Quyền con người là gì?

Mỗi người khi sinh ra đều có những quyền nhất định. Trong đó quyền còn người là một trong những quyền tự nhiên và cơ bản nhất của con người được ghi nhận khi được sinh ra trong xã hội, biểu lộ nhân phẩm, nhu yếu, quyền lợi của một cá thể trong xã hội và được pháp lý công nhận và bảo vệ .

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn đọc những nội dung liên quan đến câu Hỏi Quyền con người là gì để cũng có cái nhìn và sự hiểu biết sau hơn về quyền con người.

Quyền con người là gì?

Quyền con người được hiểu là hàng loạt những quyền của một cá thể được sinh ra trong xã hội .

Đây là một quyền mang tính chất nhân bản bởi nó là quyền được hình thành ngay sau khi cá nhân đó được sinh ra trong xã hội, nó được sinh ra từ bản chất con người chứ không phảo do pháp luật ban hành hoặc do nhà nước trao cho quyền đó. Trong “Quyền con người”, nhà nước và pháp luật chỉ ghi nhận và bảo vệ quyền đó của con người.

Bạn đang đọc: Quyền con người là gì?

Đây là một quyền tự nhiên của mỗi người, được tạo hóa ban cho con người giống như quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu niềm hạnh phúc, những quyền cơ bản và tối thiểu của con người mà bất kể ai cũng cần được bảo vệ .
Quyền con người không chỉ được công nhận trên góc nhìn quyền tự nhiên củ một cá thể mà còn được ghi nhận trên quan điểm pháp lý như sau .
Theo đó, theo lao lý của pháp lý “ quyền con người được hiểu là những bảo vệ pháp lý toàn thế giới có công dụng bảo vệ những cả nhân và những nhóm chổng lại những hành vi hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự được phép và sự tự do cơ bản của con người ” .

Đặc điểm của quyền con người

Quyền con người có những đặc thù cơ bản sau :

+ Quyền con người có tính phổ quát .

Đặc điểm này biểu lộ ở việc ngay từ khi sinh ra, con người đã được tạo hóa ban tặng. Nói cách khác, đây là một quyền bẩm sinh, gắn liền với tổng thể mọi người .
Ngoài ra, nối quyền con người có tính phổ quát còn do tại con người sinh ra ở bất kể vương quốc nào cũng có quyền được mọi người công nhận về quyền con người của mình .

+ Quyền con người mang tính đặc trưng

Tính đặc trưng của quyền con người thể hiên ở chỗ con người sinh ra luôn mang những đặc trưng, truyền thống riêng tùy thuộc vào những miền văn hóa truyền thống và trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, những vùng chủ quyền lãnh thổ, vương quốc khác nhau .
Cũng chính vì quyền con người có tính đặc trưng nên mội vương quốc có quyền phát hành những pháp luật pháp lý tương quan đến quyền con người riêng, sao cho tương thích với văn hóa truyền thống và trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của quôc gia mình. Miễn là không được trái với những nguyên tắc chung về quyền con người được quốc tế ghi nhận và bảo vệ .

+ Quyền con người mang tính giai cấp

Sở dĩ quyền con người mang tính giai cấp là chính do quyền con người được pháp lý công nhận và bảo vệ. Song pháp lý được phát hành lại mang tính giai cấp rõ ràng .
Quyền con người hoàn toàn có thể được phân loại dựa theo chủ thể quyển và nội dung quyền .
Theo chủ thể quyển : gồm quyền của cá thể, quyền của nhóm ( như phụ nữ, trẻ nhỏ ) và quyền vương quốc ( quyền của vương quốc, dân tộc thiểu số, quyền tăng trưởng ) .

Theo nội dung quyển gồm nhóm quyển dân sự, chính trị (quyền bầu cử, ứng cử, tham gia quản lí nhà nước, xã hội; quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo…) và nhóm quyền kinh tế, văn hoá, xã hội (quyền sở hữu, quyền làm việc, quyền được bảo vệ sức khỏe; quyền học tập, quyền hưởng thụ văn hoá…).

Phân loại quyền con người

Quyền con người được pháp lý của những nước nghi nhận và bảo vệ và được quyên bố trong nhiều văn kiện pháp lý quốc tế .
Theo những văn kiện quốc tế thù quyền con người được phân loại theo 2 nhóm quyền như sau :

– Nhóm quyền thứ nhất: Các quyền dân sự, chính trị

+ Quyền sống, tự do và bảo đảm an toàn cá thể, được pháp luật tại Điều 3 Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền – UDHR ) và Điều 6 Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị ( ICCPR ) như sau :
Điều 3, Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền – UDHR lao lý :
“ Ai cũng có quyền được sống, tự do, và an toàn thân thể ” .
Tại khoản 1, Điều 6 Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị ( ICCPR ) pháp luật như sau :

“Mọi người đều có quyền cố hữu là được sống. Quyền này phải được pháp luật bảo vệ. Không ai có thể bị tước mạng sống một cách tuỳ tiện”

+ Quyền tự do đi lại, tự do cư trú trong khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ vương quốc ; mọi người có quyền rời khỏi bất kể nước nào, kể cả quốc gia mình, cũng như có quyền trở lại nước mình ( Điều 13 UDHR ; Điều 12ICCPR ) .
+ Quyền kết hôn, lập mái ấm gia đình và bình đẳng trong hôn nhân gia đình ( Điều 16 UDHR ; Điều 23 ICCPR ) .
+ Quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo ( Điều 18 UDHR, Điều 18 ICCPR ) .
+ Quyền bình đẳng trước pháp lý ( Điều 7 ƯDHR, Điều 26 ICCPR ) .
+ Quyền không bị bắt và bị giam giữ hay bị lưu đày một cách tuỳ tiện ( Điều 9 UDHR, Điều 9 ICCPR ) .
+ Quyền tự do ngôn luận ( Điều 19 UDHR, Điều 19 ICCPR ) .
+ Quyền tự do hội họp và lập hội một cách hoà bình ( Điều 20 UDHR, Điều 21, Điếu 22ICCPR ) .
+ Quyền tham gia quản lí quốc gia mình một cách trực tiếp hoặc trải qua những đại diện thay mặt mà họ được tự do lựa chọn ( khoản 1 Điêu 21 UDHR, Điều 25 ICCPR ) .
+ Ý chí của nhân dân phải là cơ sở tạo nên quyền lực tối cao của chính quyền sở tại ; ý chí đó phải được bộc lộ qua một cuộc bầu cử định kì và chân thực được tổ chức triển khai theo nguyên tắc đại trà phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín hoặc bằng những thủ tục bàu cử tự do tựa như ( khoản 3 Điều 21 UDHR ). Quyền bầu cử và ứng cử trong những cuộc bầu cử định kì chân thực, bằng đại trà phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín nhằm mục đích bảo vệ cho cử tri tự do bày tỏ nguyện vọng của mình ( khoản b Điều 25 ICCPR ) .
+ Quyền được những TANDTC vương quốc có thẩm quyền bảo vệ bằng giải pháp hữu hiệu để chống lại những hành vi vi phạm những quyền cơ bản của họ mà đã được hiến pháp hay pháp lý pháp luật ( Điều 8 UDHR, Điều 14ICCPR ) .
+ Quyền được xét xử công minh và công khai minh bạch bởi một tòa án nhân dân độc lập và khách quan để xác lập những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của họ, cũng như về bất kỳ sự buộc tội nào so với họ ( Điều 10 UDHR, Điều 14ICCPR ) .
+ Mọi người đều có quyền sở hữu tài sản cùa riêng mình hoặc sở hữu tài sản chung với người khác. Không ai bị tước đoạt gia tài một cách tuỳ tiện ( Điều 17 UDHR ) .

– Nhóm quyền thứ 2: Các quyền về kinh tế, văn hóa, xã hội

Các quyền con người tương quan đến kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội gồm có :
+ Con người có quyền tự do lựa chon nghè nghiệp, được hưởng điều kiện kèm theo thao tác công minh, thuận tiện và được bao vệ chống lại nạn thất nghiệp, có quyền được trả lương như nhau so với những việc làm như nhau mà không bị phân biết đối xử …. ( Quy định tại Điều 23 UDHR, Điều 6, Điều 7ICESCR ) .
+ Quyền nghỉ ngoi và thư giãn giải trí, kể cả quyền được số lượng giới hạn hợp lí số giờ thao tác và được hưởng những ngày nghỉ định kì có hưởng lương ( Điều 24 UDHR, khoản d Điều 7 ICESCR ) .
+ Quyền được hưởng mức sống thích đáng để bảo vệ cho sức khỏe thể chất và phúc lợi cho bản thân và mái ấm gia đình về góc nhìn ăn mặc, y tế. những dịch vụ xã hội thiết yếu ( Điều 25 ƯDHR, khoản 1 Điều 11 ICESCR ) .
+ Mọi người có quyền được học tập. Giáo dục đào tạo phải không lấy phí, tối thiểu là ở những bậc tiểu học và trung học cơ sở. Giáo dục đào tạo tiểu học phải bắt buộc. ( Điều 26 UDHR ) .

+ Mọi người có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hóa của cộng đồng, được thưởng thức nghệ thuật và chia sẻ những tiến bộ khoa học. (Điều 27 UDHR, Điều 15 ICESCR).

So sánh quyền con người và quyền công dân

Phân biệt quyền con người và quyền công dân đơn cử theo tiêu chuẩn như sau :

Tiêu chí phân biệt

Quyền con người

Quyền công dân

Khái niệm

Quyền con người được hiểu là những đảm bảo pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cả nhân và các nhóm chổng lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự được phép và sự tự do cơ bản của con người
Quyền công dân là những lợi ích pháp lý được các nhà nước thừa nhận và bảo vệ cho những người có quốc tịch của nước mình.

Văn bản ghi nhận

– Các công ước quốc tế về quyền con người 
– Hiến pháp và những văn bản quy phạm pháp luật của từng vương quốc
Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của từng quốc gia

Bản chất

Tự nhiên, vốn có, không do chủ thể nào ban phát.
Được Nhà nước xác định bằng các quy định pháp luật.

Đặc điểm

Áp dụng trên phạm vi quốc tế, được bảo đảm và thực hiện giống nhau, không thay đổi theo thời gian.
Chỉ áp dụng trong lãnh thổ quốc gia, mỗi quốc gia có mỗi quy định riêng về quyền mà công dân được hưởng, có thể thay đổi theo thời gian.

Chủ thể nắm quyền

Tất cả con người trên thế giới.
Những chủ thể có đầy đủ điều kiện được quy định trong pháp luật mỗi quốc gia.

Thời điểm phát sinh quyền

Từ khi con người được sinh ra.
Từ khi chủ thể đáp ứng được đầy đủ các điều kiện mà mà pháp luật của mỗi quốc gia quy định.

Cơ chế bảo đảm thực hiện

Các diễn đàn, thủ tục điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo vi phạm nhân quyền của Liên hợp quốc và một số tổ chức liên chính phủ khu vực được thành lập theo các Điều ước quốc tế.
Bằng quyền lực nhà nước của mỗi quốc gia.

Trên đây là những nội dung liên quan đến câu hỏi Quyền con người là gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến Khách hàng. Nếu có thắc mắc nào liên quan đến nội dung Quyền con người là gì? Khách hàng vui lòng liên hệ đến tổng đài 1900 6557 để được giải đáp.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments