Trung tâm Công Nghệ và Quản Lý Môi Trường SĐT: 028 3733 2121, để được tư vấn miễn phí và đưa ra những giải pháp tối ưu nhất.

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments