Quốc hội Việt Nam trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Năm 2011, ông quyết định ứng cử vào Quốc hội Việt Nam nhưng bị chính quyền ngăn chặn.

Le Quoc Quan decided in 2011 to run for a seat in the Vietnam National Assembly but was blocked by the authorities.

hrw.org

Mô hình khác biệt này được Ủy ban Pháp luật Quốc hội Việt Nam xác nhận.

The concept of legal certainty is recognised by the European Court of Human Rights.

WikiMatrix

60 năm Quốc hội Việt Nam. ^ “Viet Minh take control in the north”.

October 11 Pre-Vietnam War: The Viet Minh takes control of North Vietnam.

WikiMatrix

Năm 2011, Lê Quốc Quân định ứng cử vào Quốc hội Việt Nam nhưng bị nhà cầm quyền ngăn chặn.

Le Quoc Quan attempted to run for a seat in the Vietnam National Assembly in 2011 but was blocked by the authorities.

hrw.org

Bà từng là Đại biểu Quốc hội Việt Nam và là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam lâu nhất (1956-1974).

She was a deputy to the National Assembly and President of the Vietnam Women’s Union, the oldest (1956–1974).

WikiMatrix

Khi vấn đề này được thảo luận tại Quốc hội Việt Nam, một cuộc tranh luận riêng tư, căng thẳng đã diễn ra.

When the matter was discussed at the Vietnam National Assembly, a stormy, private debate took place.

WikiMatrix

Quốc hội Việt Nam dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự luật đang bị chỉ trích rất nhiều này vào ngày 12 tháng Sáu năm 2018.

Vietnam’s National Assembly is scheduled to vote on the draft of this highly criticized law on June 12, 2018.

hrw.org

Tháng Sáu năm 2017, Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi, sẽ có hiệu lực từ ngày mồng 1 tháng Giêng năm 2018.

In June 2017, the Vietnamese National Assembly passed revisions to the penal code that will come into effect on January 1, 2018.

hrw.org

Ngày 20 tháng Sáu năm 2017, Quốc hội Việt Nam thông qua bộ luật hình sự sửa đổi, sẽ có hiệu lực từ ngày mồng 1 tháng Giêng năm 2018.

On June 20, 2017, the Vietnamese National Assembly passed a revised penal code that will come into effect on January 1, 2018.

hrw.org

Ngày 11 tháng Sáu, Quốc hội Việt Nam tuyên bố rằng việc biểu quyết về dự luật sẽ hoãn lại đến cuối năm nay, sau khi có một số điều chỉnh.

On June 11, the National Assembly announced that the vote on the bill would be postponed until later this year, following revisions.

hrw.org

Luật mới về tín ngưỡng và tôn giáo đang được xem xét tại Quốc hội Việt Nam sẽ đưa đến việc duy trì tình trạng áp chế như hiện nay.

A new Law on Religion and Belief currently under consideration by Vietnam’s National Assembly will perpetuate the already repressive situation.

hrw.org

Quốc Hội Việt Nam đang xem xét và dự định sẽ bỏ phiếu về các nội dung sửa đổi hiến pháp trong phiên họp từ ngày 21 tháng Mười đến ngày 30 tháng Mười một năm 2013.

Vietnam’s parliament is considering and expected to vote on constitutional amendments during a session from October 21 until November 30, 2013.

hrw.org

Xem Bầu cử ở Nhật Bản Luật bầu cử quốc hội Việt Nam Những chuyện ít biết về Tổng tuyển cử năm 1946 International IDEA’s Electoral Processes Program A New Nation Votes: American Election Returns 1787-1825

International IDEA’s Electoral Processes Program A New Nation Votes: American Election Returns 1787-1825 General Election 2010

WikiMatrix

Vào ngày 12 tháng Sáu, Quốc hội Việt Nam đã thông qua một dự thảo luật an ninh mạng với quyền rộng rãi để tùy tiện trừng phạt các hành vi bất đồng chính kiến trên mạng.

On June 12, Vietnam’s National Assembly passed a draft cyber security law with sweeping powers to arbitrarily punish online dissent.

hrw.org

Tháng Sáu năm nay, Quốc hội Việt Nam đã thông qua một bộ luật an ninh mạng rất rộng và mơ hồ, có nội dung cản trở nghiêm trọng quyền tự do biểu đạt trên mạng internet.

In June, the National Assembly passed an overly broad and vague cyber security law that severely restricts freedom of expression on the internet.

hrw.org

Quốc hội Việt Nam cần chứng minh mình không phải là bù nhìn của Đảng Cộng sản cầm quyền bằng cách đứng về phía công luận và phản đối dự luật an ninh mạng này,” ông Adams nói.

Vietnam’s National Assembly should prove that it’s not a puppet of the ruling Communist Party by standing with the public and opposing this cyber security law,” Adams said.

hrw.org

“Phần nhiều trong số các vụ việc nhức nhối này không còn trong vòng bí mật nữa, và vấn đề còn lại là quyết tâm điều tra của các Bộ, ngành trong chính phủ và Quốc hội Việt Nam,” Ông Robertson kết luận.

“Many of these disturbing cases are no secret, and it is up to government ministries and Vietnam’s National Assembly to investigate,” Robertson said.

hrw.org

Vụ bắt giữ ông Kiên diễn ra chỉ vài tháng sau vụ bắt giữ bà Đặng Thị Hoàng Yến, một trong những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, bà này cũng đã bị trục xuất khỏi Quốc hội Việt nam sau đó .

The arrest of Mr Kien comes just several months after Dang Thi Hoang Yen, one of Vietnam ‘s richest businesswomen, was ousted from Vietnam ‘s parliament .

EVBNews

Ngày 28 tháng 6 năm 2006, ông được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thường trực, theo đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đảm nhiệm các công việc chung trong hệ thống điều hành công việc của Chính phủ.

On June 28, 2006, Nguyễn Sinh Hùng was approved by the National Assembly as the 1st Deputy Prime Minister, following the proposal of Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng to undertake joint work in the government’s work management system.

WikiMatrix

“Nhằm đảm bảo bền vững về tài khóa, Quốc hội Việt Nam đã có Nghị quyết yêu cầu giảm thâm hụt ngân sách và đưa mức bội chi ngân sách cho cả giai đoạn 2016-2020 không quá 3,9% GDP, phấn đấu đến năm 2020 không quá 3,5%GDP.

“In order to ensure fiscal sustainability, the National Assembly of Vietnam has issued a Resolution requiring the reduction of fiscal imbalances and thereby of budget deficit to 3.9 percent of GDP during 2016-2020 and no more than 3.5 percent in 2020.

worldbank.org

Tuy nhiên, tháng Sáu năm 2017, Quốc hội Việt Nam lại thông qua một bộ luật hình sự sửa đổi có nội dung nới rộng hơn nữa trách nhiệm hình sự của các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền, cũng như những người giúp đỡ cho họ.

However, in June 2017, the National Assembly passed a revised penal code that extends even wider liability to rights bloggers and activists and those who assist them.

hrw.org

Tháng Sáu năm 2018, Quốc hội Việt Nam đã thông qua một bộ luật an ninh mạng rất rộng và mơ hồ, có nội dung trao cho chính quyền khả năng tùy tiện quyết định khi nào thì các hành vi biểu đạt cần bị kiểm duyệt vì “trái pháp luật.”

In June 2018, Vietnam’s National Assembly passed an overly broad and vague cyber security lawthat gives authorities wide discretion to determine when expression must be censored as “illegal.”[

hrw.org

Đáng lẽ phải hủy bỏ các điều luật hà khắc này, thì Quốc hội Việt Nam lại thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi vào ngày 27 tháng Mười một năm 2015, có vẻ còn đặt ra nhiều trách nhiệm hình sự hơn đối với các nhà hoạt động và blogger.

Instead of repealing its draconian laws, Vietnam’s National Assembly passed a revised penal code on November 27, 2015 which appeared to extend liability even further for bloggers and rights activists.

hrw.org

(New York) – Trong một văn thư vừa gửi tới Chủ tịch Quốc Hội, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng Quốc Hội Việt Nam cần đảm bảo bản hiến pháp sửa đổi của Việt Nam đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền.

(New York) – Vietnam’s National Assembly should ensure that the country’s revised constitution fully meets international human rights standards, Human Rights Watch said in a letter to the chairman of the National Assembly.

hrw.org

Tháng Mười một năm 2015, Quốc hội Việt Nam thông qua bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi có quy định buộc phải ghi âm hay ghi hình các cuộc hỏi cung nghi can tại trại tạm giam hay trụ sở cơ quan điều tra, có hiệu lực từ tháng Giêng năm 2018.

In November 2015, the National Assembly passed a revised criminal procedure code that requires video with sounds or tape during interrogations of suspects at detention centers or investigation headquarters, effective in January 2018.

hrw.org

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments