So sánh giữa quy phạm pháp luật và quy phạm xã hội

So sánh giữa quy phạm pháp luật và quy phạm xã hội :
QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY PHẠM XÃ HỘI Khái niệm
Là những quy tắc xử sự có đặc thù khuôn mẫu bắt buộc mọi chủ thẻ phải tuân thủ, được bộc lộ bằng hình thức nhất định. do nhà nước phát hành hoặc thừa nhận. Được nhà nước bảo vệ thực thi và hoàn toàn có thể có những giải pháp cưỡng chế của nhà nước nhằm mục đích mục tiêu kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội .

Là các quy phạm do các
tổ chức xã hội đặt ra, nó
tồn tại và được thực hiện
trong các tổ chức xã hội
đó.

Nguồn gốc

 • Các quy phạm của tổ chức triển khai xã hội là những quy phạm do những tổ chức triển khai xã hội là những quy phạm do những tổ chức triển khai xã hội đặt ra, nó sống sót và được triển khai trong những tổ chức triển khai xã hội đó
 • Không tổ chức triển khai, cá thể bảo ban hành ra luật chỉ trong trường hợp được nhà nước chấp thuận đồng ý ủy quyền
 • Là tác dụng của hoạt động giải trí ý thức của con người do điều kiện kèm theo kinh tế tài chính xã hội quyết định hành động
 • Chỉ mang đặc thù bắt buộc với một tổ chức triển khai nào đó hay một nhóm người và một đơn vị chức năng hội đồng dân cư
 • Hình thành từ đời sống, bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội trên những ý niệm về đạo đức, lối sống .

Nội dung – Là quy tắc xử sự ( việc được làm, việc phải làm, việc không được làm ) – Mang đặc thù bắt buộc chung so với toàn bộ mọi người

Là các quan điểm chuẩn
mực đối với đời sống tinh
thần, tình cảm của con
người

 • Không mang tính bắt
  buộc
 • Không được bảo đảm
 • Được thực hiện bằng
  biện pháp cưỡng chế của
  Nhà nước
 • Mang tính quy phạm
  chuẩn mực, có giới hạn ,
  các chủ thể buộc phải xử
  sự trong phạm vi pháp
  luật cho phép
 • Thể hiện ý chí và bảo
  vệ quyền lợi cho giai cấp
  thống trị

triển khai bằng giải pháp cưỡng chế mà được thực thi bằng 1 cách tự nguyện, tự giác

 • Không có sự thống nhất ,
  không rõ ràng, cụ thể như
  quy phạm pháp luật
 • Thể hiện ý chí và bảo vệ
  quyền lợi cho đông đảo
  tầng lớp và tất cả mọi
  người.
  Mục đích Nhằm điều chỉnh các
  quan hệ xã hội theo ý chí
  Nhà nước.

Dùng để kiểm soát và điều chỉnh những mối quan hệ giữa người với người. Đặc điểm – Quy phạm pháp lý dễ biến hóa

 • Có sự tham gia của Nhà nước, do Nhà nước phát hành hoặc thừa nhận
 • Cứng rắn, không tình cảm, bộc lộ sự răn đe .
 • Không dễ biến hóa
 • Do tổ chức triển khai chính trị. xã hội, tôn giáo lao lý hay tự hình thành trong xã hội
 • Là những quy tăc xử sự không có tính bắt buộc chỉ có hiệu lực hiện hành so với thành viên tổ chức triển khai. Phạm vi Rộng, bao quát hơn với nhiều những tầng lớp đối tượng người tiêu dùng khác nhau với mọi thành viên trong xã hội .

Phạm vi hẹp, áp dụng đối
với từng tổ chức riêng
biệt.
Trong nhân thức tình cảm
của con người.
Hình
thức thể
hiện

Bằng văn bản quy phạm pháp luật, có nội dung rõ ràng, ngặt nghèo. Phương thức ảnh hưởng tác động
Giáo dục đào tạo cưỡng chế bằng quyền lực tối cao Nhà nước .
Dư luận xã hội .

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments