Hỏi đáp CSTC

Hiện nay tôi có triển khai 01 hợp đồng xây dựng, đến khi thanh toán giao dịch bị vướng, kính nhờ Bộ Tài chính xem xét hướng dẫn, nội dung sau : Hợp đồng xây dựng : Nội dung cơ bản của hợp đồng như sau : Hợp đồng xây dựng khu công trình ( trọn gói ) Thời gian triển khai hợp đồng ( 15/7/2021 – 30/10 – 2021 ). Giá trị hợp đồng : 1.000.000.000 ( một tỷ đồng ) Tạm ứng : 50 % giá trị hợp đồng ( 500.000.000 đồng ) Thanh toán hợp đồng : Thanh toán lần 1 : 50 % giá trị hợp đồng, tịch thu ứng 50 % ( giá trị tạm ứng ) Thanh toán lần 2 ( gồm có lần 1 ) : 80 % giá trị hợp đồng, tịch thu ứng 50 % ( giá trị tạm ứng ) Khi hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành chủ góp vốn đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo thõa thuận đã ký kết ( 500.000.000 đồng ). Thực hiện lập hồ sơ giao dịch thanh toán : Khi lập hồ sơ giao dịch thanh toán lần 1, nhà thầu lập hồ sơ với giá trị 50 % giá trị hợp đồng ( 500.000.000 đồng ). Trong đó : Thanh toán để tịch thu tạm ứng : 250.000.000 đồng ( 50 % giá trị tạm ứng theo nội dung đã ký kết trong hợp đồng ). Giá trị đề xuất giao dịch thanh toán kỳ này : 250.000.000 đồng ( theo mẫu 08 b, NĐ số 11/2020 / NĐ-CP ) Khi nộp hồ sơ để giao dịch thanh toán thì cơ quan giao dịch thanh toán không đồng ý và đề xuất kiểm soát và điều chỉnh những nội dung sau : Điều chỉnh thanh toán giao dịch lần 1 : nhỏ hơn 30 % giá trị hợp đồng ( riêng tỉ lệ tịch thu tạm ứng thì chủ góp vốn đầu tư và nhà thầu tự thỏa thuận hợp tác ) Theo quy định tại khoản 4, Điều 1, TT52 / 2018 của BTC 4. Gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 5, Điều 8 được sửa đổi, bổ trợ như sau : “ – Vốn tạm ứng được tịch thu qua những lần giao dịch thanh toán khối lượng hoàn thành xong của hợp đồng, mức tịch thu từng lần do chủ góp vốn đầu tư thống nhất với nhà thầu và quy định đơn cử trong hợp đồng và bảo vệ tịch thu hết khi giá trị thanh toán giao dịch ( gồm có cả tạm ứng và giao dịch thanh toán khối lượng triển khai xong ) đạt 80 % giá trị hợp đồng. ” Cơ quan thanh toán giao dịch cho rằng thỏa thuận hợp tác giao dịch thanh toán như vậy không đúng với quy định của Bộ Tài chính ( vì tạm ứng là 50 % giá trị hợp đồng, giao dịch thanh toán lần 1 là 50 %, tổng cả tạm ứng và giao dịch thanh toán là 100 % > 80 % giá trị hợp đồng là không tương thích ) Tuy nhiên theo tôi hiều như sau : Khi lập hồ sơ giao dịch thanh toán lần 1 là 50 % giá trị hợp đồng, trong đó Thanh toán để tịch thu tạm ứng : 250.000.000 đồng ( 50 % giá trị tạm ứng, bằng 25 % giá trị hợp đồng ). Giá trị đề xuất giao dịch thanh toán kỳ này ( chuyển cho nhà thầu ) : 250.000.000 đồng Có nghĩa là : Khi đề xuất giao dịch thanh toán lần 1 là 50 % giá trị hợp đồng nhưng đã sắp xếp để thanh toán giao dịch tạm ứng là 25 % giá trị hợp đồng ( tịch thu 50 % giá trị tạm ứng bắt đầu ), như vậy tiền tạm ứng chỉ còn 50 % giá trị bắt đầu mà chủ góp vốn đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu ( bằng 25 % giá trị hợp đồng ) cộng với số giao dịch thanh toán lần 1 là 50 % thì 25 % ( tạm ứng ) + 50 % giá trị thanh toán giao dịch lần 1 = 75 % vẫn bảo vệ theo quy định < 80 %. Ứng 50 % + thanh toán giao dịch lần 1 : ( 50 % - 25 % ứng ) = 75 % Nếu như trong hồ sơ giao dịch thanh toán lần 1 không sắp xếp để thanh toán giao dịch tạm ứng là 25 % thì cách tính như cơ quan giao dịch thanh toán mới tương thích : Ứng 50 % + thanh toán giao dịch lầ 1 : 50 % = 100 %. Để giúp công tác làm việc giải ngân cho vay đạt tiềm năng của nhà nước đề ra cũng như công tác làm việc thanh toán giao dịch vốn góp vốn đầu tư đúng theo quy định, kính đề xuất quý cơ quan xem xét sơm phúc đáp hiểu nội dung quy định tại khoản 4, Điều 1, TT52 / 2018 của BTC theo cách nào ( theo 2 cách nêu trên ). Xin chân thành cảm ơn !

12/10/2021

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments